Sygeplejersker, der arbejder hos Stryker, fortæller, hvordan de omsætter erfaring til innovation inden for sygepleje

06-May-2024

Sygeplejersker arbejder hele tiden med innovation inden for sundhedssystemer, hvor de bruger deres ekspertise og erfaringer til at forbedre resultaterne for patienterne. De arbejder også hos Stryker, hvor de udvikler løsninger, der fremmer sikkerheden og effektiviteten for sygeplejersker på arbejdspladsen.

Journal of Nursing Excellence udtrykker det så præcist: "Fordi sygepleje er en videnstungt fag, har sygeplejersker en dyb indsigt i de kliniske behov og er i stand til at identificere og formidle ideer og muligheder for forbedringer.1" Det er denne information, som gør vores medarbejderbase på mere end 135 sygeplejersker så værdifuld i forhold til vores forskning og udvikling2 Vi har brug for sygeplejersker til at hjælpe vores teams i hele virksomheden med at skabe fremtidens sygepleje gennem deres input til nye produktudviklingsprojekter. Få at vide, hvordan fire sygeplejersker blev medarbejdere og udnytter deres erfaring til at skabe innovation for plejepersonale.

Carolyn Fahey er en sygeplejerske, der er blevet senior clinical experience manager hos Stryker

Carolyn Fahey, Senior Clinical Experience Manager
Forståelse af udfordringerne er grundlaget for ideer til forbedring af patientplejen

"Som tidligere ortopædkirurgisk sygeplejerske havde jeg rollen som kunde. Jeg har udført arbejdet. I 25 år oplevede jeg det gode og det dårlige ved at pleje patienter. Der er erfaringer, vi har som sygeplejersker, der kan hjælpe vores udviklingsteams med at forstå de udfordringer, klinikere står over for. Vi har en indgående forståelse for det pres, der lægges på sundhedspersonalet under udførelsen af deres arbejde. 
Sygeplejersker er problemløsere. De har evnen til at vurdere udækkede behov i den kontinuerlige patientbehandling. Der er mange processer, der ikke har ændret sig i mange år, fordi de fungerer – men kunne de blive bedre? Det er det styrende princip, der driver mig hver dag. Hvordan kan jeg gøre dette bedre for slutbrugeren? Jeg har stadig venner, der arbejder ude ved sengene og har brug for innovative og sikre enheder.
Sygeplejersker er der fra første til sidste åndedrag. Det er udmattende, stressende, givende og spændende. Vigtigst af alt er det nødvendigt. Vi må både respektere og innovere dette arbejde for at støtte vores klinikere bedst muligt, så de kan støtte deres patienter."

Whitney Owusu er en sygeplejerske, der er blevet klinisk salgsaktiveringschef hos Stryker

Whitney Owusu, Account Executive, Orthopaedic Instruments
Styrkelse af innovationen inden for sygepleje i vores Orthopaedic Instruments-team

"Jeg var klinisk sygeplejerske i tre år inden for pædiatrisk onkologi og voksentransplantationer, før jeg besluttede, at jeg ville have en stilling, der kunne udfordre mig på forskellige måder. Jeg lærte en masse lektioner fra min sygeplejerskekarriere, som jeg anvender i min nuværende rolle. Jeg har lært at lytte og aldrig træffe forhastede konklusioner, fordi hver patient, sygdom og plejeplan er forskellig. Jeg har også lært altid at stille spørgsmål. Sundhedsvæsenet udvikler sig konstant, så for at yde den bedste mulige pleje til vores patienter, skal vi altid være klar til at lære.
For mig er samarbejdet med mine sygeplejerskekolleger om udvikling af nye plejemodeller, der kan forbedre patienternes resultater, netop hvad sygeplejerskestyret innovation handler om. Jeg arbejder i virksomhedens Orthopaedic Instruments-team, hvor jeg konstant spørger mig selv, om eller hvordan vores produkt kan forbedre sygeplejerskernes arbejdsgange og sikkerhed. Med de udfordringer, som sygeplejersker står over for hver eneste dag, er det vigtigt for mig, at vi fremstiller produkter, der både beskytter dem og forbedrer deres arbejdsgange.
Når jeg arbejder på nye produkter, ser jeg dem altid fra sygeplejerskens synsvinkel. Jeg ønsker ikke kun at sikre, at produktet er sikkert og effektivt for patienten. Jeg spørger også mig selv, om produktet er sikkert og effektivt for sygeplejersken og det øvrige hospitalspersonale."

