คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว

บทนำ
Stryker ตระหนักดีว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับนั้นจะต้องอยู่ในสถานะที่ไว้วางใจได้ Stryker พยายามที่จะเติมเต็มความไว้วางใจนั้นโดยปฏิบัติตามหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายวิธีที่เรารวบรวม ใช้ แบ่งปัน และคุ้มครองข้อมูลในการดำเนินธุรกิจของเรา

ขอบเขต
คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ (“คำชี้แจง”) ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ถูกรวบรวมหรือใช้งานโดย Stryker บริษัทในเครือหรือบริษัทสาขา (เรียกรวมกันว่า “Stryker”, “เรา”, “ของเรา”, “พวกเรา”) คำชี้แจงนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ Stryker รวบรวมเมื่อผู้บริโภคโต้ตอบกับเรา เช่น เมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เมื่อใช้หรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เมื่อติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า และเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับเราในฐานะลูกค้าธุรกิจ ผู้จัดหา หรือพันธมิตรทางธุรกิจ (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) 

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภททั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ อย่างไรก็ตาม การรวบรวมของ Stryker บางอย่างเกี่ยวข้องกับประเภทของข้อมูลที่มีข้อกำหนดพิเศษ (เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพ) ซึ่งต้องมีประกาศความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างออกไป เมื่อใดก็ตามที่เป็นกรณีดังกล่าว Stryker จะทำให้ชัดเจนว่าประกาศความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องนั้นแตกต่างจากคำชี้แจงนี้

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย โปรดดูประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้พักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของเรา

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
Stryker อาจขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้

 • การซื้อผลิตภัณฑ์และบริการรของ Stryker
 • เปิดใช้งานหรือลงทะเบียนผลิตภัณฑ์และบริการบางอย่างหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • การรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการรของ Stryker
 • การเข้าร่วมในชุมชนออนไลน์ของ Stryker รวมถึงเพจหรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของเรา 
 • บันทึกความชอบของคุณไว้สำหรับการโต้ตอบและการสื่อสารในอนาคตจาก Stryker 
 • การช่วยเราให้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และสร้างแคมเปญที่ได้รับการออกแบบรอบตัวคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า และปรับปรุงเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง 
 • การช่วยเราให้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ และช่วยให้ Stryker คอยแจ้งให้คุณทราบหรือให้คุณมีส่วนร่วมในการทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 
 • การแก้ไขปัญหาผู้บริโภคและ/หรือปัญหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
 • การลงทะเบียนผู้เข้าชมสิ่งอำนวยความสะดวกของ Stryker หรือกิจกรรมและการประชุมที่จัดโดย Stryker 
 • การจัดการสัญญาหรือการประมูล และ 
 • การรับข้อความเฉพาะบุคคล ข้อเสนอพิเศษ และโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจส่วนตัวของคุณ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่คุณได้แบ่งปันกับเราและจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคนิคที่คล้ายกันเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์/โซเชียลมีเดีย/บล็อกของ Stryker 

Stryker รักษาการป้องกันทางกายภาพ ทางเทคนิค และการบริหารเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายอนุญาตไว้เพื่อช่วยในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการเท่านั้น เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ และให้สถิติเหล่านี้แก่ผู้อื่นในรูปแบบที่รวมกันเมื่อข้อมูลนั้นถูกปิดบังตัวตนแล้ว  

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมอาจรวมถึง

 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟ็กซ์ ชื่อหน่วยงาน และ/หรือตำแหน่งงาน
 • ตัวระบุและข้อมูลการกำหนดค่าลักษณะเฉพาะ เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน การตั้งค่าทางการตลาด ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ประเภทของเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือการนำทาง และพฤติกรรมการคลิกสตรีมสำหรับการโต้ตอบออนไลน์
 • ประวัติย่อ หรือ CV รวมถึงประวัติการทำงาน คุณสมบัติทางวิชาชีพ สิ่งพิมพ์ รางวัล การอ้างอิง การฝึกอบรมที่ผ่านมา และลายเซ็น
 • ข้อจำกัดด้านอาหาร ข้อมูลหนังสือเดินทางสำหรับการจองการเดินทางหรือวัตถุประสงค์ในการระบุตัวตน หมายเลขประกันสังคม (ตามที่กฎหมายกำหนด) รายละเอียดบัญชีธนาคาร บุคคลที่ติดต่อ (กรณีฉุกเฉิน) ข้อมูลครอบครัว (หากเกี่ยวข้องและเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น)
 • ความน่าเชื่อถือทางเครดิต หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์ ประวัติข้อมูลการซื้อ เอกสารคำขอ
 • บันทึกรูปภาพ วิดีโอ และเสียงที่คุณให้การอนุญาต
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลด้านสุขภาพหรือรายงานของลูกค้าปลายทางแต่ละราย (เช่น เกี่ยวกับการแสดงสรรพคุณและการสืบสวน ผลลัพธ์ก่อนและหลังการผ่าตัดของผู้ป่วยเพื่อการวิจัยและวัตถุประสงค์ทางสถิติ หรือประวัติอาชญากรรมสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบสถานะตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้)

