Tietosuojaseloste

Johdanto
Stryker tiedostaa, että sen käsittelemät henkilötiedot ovat luottamuksellisia. Stryker pyrkii olemaan luottamuksen arvoinen noudattamalla henkilötietojen käsittelyä koskevia yleisiä periaatteita. Tässä tietosuojaselosteessa määritellään, miten keräämme, käytämme, jaamme ja suojelemme liiketoimintamme suorittamisen ohella keräämiämme tietoja.

Soveltamisala
Tämä tietosuojaseloste ("seloste") koskee kuluttajien henkilötietoja, joita Stryker, sen tytäryhtiöt tai osakkuusyhtiöt (yhdessä "Stryker", "me", "meidän", "meitä") keräävät tai käyttävät. Tämä tietosuojaseloste koskee kaikkia henkilötietoja, joita Stryker kerää, kun kuluttajat ovat vuorovaikutuksessa meidän kanssamme, kuten käydessään sivustoissamme, käyttäessään tai ostaessaan tuotteitamme tai palveluitamme, ottaessaan yhteyttä asiakaspalveluun ja viestiessään kanssamme yritysasiakkaana, toimittajana tai liikekumppanina (yhdessä "palvelut"). 

Tämä kattaa muun muassa kaikenlaisten henkilötietojen kaikki online- ja offline-kokoelmat. Joihinkin Strykerin kokoelmiin liittyy kuitenkin sellaisia tietoja, joita koskevat erityisvaatimukset (esimerkiksi terveystietoja) edellyttävät erilaista tietosuojaselostetta. Kun tilanne on tämä, Stryker tekee selväksi, että kyseessä oleva tietosuojaseloste on erilainen kuin tämä seloste.

Kaliforniassa asuvat saavat lisätietoa käytännöistämme lukemalla Kalifornian asukkaille tarkoitetun tietosuojaselosteemme.

Tietojen kerääminen 
Stryker voi pyytää sinua antamaan henkilötietojasi tarkoituksiin, joita ovat muun muassa seuraavat:

 • Strykerin tuotteiden ja palvelujen ostaminen
 • tiettyjen tuotteiden ja palvelujen aktivoiminen tai rekisteröiminen tai niiden toimintojen parantaminen
 • Strykerin tuotteita ja palveluja koskevien tietojen vastaanottaminen
 • Strykerin online-yhteisöihin osallistuminen, mukaan lukien sosiaalisen median kanavamme ja sivumme 
 • asetustesi tallentaminen tulevia Strykerin tekemiä toimia ja lähettämiä viestejä varten 
 • meidän auttaminen sinua varten suunniteltujen tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä sekä kampanjoiden luomisessa, asiakaspalvelujemme optimointi ja sivustojemme jatkuva parantaminen 
 • meidän auttaminen tuotteiden ja palvelujen parantamisessa sekä sen mahdollistaminen, että Stryker voi pitää sinut ajan tasalla uusista tuotteista ja palveluista tai ottaa sinut mukaan niiden testaukseen 
 • asiakkaaseen ja/tai tuotteeseen ja palveluihin liittyvien ongelmien ratkaiseminen 
 • Strykerin toimitiloissa vierailevien tai Strykerin järjestämissä tapahtumissa ja konferensseissa vierailevien henkilöiden rekisteröinti 
 • sopimusten tai tarjousten hallinta ja 
 • sellaisten yksilöllistettyjen viestien, erikoistarjousten ja mainosten vastaanottaminen, jotka koskevat henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteitasi ja jotka perustuvat tietoihin, jotka olet jakanut kanssamme, ja tietoihin, joita olemme keränneet evästeiden tai vastaavanlaisten tekniikoiden kautta liittyen Strykerin sivustojen, sosiaalisen median ja blogien käyttöösi. 

Stryker ylläpitää fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia turvatoimia, joilla suojataan henkilötietojasi, ja sallii tietojen paljastamisen vain siten kuin laki sallii sen tuotteiden tai palveluiden tarjoamisen helpottamiseksi. Voimme lisäksi kerätä tuote- ja palvelutietoja ja tarjota näitä tilastoja muille koostetussa muodossa, josta yksittäistä henkilöä ei voida tunnistaa.  

