ข้อกำหนดการใช้งาน

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อธิบายกฎต่าง ๆ สำหรับผู้ใช้ ("คุณ" หรือ "ของคุณ") ของเว็บไซต์ของ Stryker ใด ๆ ("เว็บไซต์ Stryker") อาจมีการใช้เว็บไซต์ Stryker เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล และในบางสถานการณ์เพื่อทำคำสั่งอย่างปลอดภัยตามข้อตกลงผู้ใช้ Stryker ที่เกี่ยวข้อง การใช้เว็บไซต์ Stryker หรือการอัปโหลดสิ่งต่าง ๆ ไปยังเว็บไซต์ Stryker แสดงว่า คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ("ข้อกำหนดการใช้งาน") และคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของ Stryker ("คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว") หากคุณไม่ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานและคำชี้แจงความเป็นส่วนตัว โปรดอย่าใช้เว็บไซต์ Stryker ในลักษณะใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการอัปโหลดหรือดาวน์โหลดข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ

เว็บไซต์ Stryker ทั้งหมดอยู่ในความครอบครองและการดำเนินการของ Stryker Stryker เป็นชื่อที่เราใช้อ้างถึงถึงธุรกิจทั้งหมดของเรา รวมถึง Stryker Corporation (“Stryker”) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ทั่วโลกตั้งอยู่ที่ 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, MI, 49002 สหรัฐอเมริกา และบริษัทใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การควบคุม อาทิ บริษัทสาขา แผนก และบริษัทในเครือ

ด้วยการเข้าถึงเว็บไซต์ Stryker แสดงว่า คุณตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดังต่อไปนี้ หากคุณไม่ตกลงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ โปรดทราบว่าคุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ Stryker ใด ๆ ข้อกำหนดการใช้งานและคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวมีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์ Stryker ทั้งหมด Stryker และบริษัทในเครือยังดำเนินการเว็บไซต์อื่น ๆ อีกด้วย ข้อกำหนดการใช้งานอาจมีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านั้น โปรดทบทวนข้อกำหนดการใช้งานที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์ Stryker อื่น ๆ เมื่อคุณได้เข้าชมเว็บไซต์นั้น Stryker อาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานได้ตลอดเวลา ในการใช้เว็บไซต์ Stryker คุณรับรองและรับประกันว่าคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเวอร์ชั่นเหล่านี้และเวอร์ชั่นต่อ ๆ ไปในอนาคต ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553

ข้อกำหนดการใช้งานมีผลเฉพาะกับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ Stryker ของคุณเท่านั้น และห้ามปรับเปลี่ยนข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของข้อตกลงอื่นใดที่คุณอาจมีกับ Stryker หรือบริษัทแม่ บริษัทสาขา หรือบริษัทในเครือเกี่ยวกับหัวข้ออื่น ๆ นอกเหนือจากการใช้เว็บไซต์ Stryker ใด ๆ

โปรดอ่าน คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว เพื่อทำความเข้าใจกฎความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ Stryker ของคุณ ข้อกำหนดการใช้งานและ คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว ของเราถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างคุณและ Stryker เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ Stryker ของคุณ เว้นแต่จะมีการระบุไว้ในข้อตกลงผู้ใช้ ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ นโยบาย ข้อกำหนดการใช้งาน ข้อความหรือประกาศอื่น ๆ บนเว็บไซต์ Stryker คุณอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่อาจมีผลบังคับใช้เมื่อคุณเข้าถึงบริการหรือเนื้อหาเฉพาะในบางส่วนของเว็บไซต์ Stryker หรือโดยการติดตามลิงก์ที่นำคุณออกจากเว็บไซต์ Stryker

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ Stryker (i) ใช้สำหรับเป็นคำแนะนำทั่วไปในประเด็นที่สนใจเท่านั้น และไม่อาจรวมหรือทดแทนคำแนะนำทางกฎหมายหรือทางการแพทย์ได้ และ (ii) ไม่ถือเป็นข้อเสนอหรือการชักชวนให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ

การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Stryker บนเว็บไซต์ Stryker ไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวจะมีหรือวางจำหน่ายในประเทศของคุณซึ่งอาจอยู่ภายใต้ข้อบังคับและเงื่อนไขการใช้งานที่แตกต่างกัน การอ้างอิงเช่นนั้นไม่ได้หมายความว่าเรามีเจตนาที่จะขายผลิตภัณฑ์หรือบริการนี้ในประเทศของคุณ และคุณควรพึ่งพาข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้จัดเตรียมขึ้นเป็นพิเศษสำหรับประเทศของคุณเสมอ เว็บไซต์ Stryker ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ที่อาจมีหรือไม่มีในประเทศหรือภูมิภาคบางแห่งในโลก อาจมีอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าที่แตกต่างกันในประเทศต่าง ๆ และหากมี ก็อาจได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตโดยหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลเพื่อจำหน่ายหรือใช้ในข้อบ่งใช้ที่ต่างกันและมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ

แม้ว่าผู้อื่นจะสามารถเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ Strykerได้ การแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ดังกล่าวมีเจตนาสำหรับให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาใช้เท่านั้น เว้นแต่จะระบุไว้โดยใช้ธงประจำชาติหรือสัญลักษณ์ประจำภูมิภาค เว็บไซต์ของ Stryker อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ผลิตโดยแผนกปฏิบัติการต่าง ๆ และบริษัทในเครือของ Stryker ซึ่งบางแห่งอยู่นอกสหรัฐอเมริกา เว็บไซต์ Stryker เหล่านั้นอาจมีข้อมูลที่เหมาะสมเฉพาะสำหรับประเทศต้นทางหรือภูมิภาคที่เว็บไซต์นั้นตั้งอยู่เท่านั้น คุณไม่ควรตีความสิ่งใด ๆ ในเว็บไซต์ที่ถูกลิงก์ไปว่าเป็นการส่งเสริมการขายหรือการจูงใจสำหรับผลิตภัณฑ์ใด ๆ หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่คุณอาศัยอยู่

เว็บไซต์ Stryker อาจมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องสุขภาพ การแพทย์ และสภาพร่างกาย รวมถึงการรักษาซึ่งแตกต่างกันไปเป็นครั้งคราว ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนคำแนะนำจากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ คุณไม่ควรใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้เพื่อวินิจฉัยปัญหาด้านสุขภาพหรือด้านสมรรถภาพทางกายหรือโรค คุณควรปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ เพื่อพิจารณาว่าวิธีการรักษาใดที่เหมาะสมกับคุณ หากมี

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า เนื้อหาในเว็บไซต์ Stryker ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าทั่วโลก สิทธิใดที่มิได้อนุญาตโดยชัดแจ้งนี้จะถูกสงวนไว้ ห้ามทำซ้ำ ถ่ายโอน แจกจ่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในรูปแบบใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Stryker ยกเว้นตามข้อกำหนดต่อไปนี้ Stryker ยินยอมให้คุณเรียกดูเว็บไซต์ Stryker บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและพิมพ์หรือดาวน์โหลดเนื้อหาเฉพาะสำหรับการใช้งานส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์โดยที่การใช้งานดังกล่าวต้องไม่เป็นการแข่งขันหรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียกับ Stryker แต่ไม่อนุญาตให้ดัดแปลงหรือทำซ้ำเนื้อหาเพิ่มเติม มิฉะนั้น จะไม่อาจคัดลอกหรือนำไปใช้ซึ่งเนื้อหาในทางใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากตัวแทน Stryker ที่ได้รับอนุญาต เอกสารแต่ละฉบับบนเว็บไซต์ Stryker อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ระบุไว้ในเอกสารเหล่านั้น