Stryker จะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้สำหรับกระบวนการและวัตถุประสงค์ในการประมวลผลดังที่กล่าวถึงข้างต้นตามภาระผูกพันทางกฎหมาย 

ฐานกฎหมาย
ฐานกฎหมายที่ Stryker ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลและข้อกำหนดทางกฎหมายของเขตอำนาจศาล ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมนั้นเกี่ยวข้องกับพลเมืองของสหภาพยุโรป โดยทั่วไป เราจะใช้พื้นฐานต่อไปนี้

 • ยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เมื่อส่วนนี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตลาดทางตรง (ดิจิทัล) และเมื่อเราต้องการใช้ภาพถ่าย วิดีโอ หรือบันทึกเสียงกับบุคคลที่ระบุตัวตนได้สำหรับการเผยแพร่สู่ภายนอก 
 • การจัดตั้งหรือการปฏิบัติตามสัญญา เช่น เมื่อเราทำสัญญากับคู่สัญญาและเรารวบรวมข้อมูลการติดต่อและลายเซ็น ตลอดจนรายละเอียดบัญชีธนาคารที่อาจเชื่อมโยงกับตัวแทนของบริษัทที่เราทำธุรกิจด้วย 
 • การปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย เช่น เมื่อเราจำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดผู้บริโภคเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย (ท้องถิ่นหรืออุตสาหกรรม) เช่น Physician Payments Sunshine Act หรือเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของเครื่องมือแพทย์ 
 • ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Stryker เช่น การที่ Stryker รวบรวมข้อมูลติดต่อและความชอบ รายละเอียดที่พักและการเดินทางสำหรับผู้ร่วมงานกิจกรรมที่ Stryker จัดขึ้น และการฝึกอบรม หรือกิจกรรมและการฝึกอบรมที่จัดโดยบุคคลภายนอกร่วมมือกับ Stryker 
 • ผลประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อใช้อำนาจรัฐในกรณีที่จำกัดอย่างเคร่งครัด เช่น การที่เราจะต้องร่วมมือกับตำรวจหรือหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ในกรณีที่มีการกระทำผิดกฎหมาย 
 • เพื่อการจัดตั้ง ดำเนินการ หรือแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย เช่น สำหรับคดีความในศาล 
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์หรือการวิจัย เช่น สำหรับการศึกษาวิจัยทางคลินิกที่มีการป้องกันที่เพียงพอในการรักษาความลับ 
 • สำหรับเวชศาสตร์ป้องกันและอาชีวเวชศาสตร์ การวินิจฉัยโรคตามสัญญากับบุคลากรทางการแพทย์ 
 • เพื่อผลประโยชน์สาธารณะในด้านสาธารณสุขเพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานขั้นสูงด้านคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลสุขภาพและผลิตภัณฑ์ และ
 • กรณีที่บุคคลเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อสาธารณะด้วยความคิดริเริ่มของตนเอง 

หากคุณเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราต้องการตามเหตุและผล อาจเป็นการขัดขวางความสามารถของ Stryker ในการให้ข้อมูลหรือบริการที่คุณร้องขอ

การถ่ายโอนข้ามพรมแดน
ในขอบเขตที่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลออกนอกประเทศที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอาศัยอยู่ เช่น ไปยังบริษัทในเครือ Stryker หรือพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศอื่น รวมถึงในสหรัฐอเมริกา อาจมีการใช้มาตรฐานของวิธีการใช้และปกป้องข้อมูลของคุณที่แตกต่างกัน Stryker มีการป้องกันที่เหมาะสมตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลได้รับการคุ้มครองอย่างเพียงพอโดยไม่คำนึงถึงประเทศ ซึ่งรวมถึงการได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลภายนอกที่ได้รับการเข้าถึงข้อมูลของคุณ เพื่อกำหนดให้พวกเขานำมาตรฐานที่รับรองระดับการป้องกันข้อมูลที่เทียบเท่ากับที่ Stryker ได้นำมาใช้ และมีการป้องกันระดับองค์กรที่ได้มาตรฐาน และมีมาตรการตามสัญญา (อ้างอิง European Commission Model Clause) สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลภายในไปยังบริษัทในเครือ Stryker ในประเทศที่สามที่ถือว่ามีระดับการปกป้องข้อมูลไม่เพียงพอ

