Triathlon

Total knæ-system

Triathlon total knæ-systemet er et primært system til total knæalloplastik, der er designet til at arbejde sammen med kroppen. Triathlon er blevet indopereret i mere end 3 mio. patienter i hele verden. Triathlon total knæ er tilgængeligt til brug med Mako-systemet for Mako Total Knee.

Designet til at fungere sammen med kroppen

Med mere end 15 år og 3 mio. implantationer i hele verden, har Triathlon en lang klinisk historie.1-3 I et 10 års opfølgningsstudie har Triathlon dokumenteret 99 % overlevelse.3 Triathlon blev designet for at inkludere nogle af de mest studerede funktioner i Strykers tidligere knædesign, og som havde vist sig at kunne adressere mange af de væsentligste årsager til knærevision, såsom ustabilitet, komplikationer ved patellofemoral sporing og løsning/osteolyse.3

 
Triathlon-knæsystemet tilbyder kirurger en række forskellige muligheder, afhængigt af sygdom, deformitet og patientbehov, herunder korsbåndsbevarende, kondylær stabilisering, posterior stabilisering og vanskelige primære valgmuligheder. Studier har vist, at Triathlon og en enkelt radius sørger for:

  • Stabilitet: Triathlons design med en enkelt radius giver mulighed for mellem-fleksionsstabilitet.4-6 Et studie af funktionsresultater fra enkelt vs. multi-radius konkluderede, at fordelene ved Triathlon mht. stabilitet, gang, trappegang og udstrækning af knæet skyldes enkelt radius-designet, især dets længere vægtstangsarm og den forbedrede ligamentstabilitet, som er baseret på bevarelsen af isometrien i hele knæets bevægelsesområde.4 Et fluoroskopistudie af Triathlon-patienter viste, at femurkomponenten var kinematisk stabiliseret i midt-fleksionsområder.5 Desuden viste gangundersøgelser, som sammenlignede patienter med implantater med en enkelt eller multiradius, at patienter med et enkelt radius-implantat udviste gangmønstre, som bedst efterlignede personerne i kontrolgruppen uden sygdom.6

  • Tilfredshed: En gennemgang af Triathlon-patienter viste et højt tilfredshedsniveau ved et syv års opfølgningsstudie:7

  • Overlevelse: Flere studier og ledregistre8-10 fra hele verden viser konsekvent en høj overlevelse med Triathlon med mere end 10 års opfølgning.

Relaterede kategorier

Triathlon 15 års jubilæumsvideo

TRIATH-VA-21