Käyttöehdot

LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI. Näissä käyttöehdoissa kuvataan kaikkien Strykerin sivustojen (”Strykerin sivusto”) säännöt käyttäjille (”sinä”). Strykerin sivustoa voi käyttää ainoastaan tiedonsaantitarkoituksiin ja joissain tapauksissa turvalliseen tilausten tekemiseen voimassa olevan Strykerin käyttäjäsopimuksen mukaisesti. Käyttämällä Strykerin sivustoa tai lataamalla materiaaleja Strykerin sivustoon suostut noudattamaan tässä ilmoituksessa esitettyjä käyttöehtoja (”käyttöehdot”) ja Strykerin tietosuojaselostetta (”tietosuojaseloste”). Jos et suostu noudattamaan käyttöehtoja ja tietosuojaselostetta, älä käytä Strykerin sivustoa millään tavoin, mukaan lukien muun muassa tietojen tai materiaalien lataus sivustosta tai sivustoon.

Stryker omistaa kaikki Strykerin sivustot ja ylläpitää niitä. Viittaamme Stryker-nimellä koko yhtiöömme, mukaan lukien Stryker Corporation (”Stryker”), jonka maailmanlaajuinen pääkonttori sijaitsee osoitteessa 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, MI 49002 Yhdysvallat, ja kaikki sen hallinnoimat yhtiöt kuten sen tytäryhtiöt, divisioonat ja osakkuusyhtiöt.

Siirtymällä Strykerin sivustoon osoitat hyväksyväsi seuraavat ehdot. Jos et hyväksy seuraavia ehtoja, et saa käyttää mitään Strykerin sivustoa. Käyttöehdot ja tietosuojaseloste koskevat kaikkia Strykerin sivustoja. Stryker ja sen osakkuusyhtiöt ylläpitävät myös muita sivustoja. Käyttöehdot saattavat koskea myös näitä muita sivustoja. Lue mainituissa muissa Strykerin sivustoissa olevat käyttöehdot käydessäsi niissä. Stryker voi muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa. Käyttämällä Strykerin sivustoa osoitat ja vakuutat hyväksyväsi nämä käyttöehdot ja niiden mahdolliset muutetut versiot. Nämä käyttöehdot päivitettiin viimeksi 21. toukokuuta 2010.

Käyttöehdot koskevat yksinomaan vierailuasi Strykerin sivustossa ja Strykerin sivuston käyttöäsi, eivätkä ne vaikuta muiden mahdollisten sopimusten ehtoihin, joita sinulla mahdollisesti on Strykerin tai sen emoyhtiöiden, tytäryhtiöiden tai osakkuusyhtiöiden kanssa koskien muita aiheita kuin Strykerin sivuston käyttöä.

Lue tietosuojaselosteemme, jossa kuvataan Strykerin sivuston käyttöäsi koskevat tietosuojasäännöt. Jollei mahdollisista muista Strykerin sivustossa olevista käyttäjäsopimuksista, vastuuvapauslausekkeista, käytännöistä, käyttöehdoista, lausunnoista tai muista ilmoituksista muuta johdu, käyttöehdot ja tietosuojaselosteemme muodostavat sinun ja Strykerin välisen koko sopimuksen koskien Strykerin sivustojen käyttöäsi. Lisäehtoja voidaan soveltaa tilanteissa, joissa käytät tiettyjä palveluita tai materiaaleja tietyillä Strykerin sivuston alueilla tai seuraat linkkejä, jotka vievät sinut pois Strykerin sivustosta.

Strykerin sivustossa olevat tiedot (i) ovat ainoastaan yleisiä ohjeita sivustossa käsitellyistä aiheista, eikä niitä tule rinnastaa tai katsoa lainopillisiksi tai lääketieteellisiksi neuvoiksi, ja ne (ii) eivät muodosta tuotteita tai palveluita koskevaa tarjousta eivätkä tarjouspyyntöä.

Strykerin sivustossa oleva viittaus Strykerin tuotteeseen tai palveluun ei tarkoita, että kyseinen tuote tai palvelu on nyt tai tulevaisuudessa saatavilla maassasi, jossa siihen voidaan soveltaa eri asetuksia ja käyttöehtoja. Tällainen viittaus ei tarkoita, että aiomme myydä kyseistä tuotetta tai palvelua maassasi, ja sinun tulee aina tukeutua erityisesti omaa maatasi varten laadittuihin tuotetietoihin. Strykerin sivusto sisältää tietoa tuotteista ja palveluista, jotka saattavat olla mutta eivät välttämättä ole saatavilla maailman eri alueilla ja eri maissa, saattavat olla saatavilla eri tavaramerkeillä eri maissa ja joissakin tapauksissa voivat olla valtiollisen sääntelyelimen hyväksymiä myytäväksi tai käytettäväksi eri hoitoaihein ja rajoituksin eri maissa.

