Supply Chain Transparency and Ethics

Politica privind mineralele din zonele de conflict

Obiectiv
Stryker Corporation și companiile afiliate („Stryker”) susțin aprovizionarea responsabilă.

Domeniu de aplicare
Eforturile permanente ale companiei Stryker de a elimina utilizarea cositorului, tantalului, tungstenului și aurului („CTTA”) provenite din surse care pot finanța conflicte armate și pot promova încălcări ale drepturilor omului în Republica Democrată Congo și țările învecinate, respectiv: Angola; Burundi; Republica Centrafricană; Republica Congo; Ruanda; Sudanul de Sud; Tanzania; Uganda; și Zambia („Regiunea de conflict”).

Detalii
Stryker susține aprovizionarea responsabilă din regiunea de conflict și impune furnizorilor săi să își procure materialele care conțin CTTA din surse responsabile din punct de vedere social. Obiectivul este de a elimina sursele de finanțare ale celor care încalcă drepturile omului continuând, în același timp, să susținem comerțul responsabil în Regiunea de conflict.

În sprijinul acestei Politici, printre altele, Stryker își asumă următoarele:

 • Efectuarea de investigații rezonabile privind țara de origine și de verificări regulate de siguranță ale furnizorilor, în conformitate cu OECD
  Îndrumările OECD privind verificările de siguranță pentru lanțuri de aprovizionare responsabilă cu minerale din zonele de conflict și cele de risc, pentru a determina dacă materialele, componentele și/sau dispozitivele complete Stryker conțin CTTA din regiunea de conflict și, dacă este cazul, măsura în care CTTA au fost obținute în mod responsabil;
 • Impunerea obligației furnizorilor de a efectua verificări de siguranță și de a furniza informațiile necesare pentru a permite determinarea originii
  CTTA utilizate în cadrul produselor furnizate companiei Stryker;
 • Comunicarea și colaborarea cu furnizorii în sensul aprovizionării sustenabile și responsabile cu CTTA; și 
 • Depunerea anuală a unui formular de informații speciale și raportare privind mineralele provenite din zone de conflict la Comisia S.U.A. de valori mobiliare și schimburi și publicarea acestuia pe site-ul nostru web.

Pentru întrebări sau comentarii privind această procedură, trimiteți un e-mail la adresa: conflictminerals@stryker.com 

Formularul SEC de informații speciale și raportare privind mineralele provenite din zone de conflict poate fi accesat prin intermediul secțiunii Relații cu investitorii a site-ului nostru web.

 

 

Declarație de dezvăluire conform Legii californiene privind transparența lanțului de aprovizionare

De la înființarea sa de către dr. Homer H. Stryker în 1941, Stryker Corporation și-a asumat obligația de a își desfășura activitatea în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile și cu cele mai înalte standarde etice. Stryker se așteaptă, de asemenea, ca toți partenerii de afaceri și furnizorii noștri să contribuie la respectarea permanentă a angajamentului nostru în sensul unei gestionări responsabile a lanțului de aprovizionare. Eforturile de eradicare a sclaviei și a traficului de persoane din lanțul nostru de aprovizionare se înscriu în cadrul unui angajament extins în sensul responsabilității sociale și al respectării legii și standardelor etice.

Legea californiană privind transparența lanțurilor de aprovizionare din 2010 a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2012. Această lege afirmă că sclavia și traficul de persoane reprezintă infracțiuni conform legislației statale, federale și internaționale și impune comercianților și producătorilor care desfășoară activități în statul California să își dezvăluie eforturile de eradicare a sclaviei și traficului de persoane din lanțurile lor directe de aprovizionare. Declarațiile de mai jos reprezintă răspunsul Stryker la această cerință.

 1. Stryker va efectua o evaluare a riscurilor pentru a determina și aborda riscul de trafic de persoane și sclavie în cadrul evaluării generale, desfășurate anual, a lanțului de aprovizionare utilizat pentru produsele noastre. Nu utilizăm serviciile niciunei terțe părți pentru această verificare.
 2. Stryker efectuează audituri ale furnizorilor săi pentru a evalua conformitatea acestora cu standardele noastre aplicabile furnizorilor, inclusiv cele al căror scop este de a elimina traficul de persoane și sclavia din lanțurile de aprovizionare. Verificarea nu este efectuată prin intermediul unor audituri independente neanunțate.
 3. Solicităm furnizorilor noștri direcți să certifice faptul că materialele încorporate în produse respectă legislația referitoare la sclavie și traficul de persoane din țara sau țările în care aceștia își desfășoară activitatea.
 4. Menținem standarde interne de responsabilitate și proceduri aplicabile angajaților sau furnizorilor care nu îndeplinesc standardele referitoare la sclavie și traficul de persoane ale companiei noastre.
 5. Intenționăm să oferim angajaților și managerilor companiei care au responsabilități direct legate de gestionarea lanțului de aprovizionare instruire privind traficul de persoane și sclavia, în special în ceea ce privește reducerea riscurilor din cadrul lanțurilor de aprovizionare utilizate pentru produse.

 

 

Termeni și condiții privind ordinele de achiziție