ศูนย์ข้อมูล

ช่องทางจำหน่ายทางอ้อม

___________________________

เมื่อเราทำงานร่วมกัน เราจะประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

ที่ Stryker เราตระหนักดีถึงคุณค่าที่ช่องทางจำหน่ายทางอ้อมนำมาสู่ธุรกิจของเรา และเราอยู่ที่นี่เพื่อเป็นพันธมิตรกับคุณเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว เราได้ทุ่มเททีมงาน เครื่องมือ และกระบวนการจัดการช่องทางจำหน่ายทางอ้อมเพื่อเสริมสร้างแนวทางการทำงานร่วมกันและประสบความสำเร็จไปด้วยกัน​

ศูนย์ข้อมูลช่องทางจำหน่ายทางอ้อมของ Stryker นำเสนอทรัพยากร เครื่องมือ และการฝึกอบรม เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืนและรับรองได้ว่าเราเป็นพันธมิตรที่ดีที่สุดสำหรับคุณและลูกค้าของคุณ​

ภาพฮีโร่ของ ICRC (Indirect Channel Resource Center, ศูนย์ทรัพยากรช่องทางจำหน่ายทางอ้อม)
112822 อินโฟกราฟิกหลักปฏิบัติ_สุดท้าย_ไทย
หลักปฏิบัติฉบับปรับปรุงของ Stryker พร้อมแล้ว!

IC Hub
เข้าถึงบัญชีของคุณใน IC Hub

แหล่งข้อมูลด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ
ค้นหาเอกสารอ้างอิง เทมเพลต และตัวอย่างการนำเสนอ เพื่อช่วยคุณสร้างโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับที่มีประสิทธิภาพ

IC Learn
เข้าถึงบัญชีการฝึกอบรมของคุณใน IC Learn

รายงาน!
รายงาน! เรารับฟัง เราใส่ใจ เราดําเนินการ

สำหรับข้อเสนอเต็มรูปแบบ โปรดไปที่เว็บไซต์ภาษาอังกฤษของเรา