Emergency Care-erklæring om ansvarsfraskrivelse over for sundhedspersonale

Dette dokument er udelukkende beregnet til brug af sundhedspersonale. En sundhedsmedarbejder skal altid anvende sin egen professionelle kliniske vurdering, når det skal besluttes, om et bestemt produkt skal anvendes, når en given patient behandles. Stryker udsteder ikke medicinske råd og anbefaler, at sundhedspersonale skal undervises i brugen af ethvert specifikt produkt, før dette anvendes.

Oplysningerne i dette dokument har til formål at demonstrere Strykers produktudbud. Sundhedspersonalet skal altid se betjeningsvejledningen for at få fuldstændige instruktioner om anvendelse, indikationer, kontraindikationer, advarsler, forsigtighedsregler og potentielle uønskede hændelser, inden nogen af Strykers produkter anvendes. Alle produkter findes muligvis ikke på alle markeder, idet produkttilgængelighed er underlagt lovmæssige bestemmelser og/eller medicinske fremgangsmåder på de enkelte markeder. Kontakt din repræsentant, hvis du ønsker oplysninger om, hvorvidt et Stryker-produkt er tilgængeligt i dit område. Specifikationerne kan ændres uden varsel. De afbildede produkter er CE-mærket i overensstemmelse med gældende EU-forordninger og -direktiver.

Stryker eller dennes selskabsassocierede selskaber ejer, bruger eller har ansøgt om følgende varemærker eller servicemærker: CodeManagement Module, CODE-STAT, LIFENET, LIFEPAK, LIFEPAK CR, LIFEPAK TOUGH, LUCAS, Performance-LOAD, Performance-PRO, Power-LOAD, Power-PRO 2, Power-PRO IT, Power-PRO TL, Power-PRO XT, Stair-PRO, Stryker. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere eller indehavere.

Fraværet af et produkt, en funktion, et servicenavn eller et logo på denne liste udgør ikke et afkald på Strykers varemærke eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder vedrørende dette navn eller logo.

LIFEPAK products
Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 USA

LUCAS device
Jolife AB
Scheelevägen 17
Ideon Science Park
SE-223 70
LUND, Sverige

Evacuation Chair
Performance-LOAD
Performance-PRO
Power-LOAD
Power-PRO 2
Power-PRO IT
Power-PRO TL
Power-PRO XT
Stair-PRO
Xpedition
XPR Restraints

Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002 USA