GMRS

Global Modular Replacement System

Global Modular Replacement System er et segmentært protesesystem, der er designet til patienter, som har behov for en omfattende rekonstruktion af hofteleddet og/eller knæleddet som følge af omfattende knogletab pga. traume eller svigt af tidligere protese og/eller tumorresektion.

Vi fremmer sundhedsplejen. Vi inspirerer håb.

GMRS er en designevolution, som inkluderer årtiers erfaring med Kinematic Rotating Hinge (KRH)-knæet, Modular Replacement System (MRS) og Modular Rotating Hinge (MRH). GMRS er designet til at kompensere for signifikant knogletab og håndtere knoglestabilitet hos patienter, som har behov for en omfattende rekonstruktion af hofteleddet og/eller knæleddet.

I årtier har vi tilbudt modulære implantatløsninger til kirurger, som behandler patienter med behov for signifikant knoglerekonstruktion. Vi har sat standarden for modulære implantatenheder, og nu er vi mere end nogensinde opsat på at fortsætte denne historie af innovation og pleje. GMRS er et omfattende system, som er designet til at hjælpe med at genoprette livskvaliteten for patienter med behov for radikal knogleresektion, og har vist sig at have følgende potentielle fordele:

  • I et studie med 223 patienter, som havde fået GMRS-implantater, var de funktionelle resultater gode eller fremragende, målt vha. MSTS II-score, i 97 % af tilfældene ved minimum to års opfølgning, uden forskel mellem steder (distal femur, proksimal tibia) eller typer (primær, revision) ved onkologisk rekonstruktion.1
  • Et studie med 119 patienter, som led af knogletumorer forårsaget af sarkom, store celletumorer eller metastatisk knoglesygdom, identificerede en "relativ lav risiko for revision og amputation" ved brug af GMRS-protesen. Forfatterne observerede en 74 % sandsynlighed for fem års revisionsfri overlevelse i kohorten.2

Referencer

  1. Pala E, Trovarelli G, Calabrò T, Angelini A, Abati CN, Ruggieri P. Survival of modern knee tumor megaprostheses: failures, functional results, and a comparative statistical analysis. Clin Orthop Relat Res. 2015;473(3):891-899. doi:10.1007/s11999-014-3699-2
  2. Yilmaz M, Sørensen MS, Sæbye C, Baad-Hansen T, Petersen MM. Long-term results of the Global Modular Replacement System tumor prosthesis for reconstruction after limb-sparing bone resections in orthopedic oncologic conditions: Results from a national cohort. J Surg Oncol. 2019;120(2):183-192. doi:10.1002/jso.25490