Dette er 
Zip
En ikke-invasiv hudlukningsanordning, som er fri for punkturer og har mange fordele.
Zip image
Opdag Zip-hudlukning

1. Isolering

Den stilladslignende struktur skaber en isoleringszone rundt om såret, som er designet til at beskytte det mod ydre påvirkninger.

2. Beskyttelse

Sikkert hydrokolloidt klæbemiddel, som er designet til at klæbe sig til huden, har vist sig at være 12 gange stærkere2 end suturer.

3. Fleksibilitet

En dynamisk kompression kan bevare sårets integritet og samtidig give bedre fleksibilitet.

4. Justeringsmulighed

Bedre isolering mod spændinger, som er kendt for at fremme ardannelse.

Zip
er designet til ...

Bedre resultater

  • Operationsstederne har væsentligt færre sårrelaterede komplikationer efter operation.1,2
  • ZIP-patienter havde mindre behov for pleje efter operation sammenlignet med klips-patienter.2,3
Bedre resultater
Billede af suveræn arkvalitet

Suveræn arkvalitet

  • Bedre kosmetiske resultater uden risiko for skader efter nålestik3,4,5
  • Hydrokolloidt klæbemiddel giver mulighed for en lukning uden punktur

Hurtigere lukning

  • Zip sørger for en hurtig, sikker og justerbar lukning6
  • Zip er 4 x hurtigere en suturer7
  • Den varierende lukketid ved suturer er 8 x højere end med Zip7
Billede af hurtigere lukning

  

Vigtige fordele

  

12 x
stærkere

end suturer8
4 x
hurtigere

end suturer7
Bedre
kosmetisk udseende4
Designet til at øge patienttilfredsheden3,5

  

Levedygtighed
Udforsk dataene
Artikelbillede 2

''Udviser hudlukningsanordninger af Zip-typen bedre sårstatus sammenlignet med konventionelle klipsanordninger ved total artroplastik i knæet?''

Artikelbillede 1

''Brug af en ikke-invasiv hudlukningsanordning efter total artroplastik i knæet medfører færre sårkomplikationer og kræver ingen plejebesøg i hjemmet sammenlignet med kirurgiske klips.''

Artikelbillede 3

''Patienttilfredshed og kosmetiske resultater i en randomiseret, prospektiv undersøgelse af hudlukning ved total artroplastik, hvor kirurgisk Zip-hudlukning blev sammenlignet med klips.''

Zip
Hudlukning

·      Færre sårkomplikationer6

·      Mindre ardannelse1

·      Øget mobilitet under genoptræning4

·      Ingen yderligere indgangsveje for bakterier

·      Nemmere, hurtigere og mindre smertefuld at påføre og fjerne2,5

Opdag Zip
Kontakt os for at få yderligere oplysninger om 
Zip-hudlukning.
Mange tak!

Disse oplysninger er udelukkende beregnet til brug af sundhedspersonale. 

Sundhedspersonalet skal altid anvende sin egen professionelle kliniske vurdering, når det skal besluttes, om et bestemt produkt skal anvendes, når en given patient behandles. Stryker yder ikke medicinsk rådgivning og anbefaler, at sundhedspersonalet modtager passende undervisning i brugen af hvert enkelt produkt, før det tages i brug.

Informationerne heri har til formål at vise Strykers brede udvalg af produkter. Sundhedspersonalet skal altid læse indlægssedlen, produktetiketten og/eller brugsanvisningerne, før et produkt fra Stryker tages i brug. Produkterne er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder, da deres tilgængelighed er underlagt de regulatoriske og/eller den medicinske praksis på de individuelle markeder. Kontakt venligst din repræsentant fra Stryker, hvis du har spørgsmål om tilgængeligheden af Strykers produkter i dit område.

Stryker Corporation eller dens divisioner eller andre forretningsmæssigt tilknyttede enheder ejer, bruger eller har ansøgt om de følgende varemærker eller servicemærker: Stryker, Zip. Alle andre varemærker er varemærker tilhørende deres respektive ejere eller indehavere.