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อการค้า เครื่องหมายรูปลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนเว็บไซต์ Stryker ได้รับการคุ้มครองในสหรัฐอเมริกาและระดับนานาชาติ Stryker เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Stryker Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในเว็บไซต์ Stryker อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง การเข้าถึงเว็บไซต์ Stryker ของคุณไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการให้โดยปริยาย การถูกตัดบทหรืออย่างอื่น การอนุญาตหรือสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ Stryker โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากตัวแทน Stryker ที่ได้รับอนุญาตหรือเจ้าของที่เป็นบุคคลภายนอก ยกเว้นเพื่อการบ่งชี้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท

หากคุณเชื่อว่าทรัพย์สินทางปัญญาของคุณถูกใช้อย่างไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์ Stryker โปรดติดต่อแผนกการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Stryker ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่าง

ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ใด ๆ รวมถึงไฟล์ หรือรูปภาพใด ๆ ที่สร้างโดยซอฟต์แวร์ โค้ด ต้นกำเนิดและปลายทาง และข้อมูลที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ (รวมเรียกว่า "ซอฟต์แวร์") ที่ใช้หรือเข้าถึงได้โดยใช้เว็บไซต์ Stryker อาจถูกนำไปใช้โดยคุณสำหรับการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ Stryker เพื่อวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งบนเว็บไซต์ Stryker เท่านั้น Stryker สงวนกรรมสิทธิ์โดยเต็มและสมบุรณ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในซอฟต์แวร์ คุณตกลงที่จะไม่คัดลอก แจกจ่าย ขาย ดัดแปลง หรือสร้างงานลอกเลียนแบบจากส่วนใดส่วนหนึ่งของซอฟต์แวร์ หรือจะไม่ทำการถอดรหัส วิศวกรรมย้อนกลับ หรือแยกส่วนประกอบในทำนองเดียวกัน เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ

คำรับรองของผู้ใช้ ในการใช้งานเว็บไซต์ Stryker คุณรับรองว่าจะ (ก) ไม่ขัดขวางหรือรบกวนการรักษาความปลอดภัย หรือละเมิดเว็บไซต์ Stryker หรือบริการ ทรัพยากรระบบ บัญชี เซิร์ฟเวอร์ หรือเครือข่ายใด ๆ ที่เชื่อมต่อหรือเข้าถึงได้โดยผ่านเว็บไซต์ Stryker หรือเว็บไซต์ในเครือหรือที่ถูกลิงก์ไป (ข) ไม่ขัดขวางหรือรบกวนความเพลิดเพลินของผู้ใช้รายอื่นในเว็บไซต์ Stryker หรือเว็บไซต์ในเครือหรือที่ถูกลิงก์ไป (ค) ไม่อัปโหลด โพสต์ หรือส่งไวรัสหรือไฟล์ที่เป็นอันตราย ก่อกวน หรือสร้างความเสียหายอื่น ๆ โดยผ่านหรือขึ้นบนเว็บไซต์ของ Stryker (ง) ไม่ใช้หรือพยายามใช้บัญชี บริการ หรือระบบของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Stryker หรือสร้าง หรือใช้ตัวตนอันเป็นเท็จบนเว็บไซต์ Stryker (จ) ไม่ส่งสแปม จดหมายลูกโซ่ จดหมายขยะ หรืออีเมลขยะที่ไม่พึงประสงค์ประเภทอื่นใดไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้ตกลงที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการส่งจดหมายดังกล่าว โดยผ่านหรือขึ้นบนเว็บไซต์ของ Stryker (ฉ) ไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณแก่ผู้อื่นไม่ว่าจะในหรือนอกเว็บไซต์ Stryker (ช) ไม่พยายามเข้าถึงเว็บไซต์ Stryker หรือบางส่วนของเว็บไซต์ Stryker ที่ถูกจำกัดการเข้าถึงทั่วไปโดยไม่ได้รับอนุญาต และ (ซ) ไม่ใช้เว็บไซต์ Stryker เพื่อแสวงหา ให้หรือขอรับคำแนะนำทางการแพทย์ ความคิดเห็นทางการแพทย์ หรือการวินิจฉัยตามที่ใช้กับภาวะหรือสถานการณ์เฉพาะของผู้ป่วย

