Knoglecement

Fastlæggelse af standarden inden for HA-knoglecement.

Vores brancheførende hydroxyapatit-knoglecement til kranieanvendelse sørger for et fleksibelt leveringssystem, som hjælper med at gøre operationsstuen effektiv og forbedre patientresultater.