Kerättyjä henkilötietoja voivat olla seuraavat:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, faksinumero, organisaation nimi ja/tai työtitteli
 • yksilöivät tunnisteet ja asetustiedot, kuten käyttäjänimi, salasana, markkinointimieltymykset, internet-yhteyskäytäntö-osoite (IP-osoite), selaimen tyyppi, käyttöjärjestelmä, tietokone tai mobiililaite tai online-tapahtumien selailu- ja napsautustehtävät
 • ansioluettelo, mukaan lukien työhistoria, ammattipätevyydet, julkaisut, palkinnot, viitteet, läpi käydyt koulutukset, allekirjoitus
 • ravintoa koskevat rajoitukset, passitiedot matkavarauksia tai tunnistusta varten, sosiaaliturvatunnus (jos laki sitä edellyttää), pankkitilitiedot, (hätä)yhteyshenkilöt, perheeseen liittyvät tiedot (jos tarpeen ja jos se on sallittua paikallisen lain mukaan)
 • luottokelpoisuus, ALV-numero, tuote- ja ostostietojen historia, pyyntöasiakirjat
 • kuvat, video- ja äänitallenteet, jotka on saatu luvallasi
 • arkaluonteiset henkilötiedot, kuten terveystiedot tai yksittäisen loppuasiakkaan ilmoitukset, (esim. tuotevaateita ja -tutkintoja koskevat ilmoitukset, potilaiden toimenpidettä edeltävät ja toimenpiteen jälkeiset tulokset tutkimus- ja tilastointitarkoituksessa tai rikosrekisteri sovellettavan lain edellyttämien due diligence -menettelyjen toteuttamiseksi).

Stryker säilyttää ja käyttää yllä mainittuja prosesseja ja käsittelytarkoituksia varten kerättyjä henkilötietoja lain asettamien velvoitteiden mukaisesti. 

Oikeusperusteet
Oikeusperuste, jota Stryker käyttää henkilötietojen käsittelemiseen, määräytyy käsittelytarkoitusten ja oikeustoimialueiden oikeudellisten vaatimusten mukaan. Kun kerätyt henkilötiedot koskevat EU-maiden kansalaisia, käytämme yleensä seuraavaa oikeusperustetta:

 • suostumus henkilötietojen käyttämiseen esim. silloin, kun kerääminen koskee (digitaalista) suoramarkkinointia ja kun haluamme käyttää ulkoiseen julkaisemiseen valokuvaa, videokuvaa tai äänitallennetta, jossa on tunnistettavissa olevia henkilöitä; 
 • sopimuksen luominen tai täyttäminen esim. silloin, kun solmimme sopimuksen osapuolen kanssa ja keräämme yhteystiedot ja allekirjoitukset sekä mahdolliset pankkitilitiedot, jotka voidaan yhdistää sellaisen yrityksen edustajaan, jonka kanssa harjoitamme liiketoimintaa; 
 • laillisen velvoitteen noudattaminen esim. silloin, kun meidän on luovutettava kuluttajatietoja lakien (paikallisten tai toimialakohtaisten), kuten Physician Payments Sunshine Act -lain tai lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin, noudattamiseksi; 
 • Strykerin laillinen etu esim. silloin, kun Stryker kerää yhteystietoja ja asetuksia, Strykerin järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin tai kolmannen osapuolen Strykerin kanssa isännöimiin tapahtumiin ja koulutuksiin osallistuvien majoitukseen ja matkustukseen liittyviä tietoja; 
 • julkinen etu tai julkisen toimivallan toimeenpano täysin rajatuissa tapauksissa esim. silloin, kun meidän on tehtävä yhteistyötä poliisin tai muiden valtionhallinnon elimien kanssa laittoman toiminnan yhteydessä; 
 • laillisten vaatimusten, esim. oikeustapausten, laatiminen, täytäntöön paneminen tai niiltä puolustautuminen; 
 • tieteelliset tai tutkimustarkoitukset, esim. kliiniset tutkimukset, joissa taataan riittävä luottamuksellisuuden suojaus; 
 • ennalta ehkäisevä ja työterveydellinen lääkintä, lääketieteellinen diagnosointi terveydenhuollon ammattilaisen kanssa solmitun sopimuksen nojalla 
 • julkiseen terveydenhuoltoon liittyvä julkinen etu, jolla taataan riittävät laatustandardit ja terveydenhuollon ja tuotteiden turvallisuus; ja
 • tilanteet, joissa henkilö päättää luovuttaa henkilötietonsa julkisesti omasta tahdostaan. 

Jos päätät olla antamatta henkilötietojasi, joita kohtuudella katsoen tarvitsemme, Strykerin kyky tarjota pyytämiäsi tietoja tai palveluita voi heikentyä.

Maanrajat ylittävä siirto
Siinä laajuudessa kuin henkilötietoja siirretään pois henkilötietojen omistajan maasta esimerkiksi Strykerin ulkomaisille tytäryhtiöille tai liikekumppaneille, mukaan lukien Yhdysvallat, tietojasi saatetaan käyttää ja suojata kyseisissä maissa erilaisten standardien mukaisesti. Stryker käyttää asianmukaisia ja sovellettavien oikeudellisten vaatimusten mukaisia turvatoimia, joilla varmistetaan, että tiedot on suojattu riittävästi maasta huolimatta. Niihin kuuluu kirjallisten vakuutusten hankkiminen tietoihisi pääseviltä kolmansilta osapuolilta siitä, että ne ottavat käyttöön standardit, jotka varmistavat Strykerin käyttämää suojaustasoa vastaavan suojaustason, ja standardoidut yritystason suojaustoimet ja sopimusvälineet (jotka perustuvat Euroopan komission mallilausekkeisiin) sellaisissa kolmansissa maissa sijaitseville Strykerin tytäryhtiöille tehtyjen sisäisten tiedonsiirtojen osalta, joiden ei katsota pystyvän takaamaan riittävää tietosuojan tasoa.