นอกจากนี้ คุณยอมรับว่าคุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการกระทำและการสื่อสารที่ดำเนินการหรือส่งต่อภายใต้บัญชีของคุณ และคุณจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น รัฐ ประเทศ และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อจำกัดในการส่งออกของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือกิจกรรมที่คุณทำบนเว็บไซต์ Stryker

ยกเว้นผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว (ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง) โดยใช้เว็บไซต์ Stryker ที่มีความปลอดภัยสำหรับการใช้งานระดับมืออาชีพ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วย คุณแสดงความตกลงอย่างชัดเจนว่าคุณจะไม่ให้ ไม่พูดคุย หรือไม่อ้างถึงผู้ป่วยรายใดรายหนึ่ง สภาพทางการแพทย์ของผู้ป่วยรายใดรายหนึ่ง หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งอาจจะทำให้ระบุตัวตนของผู้ป่วยได้ คุณแสดงความตกลงอย่างชัดเจนเพิ่มเติมว่าคุณจะไม่พูดคุย รับรอง หรืออ้างถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ "นอกข้อบ่งใช้" รวมถึงการใช้งานใด ๆ ที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาหรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การปรับปรุงเว็บไซต์ เชื่อว่าเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ Stryker มีความถูกต้อง โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล ภาพวาดทางเทคนิค การกำหนดค่า ข้อมูลการเสนอราคาและคำสั่งซื้อ และรายการในแค็ตตาล็อก อย่างไรก็ตาม คุณควรประเมินความถูกต้องของข้อมูลและความเป็นประโยชน์สำหรับความต้องการเฉพาะของคุณในส่วนของเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์ Stryker ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์และบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และ Stryker สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบถึงการประมวลผล เนื้อหา หรือการกำหนดค่า Stryker ไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุไว้ทางออนไลน์จะมีพร้อมจำหน่ายในเวลาที่คุณทำการสั่งซื้อ

Stryker อาจยุติ เปลี่ยนแปลง ระงับชั่วคราวหรือยกเลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ Stryker ซึ่งรวมถึงความพร้อมใช้งานของคุณลักษณะต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา Stryker อาจลบ แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใด ๆ รวมถึงเนื้อหาของบุคคลภายนอก ที่อยู่บนหรือมาจากเว็บไซต์ Stryker Stryker อาจกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับคุณลักษณะและบริการบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าถึงของคุณไปยังบางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ Stryker โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือไม่ต้องรับผิดชอบ Stryker อาจยุติการอนุญาตและสิทธิ์ที่ให้ไว้ในที่นี้และการใช้งานเว็บไซต์ Stryker ของคุณได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว และเมื่อเกิดการยุติเช่นนั้นขึ้น คุณจะต้องทำลายเนื้อหาทั้งหมดที่คุณดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ Stryker ทันที

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงของคุณ Stryker อาจรวบรวมลิงก์ไปยังเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตที่เป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดยบุคคลภายนอก ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานนี้ Stryker ไม่รับผิดชอบเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น ๆ เหล่านั้น คุณยอมรับว่า Stryker ไม่มีอำนาจควบคุมเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่สร้างหรือเผยแพร่โดยเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าวด้วย ดังนั้น เมื่อลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าว คุณควรจะทบทวนและยอมรับกฎการใช้งานของเว็บไซต์นั้นก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ดังกล่าว นอกจากนี้ สรุปย่อและ/หรือลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของ Stryker ไม่ได้หมายความว่า Stryker รับรองเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือรับประกันความถูกต้องของเนื้อหาใด ๆ ที่อ้างอิงในเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าว Stryker จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวโดยผู้ใช้หรือไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าวได้

