Nieuwe product/technologiemogelijkheid

Stuur ons een mail

Dit contactformulier is alleen bedoeld voor nieuwe producten/nieuwe technologieën. Voor andere vragen verwijzen wij u naar de aanspreekpunten op deze pagina.

Om op een NIET-VERTROUWELIJKE basis ideeën voor nieuwe producten of nieuwe technologieën in te dienen, kunt u het onderstaande formulier invullen. Stryker heeft geen enkele verplichting om de op deze manier verstrekte informatie vertrouwelijk te behandelen, ongeacht welk bijschrift of welke verklaring erin staat of in verband hiermee uiteen wordt gezet. Dien alleen ongevraagd ideeën in nadat u eerst stappen heeft ondernomen om een octrooibescherming voor dergelijke ideeën te verkrijgen. Door een idee in te dienen, stemt u ermee in te streven naar en uitsluitend te vertrouwen op uw octrooirechten, indien van toepassing, zoals gedefinieerd door de claims van een uitgegeven octrooi en dat u geen suggesties voor ideeën zult indienen die vallen onder de bescherming van ontwerpoctrooien, auteursrechten of handelsmerken. Voorts begrijpt u dat Stryker op dit moment producten of processen ontwikkelt of plannen heeft om die te ontwikkelen die vergelijkbaar zijn met wat u heeft ingediend.

Stryker heeft geen enkele verplichting om de op deze manier verstrekte informatie vertrouwelijk te behandelen, ongeacht welk bijschrift of welke verklaring erin staat of in verband hiermee uiteen wordt gezet.