Sårbarheder af typen "Urgent 11" – Wind River VxWorks (ICSA-19-211-01)

13-Sep-2019

Hos Stryker er vi bekendt med sårbarhederne af typen "Urgent 11" i VxWorks, og situationen vurderes løbende. Vores globale produkt- og sikkerhedsteams træffer de nødvendige forholdsregler for at beskytte vores infrastruktur og produkter mod disse nye sårbarheder. Indtil videre har vi ikke modtaget nogen rapporter om, at vores enheder har været berørt af disse sårbarheder.

Der er blevet foretaget en grundig vurdering af alle potentielt berørte produkter. I visse Stryker-produkter anvendes der versioner af VxWorks, som ikke er berørt af disse sårbarheder. Så vidt vi ved, er ingen af vores produkter eller systemer berørt af sårbarhederne.

Flere oplysninger kan fås her:
https://www.us-cert.gov/ics/advisories/icsa-19-211-01

Hvis der i forbindelse med yderligere analyse registreres et berørt produkt, bliver der informeret om dette ved hjælp af vores normale kundeinformationsmetoder direkte fra den relevante Stryker-division.