Kristin Sexton er en sygeplejerske, der er blevet seniormedarbejders markedsintelligensspecialist hos Stryker

Kristin Sexton, Principle Staff Market Intelligence Specialist
Udnyttelse af klinikeres og patienters erfaringer i produktudviklingsprocessen

"Empati og sympati er to ting, jeg har taget med mig som kardiovaskulær intensivsygeplejerske gennem elleve år til min nuværende stilling. Klinikere skal klare mange opgaver dagligt, og jeg forsøger at udtænke metoder til at gøre deres job lettere. Som en del af et unikt team, der udvikler løsninger, som skal reducere risikoen for, at sygdomme erhverves på hospitalerne, arbejder jeg side om side med ingeniører for at trække på klinikernes og patienternes erfaringer i produktudviklingsprocessen. Jeg bidrager også til uddannelse og tillid til vores produkter, så de kan implementeres direkte i arbejdsgangene i sundhedsvæsenet, hvilket har stor betydning for både klinikere og patienter. Sygeplejerskestyret innovation er kernen i det, vi laver. Vi bruger sygeplejefeedback i alle faser af vores produktudviklingsproces. Med indsigt fra alt fra klinikere ude ved sengene til fokusgrupper får vi feedback om problemområder og kan bedre finde metoder til at håndtere dem. Vi værdsætter sygeplejerskernes erfaringer, fordi vi ved, at uden dette samarbejde ville vi ikke kunne levere enkle løsninger, der kan føre til ekstraordinære resultater. En af de vigtigste metoder, en virksomhed som Stryker kan bruge til at forbedre sundhedsvæsenet på den nemmeste og mest tilfredsstillende måde, er at samarbejde med vores klinikere og sundhedsinstitutioner."

Sabrina Flavin er en sygeplejerske, der blev ledende klinisk analytiker hos Stryker

Sabrina Flavin, Senior Portfolio Manager
Medfølelse og engagement begynder ude ved sengene

"I tre år var jeg medicinsk/kirurgisk sygeplejerske, og i fem år har jeg været klinisk konsulent for Stryker. For nylig er jeg blevet en del af akut plejeteamet, hvor vi udvikler produkter, der kan håndtere hudskader, patientfald og skader på plejepersonalet.
Den største indsigt, jeg kan bidrage med til min stilling, stammer fra min tid ude ved sengene. At have den førstehåndsviden om, hvad vores plejepersonale oplever og ser, er uvurderlig. Jeg er i stand til at tage disse indsigter med ind i ethvert område af mit arbejde med henblik på alt fra at udvikle nye produkter, vejlede i et produkt, udforme en undervisningsfolder til personalet til at lave præsentationer for ledelsen om mulige kvalitetsforbedringer.
Jeg synes, at Dr. Cipriano, formand for International Council of Nurses har udtrykt det perfekt: "Der er ingen sundhed uden sundhedspersonale". I min rolle arbejder jeg for at forbedre plejesikkerheden for både patient og sygeplejerske. Selvom jeg måske er kommet længere væk fra sengeafdelingen, kan jeg lytte til feedback og give mine erfaringer videre. I mit samarbejde med aktuelle kunder tilstræber jeg at inddrage min viden for at gøre en forskel for vores sundhedspersonale. Strykers mission er "Sammen med vores kunder arbejder vi for at gøre sundhedsvæsenet bedre". Vi kan ikke skabe udvikling uden sygeplejerskernes input.
Vi anerkender vigtigheden af sygeplejerskers indsats for den globale sundhed, og det er en ære at samarbejde med dem om forbedring af sikkerheden og resultaterne".
 

Mere om dette emne