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ Stryker ลิงก์ทั้งหมดที่ไปยังเว็บไซต์ Stryker จะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Stryker ยกเว้น Stryker ยินยอมให้ลิงก์โดย (ก) ลิงก์เป็นลิงก์แบบข้อความเท่านั้นที่มีเพียงชื่อเรื่องของหน้าแรกของเว็บไซต์ Stryker (ข) ลิงก์ "ชี้" ไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์ของ Stryker เท่านั้นและไม่ใช่ไปยังหน้าที่ลึกกว่า (ค) ลิงก์ที่เมื่อถูกกระตุ้นโดยผู้ใช้แล้ว จะแสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ Stryker แบบเต็มหน้าจอและไม่ได้อยู่ภายใน "กรอบ" ของเว็บไซต์ที่ถูกลิงก์ไป และ (ง) ลักษณะที่ปรากฏ ตำแหน่ง และลักษณะอื่น ๆ ของลิงก์จะไม่ (i) สร้าง รูปลักษณ์อันเป็นเท็จว่าบริษัทหรือกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทเกี่ยวข้องหรือได้รับการสนับสนุนโดย Stryker หรือบริษัทในเครือ หรือ (ii) สร้างความเสียหายหรือลดความนิยมที่สัมพันธ์กับชื่อและเครื่องหมายการค้าของ Stryker หรือบริษัทในเครือ ในกรณีใด ๆ คุณยอมรับว่า Stryker สงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนความยินยอมในลิงก์โดยไม่แสดงเหตุผลหรือแจ้งให้ทราบ และในเวลาใดก็ได้ และคุณจะดำเนินการต่อไปเพื่อลบลิงก์ที่เพิกถอนความยินยอมของ Stryker แล้ว

เนื้อหาและแนวคิดของคุณ ในการส่งเนื้อหาไปยังเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ ของเรา ตัวอย่าง เช่น โดยทางอีเมล หรือทางอินเทอร์เน็ต คุณตกลงว่า (ก) เนื้อหาจะไม่ประกอบด้วยสิ่งใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสำหรับการตีพิมพ์ (ข) คุณจะใช้ความพยายามตามสมควรในการสแกนและลบไวรัสใด ๆ หรือคุณลักษณะที่ปนเปื้อนหรือสร้างความเสียหายอื่น ๆ ก่อนที่จะส่งเนื้อหาใด ๆ (ค) คุณเป็นเจ้าของเนื้อหาหรือถือสิทธิ์อย่างไม่จำกัดในการจัดหาเนื้อหาให้กับเรา และ Stryker อาจเผยแพร่เนื้อหาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ/หรือรวบรวมเนื้อหาหรือแนวคิดใด ๆ ที่อธิบายไว้เนื้อหาของผลิตภัณฑ์ของเราโดยไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิด (ง) คุณตกลงที่จะไม่ดำเนินการต่อต้านเราอันเนื่องมาจากเนื้อหาที่คุณส่งให้ และคุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายแก่เรา หากมีบุคคลภายนอกใด ๆ ดำเนินการต่อต้านเราอันเนื่องมาจากเนื้อหาที่คุณส่งให้ (จ) ไม่ละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของ Stryker หรือข้อตกลงผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วอื่น ๆ (ถ้าเกี่ยวข้อง) และ (ฉ) คุณจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาและข้อมูลที่อยู่ในนั้น รวมถึงความยินยอม ความเป็นจริง และความถูกต้องที่จำเป็นทั้งหมด

Stryker ไม่และไม่อาจทบทวนเนื้อหาที่ผู้ใช้โพสต์ในเว็บไซต์ Stryker ทุกแห่งได้ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานั้น Stryker อาจลบเนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้โพสต์ในเวลาใดก็ได้เป็นไปตามดุลยพินิจ

