Denegarea de responsabilitate privind produsul adresată utilizatorilor neprofesioniști care oferă servicii medicale de urgență

Utilizatorii de defibrilatoare externe automate (AED) trebuie instruiți în resuscitare și în utilizarea defibrilatoarelor.

Deși nu toată lumea poate fi salvată, studiile demonstrează că defibrilarea aplicată fără întârziere poate îmbunătăți semnificativ rata de supraviețuire. AED-urile sunt indicate pentru utilizarea la adulți și copii. AED-urile se pot utiliza la copii cu greutate mai mică de 25 kg (55 lb), dar unele modele necesită electrozi de defibrilare separați.

Informațiile prezentate au scopul de a demonstra caracteristicile unui produs Stryker. Consultați instrucțiunile de utilizare pentru indicații complete privind indicațiile de utilizare, contraindicațiile, avertismentele, atenționările și posibilele evenimente adverse înainte de a utiliza orice produs Stryker. Este posibil ca produsele să nu fie disponibile pe toate piețele, deoarece disponibilitatea produselor depinde de reglementările și/sau practicile medicale de pe fiecare piață în parte. Vă rugăm să contactați reprezentantul Stryker dacă aveți întrebări cu privire la disponibilitatea produselor Stryker în zona în care vă aflați. Specificațiile pot fi supuse modificărilor fără o notificare prealabilă. Produsele prezentate au marcaj CE, în conformitate cu Regulamentele și Directivele UE.

Stryker sau entitățile afiliate acesteia dețin, utilizează sau au solicitat înregistrarea următoarelor mărci comerciale sau mărci de servicii: CPR Advisor, cprINSIGHT, cprMAX, HeartSine, LIFELINKcentral, LIFENET, LIFEPAK, samaritan, Stryker. Toate celelalte mărci comerciale aparțin deținătorilor sau proprietarilor lor de drept.

Absența unui produs, a unei caracteristici, a unei denumiri de serviciu sau a unei sigle din această listă nu constituie o renunțare din partea Stryker la drepturile privind mărcile comerciale sau la alte drepturi de proprietate intelectuală referitoare la denumirea sau sigla respectivă.

Produse HeartSine
207 Airport Road West
Belfast, BT3 9ED, Regatul Unit

Produse LIFEPAK
Physio-Control, Inc.
11811 Willows Road NE
Redmond, WA, 98052 S.U.A.