IC Hub

_______________________________________________

IC Hub คือแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์จัดการช่องทางจำหน่ายทางอ้อมของ Stryker ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะสำหรับ IC ของเรา เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่สะดวกและใช้งานง่ายในการจัดการธุรกิจของพวกเขากับ Stryker โดย IC Hub อำนวยความสะดวกในการแบ่งปัน เก็บรวบรวม และจัดเก็บข้อมูล ทำให้ง่ายต่อการดูข้อมูลทั้งหมดของคุณในที่เดียว  


เข้าสู่ระบบที่นี่