Vaikka muutkin voivat niitä käyttää, julkisessa Strykerin sivustossa olevat tuotetiedot on tarkoitettu ainoastaan Yhdysvalloissa asuville, jollei tietoja ole merkitty kansallisella lipulla tai alueen symbolilla. Strykerin sivustoissa olevat linkit voivat johtaa muihin Strykerin eri operatiivisten divisioonien ja tytäryhtiöiden tuottamiin sivustoihin, joista jotkut sijaitsevat Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tällaisissa Strykerin sivustoissa voi olla tietoa, joka koskee ainoastaan tiettyä alkuperämaata tai aluetta, jolla sivusto sijaitsee. Sinun ei tule tulkita mitään linkitetyssä sivustossa olevaa sisältöä tuotetta koskevaksi tarjoukseksi tai tarjouspyynnöksi tai kehotukseksi käyttää tuotetta, joka ei ole hyväksytty asuinmaasi lakien ja asetusten nojalla.

Strykerin sivustoissa voi aika ajoin olla tietoa erilaisista terveysongelmista, sairauksista ja liikuntaongelmista sekä niiden hoidosta. Näitä tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen antamaa neuvontaa. Tässä sivustossa olevia tietoja ei saa käyttää terveys- tai liikuntaongelman tai sairauden diagnosointiin. Sinun tulee aina kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen, kuten lääkärin, puoleen sen määrittämiseksi, minkälainen hoito sopii sinulle.

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit. Maailmanlaajuiset tekijänoikeutta ja tavaramerkkejä koskevat lait suojaavat Strykerin sivustojen sisältöä. Kaikki oikeudet, joista ei tässä ilmoituksessa nimenomaisesti luovuta, pidätetään. Sisällön kopiointi, siirtäminen, jakelu ja tallennus osittain tai kokonaan missä tahansa muodossa ilman Strykerin etukäteen antamaa kirjallista lupaa on kielletty, lukuun ottamatta tapauksia, joissa noudatetaan seuraavia ehtoja. Stryker antaa sinulle luvan selata Strykerin sivustoja tietokoneellasi ja tulostaa tai ladata sisältöä henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöösi edellyttäen, että et käytä sisältöä kilpaillaksesi Strykerin kanssa tai Strykeria halventavalla tavalla. Sisällön muokkaus ja kopiointi muuhun käyttöön on kielletty. Sisältöä ei saa muuten kopioida eikä käyttää millään tavalla ilman Strykerin valtuutetun edustajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Strykerin sivustossa oleviin yksittäisiin asiakirjoihin voidaan soveltaa lisäehtoja, jotka on mainittu kyseisissä asiakirjoissa.

Strykerin sivustossa olevat tavaramerkit, palvelumerkit, kauppanimet, ilmaisut (nk. trade dress) ja tuotenimet on suojattu Yhdysvalloissa ja kansainvälisesti. Stryker on Stryker Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Muut Strykerin sivustoissa mainitut tuotenimet ja yhtiöiden nimet voivat vastaavasti olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä. Strykerin sivustojen käyttöäsi ei tule tulkita sinulle epäsuorasti, estoppel-periaatteen nojalla tai muulla tavoin myönnetyksi luvaksi tai oikeudeksi käyttää Strykerin sivustossa olevia merkkejä ilman Strykerin valtuutetun edustajan tai asianomaisen merkin ulkopuolisen omistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa muuhun tarkoitukseen kuin yhtiön tuotteiden tai palveluiden tunnistamiseen.

Jos uskot, että immateriaalioikeuksiasi on käytetty Strykerin sivustossa väärin perustein, ota yhteyttä Strykerin vaatimusten noudattamista valvovaan (Compliance) osastoon jäljempänä annettuun osoitteeseen.

