10-Mar-2020

En lære i ydmyghed
__________________________________________________________________

Professor Ton Tran er vokset op i Vietnam. Som teenager risikerede han og hele familien livet ved at flygte fra landet i en periode med politisk uro, hvorefter de som flygtninge bosatte sig i Australien. Professor Tran lærte at tale engelsk, han gik i skole og formåede mod alle odds at blive en af Australiens førende traumekirurger. Men historien slutter ikke i operationsstuen.  

Professor Ton Tran med en patient


Strykers samarbejde med professor Tran begyndte kort efter, at Erin Cramlet, Senior Director, Human Resources, South Pacific, var begyndt at undersøge mulighederne for, hvordan Stryker kunne give noget tilbage til samfundet og samtidig give medarbejderne en unik og berigende mulighed for at udvikle sig på det personlige plan. Maurice Ben-Mayor, Præsident for South Pacific-området, foreslog, at Erin tog kontakt til professor Tran for at få yderligere vejledning.

Professor Tran, for hvem hjemlandet stadig stod hans hjerte meget nær, var lige begyndt sit arbejde i Vietnam, hvor han for egne midler underviste ortopædkirurger på et hospital i Ho Chi Minh by. Han tog fra tid til anden vietnamesiske kirurger med til Australien for at kunne undervise dem – som en slags udvekslingsophold. Hans vision var at hjælpe vietnamesiske kirurger med at dygtiggøre sig, så de kunne bidrage bedst muligt inden for rammerne af deres lokale sundhedsmiljø.

Erin spurgte "Hvad kan Stryker gøre for at hjælpe?"

Til at begynde med ydede vi logistisk støtte til at kunne gennemføre moderne kursusaktivitet – lidt af en øjenåbner for det kliniske personale, der var involveret. For også at inkludere ikke-klinisk personale blev programmet udvidet til at omfatte humanitært bistandsarbejde, og det var her, at samarbejdet med børnehjemmet Thi Nghe Orphanage blev etableret.

Herefter blev udvekslingsprogrammet Vietnam exCHANGE formelt lanceret og gjort tilgængeligt for alle medlemmer af Stryker-teamet.

Thi Nghe Orphanage er en unik institution, der tager sig af mere end 400 børn med handicap, hvoraf mange ikke er i stand til at gå, og børnene har kun begrænset adgang til ressourcer og medicinsk behandling.

Børnehjemmet fungerer som et plejehjem for dets beboere – og medarbejderne fra Stryker blev budt velkommen med åbne arme. Lige siden det første besøg har Stryker-teamet taget sig af børnene, købt udstyr og forsyninger, hjulpet med madlavning og bistået plejepersonalet på enhver tænkelig måde. 

Beth, en frivillig fra Stryker, i et kærligt øjeblik med et af børnene på børnehjemmet Thi Nghe Orphanage


"Denne oplevelse lærer dig at tilpasse dig," 
sagde en Stryker-frivillig. "Vores opgave er ikke at tage over. Vores opgave er at hjælpe."
 

Vietnam exCHANGE-programmet har siden udviklet sig yderligere. Det har vist sig, at børnene ofte ender på børnehjemmet på grund af deres handicap, og at tidlige indgreb, både operative og ikke-operative, i vidt omfang vil kunne forhindre dette i at ske og samtidig betyde en væsentlig forskel for børnenes liv.

Derfor har exCHANGE-programmet i dag øget fokus på at hjælpe børnene tidligere. Programmet understøtter nu etableringen og driften af centeret House of Ket Noi Yeu Thuong i Ho Chi Minh by. Centeret er et støttemiljø for børn og deres familier, hvor de kan bo, mens de gennemgår medicinsk udredning og indgreb fra det besøgende ortopædteam fra Australien (som en del af hjælpeprogrammet Australian Orthopaedic Association Outreach).

Vores deltagelse i dette program har vist os, hvad vi kan opnå, når sundhedspleje og medmenneskelighed går hånd i hånd.

Vi har oplevet en virkelig stærk udveksling af både perspektiver, viden og taknemmelighed. Og rejsen har indtil videre lært os stor ydmyghed.


 

Stryker-frivillig, Wes, underholder børnene på børnehjemmet Thi Nghe Orphanage

I køkkenet på Thi Nghe Orphanage sammen med de Stryker-frivillige Simone, Sutharat, Beth, Steve og Fin