ข้อสงวนสิทธิ์เกี่ยวกับความมั่นคง เว็บไซต์ Stryker อาจมี "ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า" ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 โดยในขณะที่ทำขึ้นนั้น ข้อความเหล่านี้อ้างอิงจากความคาดหวังที่รู้สึกในขณะนั้นต่อเหตุการณ์ในอนาคต

หากสมมุติฐานที่อยู่เบื้องหลังใด ๆ พิสูจน์หรือได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ถูกต้องหรือไม่มีที่มาที่ไป หรือหากมีความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนเกิดขึ้นจริงหรือปรากฏให้เห็นจริง ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างออกไปหรืออาจแตกต่างออกไปอย่างมากจากความคาดหวังและการคาดการณ์ของ Stryker ในข้อความเหล่านี้

ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นเหล่านี้รวมถึงภาวะและการแข่งขันอุตสาหกรรมทั่วไป สภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราดอกเบี้ยและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสิทธิบัตรที่ได้รับจากคู่แข่ง ความท้าทายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบ การปฏิรูปการดูแลสุขภาพในประเทศและต่างประเทศ กฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาล และแนวโน้มในการควบคุมต้นทุนการรักษาพยาบาล

รายการและคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ เหล่านี้มีระบุไว้ในในรายงานประจำปีของ Stryker ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน สำเนาของแบบฟอร์ม 10-K นี้ ตลอดจนเอกสารที่ยื่นต่อในภายหลัง สามารถดูได้ทางออนไลน์ที่ www.sec.gov หรือร้องขอจากบริษัทได้

บริษัทถือว่าไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ อันเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์หรือการพัฒนาในอนาคต

ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลใด ๆ ที่ส่งไปยังเว็บไซต์ Stryker จะอยู่ภายใต้คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของ Stryker ซึ่งรวมไว้โดยการอ้างอิงเหมือนว่าได้ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อย่างครบถ้วน Stryker มีอิสระที่จะใช้หรือคัดลอกข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดในการสื่อสารดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ ความคิด เทคนิค หรือความรู้ที่เปิดเผยในนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม วัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจรวมถึงการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกและ/หรือการพัฒนา การผลิตและ/หรือการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ

การรับประกัน อนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ Stryker และเนื้อหาในนั้นเพื่อใช้ในงานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ เนื้อหาในเว็บไซต์ Stryker ทุกแห่งมีไว้เพื่อความสะดวกของคุณ Stryker จะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องลงในเว็บไซต์ของตน แต่จะไม่ดำเนินการแทน รับประกัน หรือรับรองในความถูกต้อง สกุลเงิน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์ Stryker ซึ่งให้ไว้ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี"

ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ Stryker และบริษัทในเครือขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ คุณแสดงความตกลงอย่างชัดเจนว่าการใช้เว็บไซต์ Stryker รวมถึงเนื้อหา ข้อมูล หรือซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่เผยแพร่ ดาวน์โหลด หรือเข้าถึงจากหรือผ่านเว็บไซต์ Stryker ถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณจะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อธุรกิจของคุณ ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ หรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลมาจากการดาวน์โหลดเนื้อหา ข้อมูล และ/หรือซอฟต์แวร์ดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

คุณรับทราบว่า Stryker ไม่ได้ควบคุมข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ที่นำเสนอโดยบุคคลภายนอกผ่านเว็บไซต์ใด ๆ รวมถึงเว็บไซต์ Stryker เว้นแต่จะทำความตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นอย่างอื่น Stryker และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบและไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้อง สกุลเงิน ความสมบูรณ์ ความน่าเชื่อถือ หรือประโยชน์ของคำแนะนำ ความคิดเห็น สรุปย่อ ข้อความ หรือเนื้อหาอื่น ๆ หรือของผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่เผยแพร่หรือให้บริการโดยบุคคลภายนอกผ่านเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือเว็บไซต์ Stryker