Ohjelmistot. Saat käyttää ohjelmistoja, mukaan lukien ohjelmistojen luomat tiedostot ja kuvat sekä ohjelmistoihin kuuluva koodi, lähde ja kohde sekä data (yhdessä ”ohjelmistot”), joita käytetään tai jotka ovat käytettävissä Strykerin sivuston kautta, ainoastaan tarkoituksena käyttää Strykerin sivustoa Strykerin sivustossa nimenomaisesti ilmaistujen käyttöehtojen mukaisesti. Strykerilla on täysi ja täydellinen omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet ohjelmistoihin. Suostut siihen, että et kopioi, jaa, myy, muokkaa etkä luo mistään osasta ohjelmistoja johdettuja töitä, et pura ohjelmistoja etkä muunna niiden koodia, jollei sovellettava laki tätä salli.

Käyttäjän vakuutus. Käyttämällä mitä tahansa Strykerin sivustoa suostut siihen, että (a) et häiritse Strykerin sivuston turvallisuutta tai muuten väärinkäytä Strykerin sivustoa tai Strykerin sivustoon tai sen tytäryhtiöiden tai linkitettyihin sivustoihin liittyviä tai niiden kautta käytettävissä olevia palveluita, järjestelmäresursseja, tilejä, palvelimia tai verkkoja; (b) et häiritse muiden käyttäjien vierailua Strykerin sivustossa tai sen tytäryhtiöiden sivustoissa tai linkitetyissä sivustoissa; (c) et lataa, julkaise tai muuten siirrä Strykerin verkkosivustoon tai sen kautta viruksia tai muita haitallisia tai vaurioittavia tiedostoja; (d) et käytä tai yritä käyttää toisen henkilön tiliä, palvelua tai järjestelmää ilman Strykerin lupaa etkä luo tai käytä väärää henkilöllisyyttä Strykerin sivustossa; (e) et välitä Strykerin sivuston kautta roskapostia, ketjukirjeitä tai muuta epätoivottua massasähköpostia ihmisille tai yhteisöille, jotka eivät ole suostuneet osallistumaan tällaisiin postituksiin; (f) et levitä käyttäjätunnustasi ja salasanaasi muille Strykerin sivustossa tai muualla; (g) et yritä käyttää luvatta Strykerin sivustoa tai sen osia, joiden yleistä käyttöä on rajoitettu; ja (h) et käytä Strykerin sivustoa etsiäksesi, tarjotaksesi tai saadaksesi potilaan tiettyyn sairauteen tai tilanteeseen liittyviä lääketieteellisiä neuvoja, lääkärin lausuntoja tai diagnooseja.

Lisäksi hyväksyt olevasi yksin vastuussa nimissäsi tehdyistä toimenpiteistä ja lähetetyistä viesteistä ja vakuutat noudattavasi kaikkia sovellettavia paikallisia, alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja asetuksia, jotka liittyvät toimintaasi Strykerin sivustossa tai Strykerin sivuston käyttöön, mukaan lukien muun muassa Yhdysvaltojen vientirajoitukset.

Lukuun ottamatta (sovellettavassa käyttäjäsopimuksessa määritettyjä) rekisteröityjä käyttäjiä, jotka käyttävät suojattua Strykerin sivustoa ammattimaisiin tarkoituksiin potilaiden hoitoon liittyen, suostut nimenomaisesti pidättäytymään mainitsemasta aihetta, joka liittyy tiettyyn potilaaseen, tietyn potilaan sairauteen tai muuhun tietoon, josta tietty potilas on tunnistettavissa, keskustelemasta siitä ja viittaamasta siihen. Lisäksi suostut siihen, että et keskustele lääketieteellisten tuotteiden ohjeiden vastaisesta käytöstä, edistä sitä tai viittaa siihen, mukaan lukien kaikki sellainen käyttö, jota Yhdysvaltain lääke- ja elintarvikevirasto (American Food and Drug Administration, FDA) tai muu toimivaltainen sääntelyelin ei ole hyväksynyt.

Sivustojen päivitykset. Kaikki Strykerin sivuston kautta saatavilla oleva sisältö, mukaan lukien muun muassa tiedot, tekniset piirustukset, kokoonpanotiedot, tarjous- ja tilaustiedot sekä katalogilistaukset, on käsityksemme mukaan oikeaa. Sinun tulee kuitenkin arvioida riippumattomasti tietojen oikeellisuutta ja Strykerin sivuston kautta saatavilla olevan sisällön, tuotteen tai palvelun käytettävyys omiin tarkoituksiisi. Tuote- ja palvelutiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta, ja Stryker varaa oikeuden tehdä muutoksia valmistukseen, materiaaleihin tai kokoonpanoihin ilman ennakkoilmoitusta. Stryker ei takaa, että verkossa luetellut tuotteet tai palvelut ovat käytettävissä tilaushetkellä.

