Emergency Care-erklæring om ansvarsfraskrivelse over for brugere

Brugere af hjertestartere skal undervises i HLR og i brugen af hjertestarteren.

Selvom ikke alle kan reddes, har undersøgelser vist, at tidlig defibrillering kan forbedre overlevelsesraterne dramatisk. Hjertestartere er indiceret til brug på voksne og børn. Hjertestartere kan anvendes på børn, som vejer mindre end 25 kg (55 lbs), men nogle modeller kræver separate defibrilleringselektroder.

Oplysningerne i dette dokument har til formål at demonstrere Strykers produktudbud. Se betjeningsvejledningen for at få fuldstændige instruktioner om anvendelse, indikationer, kontraindikationer, advarsler, forsigtighedsregler og potentielle uønskede hændelser, inden nogen af Strykers produkter anvendes. Alle produkter findes muligvis ikke på alle markeder, idet produkttilgængelighed er underlagt lovmæssige bestemmelser og/eller medicinske fremgangsmåder på de enkelte markeder. Kontakt din repræsentant, hvis du ønsker oplysninger om, hvorvidt et Stryker-produkt er tilgængeligt i dit område. Specifikationerne kan ændres uden varsel. De afbildede produkter er CE-mærket i overensstemmelse med gældende EU-forordninger og -direktiver.

Stryker eller dennes selskabsassocierede selskaber ejer, bruger eller har ansøgt om følgende varemærker eller servicemærker: CPR Advisor, cprINSIGHT, cprMAX, HeartSine, LIFELINKcentral, LIFENET, LIFEPAK, samaritan, Stryker. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere eller indehavere.

Fraværet af et produkt, en funktion, et servicenavn eller et logo på denne liste udgør ikke et afkald på Strykers varemærke eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende dette navn eller logo.

HeartSine products
207 Airport Road West
Belfast, BT3 9ED, Storbritannien

LIFEPAK products
Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 USA