ข้อจำกัดความรับผิดชอบของบุคลากรทางการแพทย์

ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเพื่อการใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น บุคลากรทางการแพทย์ต้องพึ่งพาวิจารณญาณทางคลินิกของตนเองเสมอเมื่อตัดสินใจว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งในการรักษาผู้ป่วยรายใดรายหนึ่งหรือไม่ Stryker ไม่แจกจ่ายคำแนะนำทางการแพทย์ และแนะนำให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับการอบรมในการใช้ผลิตภัณฑ์เฉพาะใด ๆ ก่อนนำไปใช้ในกระบวนการหรือการผ่าตัด บุคลากรทางการแพทย์ต้องอ้างอิงเอกสารกำกับยา ฉลากผลิตภัณฑ์ และ/หรือคำแนะนำในการใช้งาน รวมทั้งวิธีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ (ถ้าเกี่ยวข้อง) เสมอ ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ของ Stryker ข้อมูลที่นำเสนอมีจุดมุ่งหมายเพื่อสาธิตผลิตภัณฑ์เฉพาะ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของ Stryker ในวงกว้าง ผลิตภัณฑ์อาจไม่มีจำหน่ายในทุกตลาดเนื่องจากความพร้อมของผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับระเบียบข้อบังคับและ/หรือแนวทางปฏิบัติทางการแพทย์ในแต่ละตลาด โปรดติดต่อตัวแทนของ Stryker หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Stryker ที่มีวางจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ ผลิตภัณฑ์ของ Stryker ที่มีเครื่องหมาย CE นั้นถูกทำเครื่องหมายตามระเบียบและข้อบังคับของสหภาพยุโรปที่บังคับใช้