Stryker voi milloin tahansa lopettaa tai keskeyttää minkä tahansa Strykerin sivuston osan tai muuttaa sitä, mukaan lukien eri ominaisuuksien käytettävyys. Stryker voi poistaa, muokata tai muuten muuttaa mitä tahansa Strykerin sivustossa olevaa sisältöä, mukaan lukien kolmansien osapuolten sisältö. Stryker voi asettaa rajoituksia tiettyihin ominaisuuksiin tai palveluihin tai rajoittaa pääsyäsi Strykerin sivustoon tai sen osiin ilman ennakkoilmoitusta ja ilman vastuuta. Stryker voi peruuttaa tässä annetut luvat ja oikeudet ja Strykerin sivuston käyttösi milloin tahansa oman harkintansa perusteella, ja tällaisen peruutuksen tapahtuessa sinun tulee välittömästi tuhota kaikki Strykerin sivustosta lataamasi materiaalit.

Linkit muihin sivustoihin. Käytön helpottamiseksi Stryker voi sisällyttää sivustoihinsa linkkejä muihin internetissä oleviin kolmansien osapuolten omistamiin ja ylläpitämiin sivustoihin, joita nämä käyttöehdot eivät koske. Stryker ei vastaa tällaisten muiden sivustojen sisällöstä. Hyväksyt myös sen, että Stryker ei hallitse kolmansien osapuolten sivustojen sisältöä eikä ota vastuuta tällaisten sivustojen laatimista ja julkaisemista materiaaleista. Seuratessasi linkkiä tällaiseen kolmannen osapuolen sivustoon sinun tulee siksi lukea ja hyväksyä kyseisen sivuston käyttöehdot ennen sivuston käyttöä. Lisäksi Strykerin sivustossa oleva yhteenveto ja/tai linkki kolmannen osapuolen sivustoon ei merkitse sitä, että Stryker suosittelisi sivustoa tai sen tuotteita tai palveluja tai takaisi tällaisissa kolmannen osapuolen sivustoissa olevan sisällön oikeellisuuden. Stryker ei vastaa vahingoista, joita käyttäjille aiheutuu tällaisten sivustojen käytöstä tai käytön estymisestä.

Linkit Strykerin sivustoon. Strykerin tulee hyväksyä kirjallisesti kaikki Strykerin sivustoon vievät linkit, lukuun ottamatta seuraavia linkkejä, jotka Stryker hyväksyy: (a) vain tekstiä sisältävät linkit, jotka sisältävät vain Strykerin sivuston kotisivun otsikon, (b) linkit, jotka ”osoittavat” vain Strykerin sivuston kotisivuun eivätkä sen muille sivuille, (c) linkit, joissa näkyy tämä Strykerin sivuston kotisivu koko näytössä sen sijaan, että se näkyisi ”kehyksessä” linkitetyssä sivustossa, kun käyttäjä aktivoi linkin ja (d) linkit, joiden ulkonäkö, sijoittelu ja muut elementit eivät (i) luo virheellisesti vaikutelmaa, että jokin taho tai sen toiminta tai tuotteet liittyisivät Strykeriin tai olisivat Strykerin sponsoroimia eivätkä (ii) vahingoita tai heikennä Strykerin tai sen osakkuusyhtiöiden nimeen ja tavaramerkkeihin liitettyä liikearvoa. Joka tapauksessa suostut siihen, että Stryker varaa itselleen oikeuden peruuttaa tämä suostumus linkitykseen milloin tahansa ilman perusteluja ja ennakkoilmoitusta, ja sitoudut poistamaan kaikki linkit, joiden osalta Stryker on peruuttanut suostumuksensa.