Tietosuojaseloste lapsille
Stryker ei kerää henkilötietoja henkilöiltä, joiden tiedämme olevan alle 16-vuotiaita, ilman oikeudellisen edustajan etukäteen myöntämää vahvistettavaa suostumusta. Oikeudellisella edustajalla on oikeus pyytämällä saada nähtäviksi lapsen antamat tiedot ja vaatia niiden poistamista. 

Tietojen säilyttäminen
Stryker säilyttää henkilötietojasi niin kauan kuin on kohtuullisesti katsoen välttämätöntä laillisten velvoitteiden täyttämiseksi tai enintään niin kauan kuin lailliset liiketoimintatarkoitukset edellyttävät. 

Tietojen luovuttaminen
Stryker voi jakaa keräämiämme henkilötietoja sellaisten yhtiöiden tai edustajien kanssa, jotka suorittavat teknistä huoltoa tai työskentelevät puolestamme liiketoimintatarpeiden täyttämiseksi, mukaan lukien asiakaspalvelun tarjoaminen ja markkinointiviestinnän jakelu. Lisäksi Stryker voi luovuttaa henkilötietoja tytäryhtiöilleen tai konserniyhtiöilleen.

Muihin palveluntarjoajiin, jotka voivat olla tottuneet suorittamaan tiettyjä toimintoja puolestamme ja joille henkilötietoja voidaan paljastaa, jotta heille tarkoitettu toiminto voidaan suorittaa, luetaan asiakaspalvelupuhelinkeskus, posti- tai sähköpostipalvelut tai pilvipohjaisten palvelinten tietojen analysointi tai isännöinti. 

Stryker ei jaa henkilötietojasi yhtiöön liittymättömille kolmansille osapuolille näiden omia suoramarkkinointitarkoituksia varten.

Turvallisuus
Henkilötietojesi turvallisuus ja luottamuksellisuus ovat meille tärkeitä asioita. Sen vuoksi Strykerilla on fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia hallintakeinoja, joilla henkilötietojasi suojataan luvattomalta saannilta, käytöltä ja paljastamiselta. Stryker arvioi turvatoimiaan säännöllisesti, mikä auttaa minimoimaan uusien turvallisuuspoikkeamien riskejä sitä mukaa kuin ne tulevat tietoon.

Oikeudet
Voit pyytää tietoja henkilötiedoista, joita meillä on hallussamme sinuun liittyen. Jos uskot, että hallussamme olevat henkilötietosi ovat virheellisiä tai puutteellisia, ota meihin yhteyttä mahdollisimman pian alla olevaan osoitteeseen. Korjaamme viipymättä kaikki henkilötiedot, joiden huomataan olevan virheellisiä.

Voit aina valita vastustaa henkilötietojesi keräämistä tai käyttöä tai pyytää tietojesi poistamista. Jos haluat saada kopion hallussamme olevista tiedoista omaan käyttöösi tai siirtää niitä toiselle osapuolelle tai jos haluat käyttää muita oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä osoitteeseen globalprivacy@stryker.com.

Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä selostetta voidaan aika ajoin muuttaa. Jos henkilötietojen kerääminen, käyttö, paljastaminen tai muu käsittely muuttuu olennaisesti, selostetta muutetaan ja siitä ilmoitetaan tarpeen mukaan sopivana ajankohtana tai sopivassa paikassa. Tämän selosteen olennaiset muutokset astuvat voimaan, kun julkaisemme niistä ilmoituksen. Jos laki niin edellyttää, Stryker voi pyytää sinulta etukäteen suostumuksen tietosuojaselosteen olennaisiin muutoksiin.

Yhteystiedot

Jos sinulla on kysyttävää, valitettavaa tai kommentoitavaa liittyen tähän selosteeseen, ota yhteyttä meihin. Stryker pyrkii vastaamaan niin pian kuin on kohtuullisella vaivalla mahdollista.


Lähetä meille postia seuraavaan osoitteeseen:
Stryker Corporation
Attn.: Data Privacy Director
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI, 49002

Lähetä sähköpostia osoitteeseen
globalprivacy@stryker.com

EU:n tietosuojavaltuutettu: europe.privacy@stryker.com

Jos emme vastaa sinulle kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet viestisi kirjallisena, tai jos olet tyytymätön meiltä vastaanottamaasi vastaukseen, voit valittaa siitä kotimaasi tietosuojaviranomaisille.