VSP Orthognathics

Virtuel operationsplanlægning

Oversigt

I samarbejde med 3D Systems repræsenterer VSP Orthognathics en stort fremskridt inden for virtuel planlægning af ortognatisk kirurgi. Års forskning og patenteret teknologi har ført frem til oprettelsen af en protokol, som gør det muligt at foretag nøjagtig planlægning og præcis klinisk overførsel via CAD/CAM-skinneteknologi.
 
VSP Orthognatics-artikler fremstilles legalt af virksomheden 3D Systems og distribueres af Stryker.

Funktioner og fordele

Anatomisk design

Casen er planlagt ved hjælp af CT/CBCT-data, hvilket giver mulighed for at visualisere anatomiske kendetegn og hjælpe med at sikre, at operationsplanen passer til patientens anatomi.

Designsession

Ved hjælp af en webbaseret designsession kan en kirurg foretage direkte indgreb i et vilkårligt trin af operationsplanlægningen.

Kirurgiske skinner

Kirurgiske skinner hjælper med at overføre operationsplanen til operationsstuen, hvilket hjælper med at sikre nøjagtighed.

Sagsrapport

Sagsrapporter skitserer de enkelte trin i operationsplanen og fungerer som reference før operation og på operationsstuen.

Relaterede produkter

VSP-rekonstruktion

Få mere at vide

Medicinske modeller

Få mere at vide

Universal Select

Få mere at vide