Oma sisältösi ja ideasi. Lähettämällä materiaalia mille tahansa palvelimistamme, esimerkiksi sähköpostitse tai internetin kautta, vakuutat (a) varmistavasi, että materiaali ei sisällä lainvastaista tai muuten julkaistavaksi sopimatonta sisältöä; (b) ryhtyväsi kohtuullisiin toimenpiteisiin lähetettävän materiaalin tarkastamiseksi virusten ja haittaohjelmien varalta ja poistavasi mahdolliset virukset ja haittaohjelmat ennen materiaalin lähetystä; (c) että omistat materiaalin tai että sinulla on rajaton oikeus tarjota sitä meille ja että Stryker voi julkaista materiaalin maksutta ja/tai sisällyttää sen tai minkä tahansa siinä kuvatun konseptin tuotteisiimme ilman vastuuvelvollisuutta tai vastuuta; (d) että et nosta kannetta meitä vastaan liittyen lähettämääsi materiaaliin ja että korvaat meille kolmansien osapuolten lähettämääsi materiaaliin liittyen meitä vastaan nostamat kanteet; (e) että lähettämäsi materiaali ei riko tämän sopimuksen ehtoja, Strykerin tietosuojaselostetta eikä (mahdollista muuta sovellettavaa) rekisteröityneen käyttäjän sopimusta ja (f) että olet vastuussa siinä olevasta sisällöstä ja tiedoista, mukaan lukien kaikki vaadittavat suostumukset, sekä sen totuudenmukaisuudesta ja oikeellisuudesta.

Stryker ei tarkista eikä voi tarkistaa käyttäjien eri Strykerin sivustoissa julkaisemaa sisältöä eikä ole vastuussa tällaisesta sisällöstä. Stryker voi milloin tahansa oman harkintansa perusteella poistaa käyttäjien julkaisemaa sisältöä.

Arvopapereita koskeva ilmoitus. Strykerin sivustot voivat sisältää Yhdysvaltojen yksityishenkilöiden arvopapereita koskevien oikeudenkäyntien uudistamisesta vuonna 1995 annetussa laissa (Private Securities Litigation Reform Act) määritettyjä ”ennakoivia lausuntoja” (forward-looking statements). Nämä lausunnot on annettu perustuen niiden antamishetkellä vallinneisiin odotuksiin koskien tulevia tapahtumia.

Jos jokin näistä taustalla vaikuttaneista oletuksista osoittautuu tai on osoittautunut vääräksi tai tuntemattomaksi, tai jos riskejä tai epävarmuustekijöitä realisoituu tai on realisoitunut, todelliset tulokset voivat tai ovat voineet poiketa oleellisesti näissä lausunnoissa olevista Strykerin odotuksista ja ennustuksista.

Näihin riskeihin ja epävarmuustekijöihin sisältyvät alan ja kilpailuympäristön yleiset muutokset, taloudellisten olosuhteiden, kuten korkojen ja valuuttakurssien, muutokset, tekninen kehitys ja kilpailijoiden saamat patentit, uusien tuotteiden kehitykseen liittyvät haasteet kuten lakisääteisten lupien saaminen, kotimaiset ja ulkomaiset terveydenhuollon uudistukset sekä valtiolliset lait ja asetukset ja suuntaukset liittyen pyrkimyksiin hillitä terveydenhuollon kustannuksia.

Tarkempi luettelo ja kuvaus näistä riskeistä, epävarmuustekijöistä ja muista tekijöistä on Strykerin vuosikertomuksessa olevalla kuluvan tilikauden 10-K-lomakkeella. Kopion 10-K-lomakkeesta ja jälkikäteen tehdyistä kirjauksista saa osoitteesta www.sec.gov tai yhtiöltä.

Yhtiö ei ole velvollinen päivittämään ennakoivia lausuntoja uuden tiedon tai tulevien tapahtumien tai kehityksen pohjalta.

Strykerin sivuston välittämiin tunnistettaviin henkilötietoihin sovelletaan Strykerin tietosuojaselostetta, joka on sisällytetty viittaamalla samassa tarkoituksessa kuin se olisi kokonaan esitetty näissä käyttöehdoissa. Stryker saa vapaasti käyttää ja kopioida mihin tahansa tarkoitukseen kaikkea muuta tällaisessa kommunikaatiossa esiintyvää tietoa, kuten esitettyjä ideoita, keksintöjä, käsitteitä, tekniikoita tai tietämystä. Tällaiset tarkoitukset saattavat sisältää tiedon jakamisen kolmansien osapuolten kanssa ja/tai tavaroiden ja palvelujen kehittämisen, valmistamisen ja/tai markkinoinnin.

