Produktdonationer

  

Ansøgningsproces

Som anmoder har du adgang døgnet rundt til dette webbaserede system til at indsende anmodninger om tildelinger eller velgørende bidrag, spore statusser og se oplysninger om din organisations tidligere anmodninger. Derudover vil systemet sende meddelelser vedrørende anmodningen samt lette underskrivning af godkendelsesbreve, hvis en anmodning godkendes.

 

Vedhæftet finder du et vejledningsdokument, der beskriver, hvordan du ansøger, berettigede organisationer og anmodningstyper, gennemgangsproces samt begrænsninger.   

 

Der gøres opmærksom på, at alle anmodninger skal indsendes mindst otte (8) uger før dit arrangements deadline for indsendelse eller begivenhedens startdato for at komme i betragtning. Det giver tid til at gennemgå anmodningen og følge op med spørgsmål, hvis det er nødvendigt. Gennemgangsprocessen starter ikke hos Stryker, før alle ansøgningsoplysninger er fuldstændige, og der er indsendt dokumentation. Bemærk, at på grund af begrænsede ressourcer vil alle kvalitetsprogrammer desværre ikke modtage støtte fra Stryker.   

 

Som altid gennemgår eller godkender Stryker ikke tildelinger eller donationer for at fremkalde køb, leasing eller anbefaling af Stryker-produkter eller -tjenester eller til andre ikke-relevante formål.  Alle tildelinger og velgørende bidrag godkendes i overensstemmelse med alle gældende love, bestemmelser, AdvaMeds etiske kodeks for interaktioner med sundhedspersonale og virksomheds- og afdelingspolitikker. Stryker forbeholder sig retten til at offentliggøre overførsler af værdi, der leveres som tildelingsmidler i henhold til Sunshine Act-bestemmelsen også kendt som Open Payments of the Affordable Care Act.

Ansøgningsressourcer

Registrer, og ansøg om en produktdonation fra Stryker

Registrer her