Vilkår og betingelser for indkøbsordrer

De "Globale vilkår og betingelser for indkøbsordrer" nedenfor gælder for alle købsordrer, som udstedes af Stryker Corporation og dens tilknyttede virksomheder. Hvis der publiceres jurisdiktionsspecifikke versioner nedenfor, gælder disse for køb i de pågældende jurisdiktioner. I det omfang der leveres oversættelser sammen med disse vilkår, gælder vilkårene på engelsk, og eventuelle konflikter mellem den engelske udgave og en sådan oversættelse vil blive løst til fordel for betingelserne på engelsk. Der må ikke anvendes andre versioner eller oversættelser end de officielt udgivne vilkår og betingelser nedenfor.

Strykers globale vilkår og betingelser for indkøbsordrer
Vilkår og betingelser for indkøbsordrer – Stryker Holland
Vilkår og betingelser for indkøbsordrer – Stryker Tyskland (engelsk/tysk)
Vilkår og betingelser for indkøbsordrer – Stryker Irland
Vilkår og betingelser for indkøbsordrer – Stryker Schweiz (engelsk/tysk)
Vilkår og betingelser for indkøbsordrer – Stryker Tyrkiet (engelsk/tyrkisk)
Vilkår og betingelser for indkøbsordrer – Stryker Storbritannien
Vilkår og betingelser for indkøbsordrer – Stryker Frankrig (engelsk/fransk)

Strykers adfærdskodeks for leverandører