Triathlon Tritanium

Total ucementeret knæ-system

Total ucementeret knæalloplastik (TKA) med Triathlon Tritanium er den nyeste evolution i Triathlon-knæporteføljen. Triathlon Tritanium kombinerer kinematikken i Triathlon med det nyeste inden for højporøs biologisk fikseringsteknologi. Den innovative tibia-baseplate og de metalbelagte patellakomponenter i Tritanium er SOMA-designet og gjort mulige ved hjælp af Strykers egenudviklede additive produktionsteknologi.

Hvorfor TKA uden cement?

 

Opmuntrende resultater for udfordrende patientdemografi

Patientdemografien for TKA er blevet yngre og tungere,1,2 og disse patienter har vist sig at have højere risiko for revision af TKA'er.3-5 Når der er opnået biologisk fiksering, har cementeret TKA potentiale for en mere holdbar knogleimplantatgrænseflade, som bedre kan modstå den øgende mekaniske påvirkning hos svært overvægtige patienter.6 I et retrospektivt studie af 193 patienter med mindst 5 års opfølgning udviste sygeligt overvægtige (BMI ≥40) patienter, som fik primær Triathlon TKA uden cement med et PS-design, forbedret holdbarhed sammenlignet med de patienter, som fik Triathlon TKA med cement.5 Desuden rapporterede det amerikanske register for ledudskiftning (American Joint Replacement Registry), at mandlige patienter under 65 år, justeret for alder, som fik ucementeret TKA, udviste en bedre holdbarhed end de patienter, som fik cementeret TKA; Imidlertid er forskellen lille (<1 %) og tager ikke hensyn til andre potentielle uafklarede sammenhænge.7

Potentielle besparelser i tid og omkostninger

I takt med at omfanget af TKA-procedurer fortsat øges, er omkostningerne forbundet med denne kirurgiske procedure stadig et vigtigt emne. Ucementeret TKA har potentialet for at reducere tiden på operationsstuen8,9 og spare udgifter uden brug af knoglecement og tilbehør til cementering.10 Et sundhedsøkomomisk studie i USA konkluderede, at de faktiske samlede omkostninger ved ucementeret TKA kunne opvejes via kortere tid på operationsstuen og det eliminerede behov for cement og tilbehør til cementering.10

Stærk klinisk dokumentation

Ucementeret TKA bliver mere og mere populært.7 2019 National Joint Registry Report i Storbritannien støtter langsigtede resultater for ucementerede femurkomponenter,11 og den evidensbaserede AAOS-retningslinje for klinisk praksis har fundet stærk dokumentation for lignende funktionelle resultater mellem cementerede og ucementerede tibiabasisplader.12 Triathlon Tritanium TKA uden cement udviste fremragende kliniske resultater i flere studier med fem års opfølgning12,14 og opnåede tilsvarende funktionelle resultater samt smertereduktion sammenlignet med cementeret Triathlon TKA i flere korte til mellemlange studier.8,19

Relaterede kategorier

ResultatKilde

99,5 % implantatoverlevelse i 228 Triathlon Tritanium-baseplates ved fem års opfølgning.13

Tarazi et al. Journal of Knee Surgery. 2020

100 % aseptisk overlevelse i 28 Triathlon Tritanium-baseplates med CR PA-belagt femur ved fem års opfølgning.14

Silverstein et al. Orthopaedic Research Society 2020 Annual Meeting.

98 % overlevelse af alle tilfælde i 261 Triathlon Tritanium-metalbelagte patella ved 4,5 års opfølgning.15

Harwin et al. Journal of Knee Surgery. 2020

99,5 % overlevelse af alle tilfælde i 1024 Triathlon PS TKA uden cement ved fire års opfølgning.16 Både Tritanium- og PA-belagte versioner af tibia-baseplate og metalbelagt patella er medtaget.

Harwin et al. Journal of Arthroplasty. 2017

99 % overlevelse af alle tilfælde i 708 Triathlon Tritanium TKA'er ved 2-4 års opfølgning.17 Tritanium-baseplate, Tritanium-metalbelagt patella og PS PA-belagte femurer blev anvendt.

Bhowmik-Stoker et al. 2018 World Arthroplasty Congress.

100 % overlevelse af alle tilfælde i 72 Triathlon Tritanium TKA'er ved tre års opfølgning.10 Tritanium-baseplate, Tritanium-metalbelagt patella og CR PA-belagte femurer blev anvendt.

Cohen et al. Orthopedics. 2018

Ingen revision på grund af aseptisk eller septisk løsning af Triathlon Tritanium-basispladen ved to års opfølgning.18

Masini et al. American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) 2019 Annual Meeting poster. #2263

Et prospektivt, randomiseret kontrolleret studie af 76 Triathlon Tritanium-basisplader med CR PA-belagte femurer vs. 65 Triathlon CR TKA'er med cement, udviste fremragende kliniske resultater uden aseptisk løsning i nogen af kohorterne ved to års opfølgning.8

Nam et al. Journal of Bone and Joint Surgery. 2019

En afstemt sammenligning af 200 Triathlon Tritanium-baseplates med PS PA-belagt femur vs. 200 Triathlon PS TKA'er med cement viste tilsvarende funktionelle og overlevelsessresultater mellem de to kohorter med 99,95 % aseptisk overlevelse af Triathlon Tritanium-baseplate ved en gennemsnitlig 2,4 års opfølgning.19

Miller et al. Journal of Arthroplasty. 2018