Stryker is voor het 13e jaar door Gallup uitgeroepen tot Exceptional Workplace

18-Mar-2020

Voor het 13e jaar heeft Stryker de prestigieuze Gallup Exceptional Workplace Award gekregen. Deze prijs wordt toegekend aan organisaties die uitmunten in het creëren van een verbonden en betrokken werkplekcultuur die bedrijfsresultaten stimuleert.

Dit jaar eerde Gallup wereldwijd 38 organisaties, afkomstig uit allerlei sectoren. Voor het opstellen van de lijst van winnaars beoordeelde Gallup de antwoorden die werknemers gaven tijdens hun jaarlijkse enquête over werknemersbetrokkenheid (Q12) en het responspercentage van elk bedrijf. Daarnaast evalueerde een panel van Gallup-werkplekexperts de kandidaten en beoordeelde hen op basis van criteria die zijn vastgesteld in een uitgebreid werkplekonderzoek.

Wilt u meer weten over Gallup? Ga dan naar hun website.