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวสำหรับเด็ก
Stryker จะไม่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากใครก็ตามที่เรารู้จักว่าอายุต่ำกว่า 16 ปีโดยไม่ได้รับความยินยอมที่ตรวจสอบได้ล่วงหน้าจากตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมายของเขาหรือเธอ ตัวแทนโดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวมีสิทธิที่จะดูข้อมูลที่เด็กให้มาและ/หรือกำหนดให้ลบทิ้งได้ตามการร้องขอ 

การเก็บรักษาข้อมูล
Stryker จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นระยะเวลานานเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือไม่จำเป็นอีกต่อไปตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย 

การเปิดเผยข้อมูล
Stryker อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมไว้กับบริษัทหรือตัวแทนที่ทำการบำรุงรักษาเทคโนโลยีหรือทำงานในนามของเราเพื่อช่วยตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ รวมถึงการให้บริการลูกค้าและแจกจ่ายการสื่อสารทางการตลาด Stryker อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของเรา

ผู้ให้บริการรายอื่นที่อาจใช้เพื่อทำหน้าที่บางอย่างในนามของเราและผู้ที่อาจถูกเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตามที่ตั้งใจไว้ ได้แก่ การสนับสนุนของศูนย์บริการทางโทรศัพท์ การส่งหรือประมวลผลทางไปรษณีย์หรืออีเมลหรือการวิเคราะห์หรือโฮสต์ข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ 

Stryker จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรงของพวกเขา

ความปลอดภัย
ความปลอดภับและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความสำคัญต่อเรา ด้วยเหตุผลนี้ Stryker จึงมีการควบคุมทางกายภาพ ทางเทคนิค และการบริหารเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึง การใช้ และการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต Stryker จะประเมินการป้องกันเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านความปลอดภัยใหม่ ๆ เมื่อกลายเป็นที่รู้จัก

สิทธิ์
คุณสามารถขอรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับตัวคุณได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับตัวคุณที่เราเก็บไว้เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ โปรดติดต่อเราโดยเร็วที่สุดตามที่อยู่ด้านล่าง เราจะแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่พบว่าไม่ถูกต้องโดยทันที

คุณอาจเลือกที่จะคัดค้านการรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือลบข้อมูลของคุณได้ตลอดเวลา หากคุณต้องการสำเนาข้อมูลของคุณที่ถูกรวบรวมไว้เพื่อใช้เองหรือโอนให้อีกฝ่ายหนึ่ง หรือหากคุณต้องการใช้สิทธิอื่นใด โปรดติดต่อเราที่ globalprivacy@stryker.com

การปรับปรุงคำชี้แจงความเป็นส่วนตัว

อาจมีการปรับปรุวคำชี้แจงนี้เมื่อเวลาใดก็ได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในวิธีการรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คำชี้แจงนี้จะได้รับการอัปเดตและจะมีการแจ้งให้ทราบในเวลาที่เหมาะสม การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในคำชี้แจงนี้จะมีผลบังคับในเวลาที่เราโพสต์ประกาศแจ้งการปรับปรุง ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ทำเช่นนั้น Stryker อาจขอความยินยอมล่วงหน้าจากคุณสำหรับการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ ที่เราทำกับคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้

คำชี้แจงได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ[23-04-2018]

ติดต่อ
หากคุณมีคำถาม ข้อกังวล หรือความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับคำชี้แจงนี้ โปรดติดต่อเรา Stryker จะใช้ความพยายามที่เหมาะสมในการตอบกลับคุณโดยเร็วที่สุด


ส่งจดหมายไปที่
Stryker Corporation
Attn.: Data Privacy Director
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI, 49002

ส่งอีเมล์ไปที่
globalprivacy@stryker.com

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ EU europe.privacy@stryker.com

หากเราไม่สามารถตอบกลับคุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากได้รับคำถามเป็นลายลักษณ์อักษร หรือหากคุณไม่พอใจกับคำตอบที่คุณได้รับจากเรา คุณสามารถร้องเรียนกับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ได้