Stryker ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือเนื้อหาของเว็บไซต์จะตรงตามความต้องการของคุณ หรือเว็บไซต์ Stryker หรือเนื้อหาจะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง หากมี ก็จะได้รับการแก้ไข Stryker ไม่ได้รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์ที่อาจเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ Stryker หรือเนื้อหา หรือเกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์ Stryker

Stryker จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่ผู้ใช้ได้รับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสูญหายของข้อมูลจากความล่าช้า การไม่ส่งเนื้อหาหรืออีเมล ข้อผิดพลาด ช่วงเวลาที่ระบบไม่ทำงาน การจัดส่งเนื้อหาหรืออีเมลผิดพลาด เครือข่ายหรือระบบขัดข้อง ไฟล์เสียหายหรือบริการหยุดชะงักที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ Stryker บริษัทในเครือ ผู้อนุญาต หรือเป็นความผิดพลาดและ/หรือการละเลยของผู้ใช้เอง

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล Stryker ปฏิเสธการรับประกันหรือการรับรองว่าการรักษาความลับของข้อมูลที่ส่งผ่านเว็บไซต์ Stryker จะยังคงอยู่

คำแนะนำหรือข้อมูลใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่คุณได้รับจาก Stryker หรือบุคคลที่สามผ่านทางเว็บไซต์ Stryker จะไม่ถือเป็นการรับประกันใด ๆ

บางรัฐจะไม่อนุญาตให้มีการจำกัดหรือยกเว้นการรับประกันหรือเงื่อนไขบางประการ ดังนั้น การยกเว้นบางข้อที่กล่าวมาข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

ข้อจำกัดเรื่องความรับผิด ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่ากรณีใด ๆ ซึ่งรวมถึงความประมาทเลินเล่อโดยไม่มีข้อจำกัด Stryker หรือบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการบริษัท พนักงาน ตัวแทน หรือผู้จัดหา จะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทางตรง ทางอ้อม เหตุบังเอิญ เป็นกรณีพิเศษ หรือผลสืบเนื่องซึ่งเกิดขึ้นจากหรือหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ Stryker หรือเนื้อหาใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ Stryker หรือ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปลี่ยนแปลงการส่งหรือข้อมูลของคุณหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งหรือรับหรือไม่ได้ส่งหรือไม่ได้รับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายสำหรับการสูญเสียผลกำไร การใช้งาน ข้อมูล หรือสิ่งที่เป็นนามธรรมอื่น ๆ แม้ว่า Stryker จะได้รับแจ้งถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายรับทราบว่านี่เป็นการจัดสรรความเสี่ยงอย่างสมเหตุสมผล แม้ว่า Stryker จะได้รับแจ้งถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ดังกล่าว เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันหรือข้อจำกัดเรื่องความรับผิดบางประการ ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ ความรับผิดของ Stryker ในกรณีดังกล่าวจะถูกจำกัดให้อยู่ในขอบเขตสูงที่สุดที่กฎหมายอนุญาต

กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐมิชิแกน และการเรียกร้องจะต้องได้รับการพิจารณาในศาลของรัฐและรัฐบาลกลางของรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา หากข้อกำหนดใด ๆ ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้พบว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จากนั้นข้อกำหนดนั้นจะถือว่าแยกออกจากและจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องหรือการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือ

ติดต่อ Stryker หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ โปรดเขียนไปที่

Stryker Corporation
c/o: Corporate Compliance Officer
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI, 49002
สหรัฐอเมริกา

หากข้อกำหนดการใช้งานเปลี่ยนแปลงไป จะมีการโพสต์ข้อกำหนดการใช้งานฉบับปรับปรุงบนเว็บไซต์ Stryker ทั้งหมด โปรดกลับมาตรวจสอบเป็นระยะ ๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลใด ๆ ข้อกำหนดการใช้งานนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553