Takuu. Kaikkien Stryker-verkkosivujen ja niiden sisällön käyttö on sallittua yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Kaikkien Stryker-sivustojen sisältö on tarjottu sinun eduksesi. Stryker pyrkii kohtuullisella panostuksella sisällyttämään ajantasaista ja tarkkaa tietoa sivustossaan, mutta ei takaa eikä vakuuta, että mikään ”sellaisenaan” tai ”saatavilla olevana” tarjottu Stryker-sivusto on tarkka, ajantasainen tai sisältää kaiken tarvittavan tiedon.

Sovellettavan lain puitteissa Stryker ja sen osakkuusyhtiöt rajoittavat mahdollisimman laajasti kaikenlaiset takuut, ilmaistut tai hiljaiset, mukaan lukien muun muassa kaikki takuut kaupallisesti hyväksyttävästä laadusta tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai rikkomuksettomuudesta. Hyväksyt nimenomaisesti sen, että käytät Strykerin sivustoa, mukaan lukien kaikkea sisältöä, dataa tai ohjelmistoja, joita Strykerin sivuston kautta jaetaan, ladataan tai käytetään, omalla vastuullasi. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että olet yksin vastuussa mahdollisesta haitasta liiketoiminnallesi, tietokonejärjestelmällesi tai datan häviämisestä, joka johtuu tällaisen sisällön, datan ja/tai ohjelmiston lataamisesta.

Hyväksyt, että Stryker ei valvo millään lailla mitään tietoa, tuotteita tai palveluja, joita kolmannet osapuolet tarjoavat missä tahansa sivustossa, mukaan lukien Strykerin sivusto. Jos muuta ei ole kirjallisesti sovittu, Stryker ja sen osakkuusyhtiöt eivät ota vastuuta eivätkä takaa minkään kolmannen osapuolen sivustonsa tai Strykerin sivuston kautta jaellun tai saataville tuodun neuvon, mielipiteen, yhteenvedon, lausunnon tai muun sisällön oikeellisuutta, ajantasaisuutta, täydellisyyttä, luotettavuutta tai hyödyllisyyttä.

Stryker ei takaa, että sen sivustot tai sen sisältö täyttää vaatimuksesi tai että Strykerin sivusto tai sen sisältö on käytettävissä keskeytyksettä, ajallaan, turvallisesti tai virheettömästi tai että mahdolliset virheet korjataan. Stryker ei myöskään takaa mitään koskien tuloksia, jotka saavutetaan Stryker-sivustoa tai sen sisältöä käyttämällä, tai minkään Stryker-sivuston kautta saadun tiedon tarkkuutta, täydellisyyttä tai luotettavuutta.

Stryker ei ota vastuuta mistään käyttäjän kärsimästä vahingosta, mukaan lukien muun muassa tiedon menetys viivästysten takia, sisällön tai sähköpostien toimittamatta jättäminen, virheet, järjestelmän poissa käytöstä oleminen, sisällön ja sähköpostien väärin lähettäminen, verkko- tai järjestelmäkatkot, tiedostojen vioittuminen tai palvelukeskeytykset Strykerin, sen osakasyhtiöiden, sen lisenssinhaltijoiden tai käyttäjän oman virheen ja/tai huolimattomuuden takia.

Ellei muuta ole säädetty sovellettavissa laeissa ja asetuksissa koskien henkilötietojen turvallisuutta, Stryker ei takaa tai vakuuta, että Strykerin verkkosivujen kautta välitetyn tiedon luottamuksellisuutta ylläpidetään.

Mikään neuvo tai tieto, suullinen tai kirjallinen, jonka saat Strykerilta tai kolmannelta osapuolelta Stryker-sivuston kautta, ei muodosta minkäänlaista takuuta.

Jotkut valtiot eivät salli tiettyjen takuiden tai ehtojen rajoittamista tai poissulkemista, joten jotkin yllä mainituista poissulkemisista eivät ehkä koske sinua.

Vastuunrajoitus. LAIN SALLIMISSA RAJOISSA STRYKER TAI SEN EMOYHTIÖT, TYTÄRYHTIÖT, OSAKKUUSYHTIÖT, TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, EDUSTAJAT TAI TOIMITTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN OLOSUHTEISSA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA LAIMINLYÖNTI, VASTUUSSA MISTÄÄN SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI VÄLILLISESTÄ VAHINGOSTA, JOKA SYNTYY STRYKERIN SIVUSTON TAI SEN SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI SIITÄ, ETTÄ SE EI OLE KÄYTÖSSÄ, TAI, LUKUUN OTTAMATTA SITÄ MITÄ SOVELTUVISSA LAEISSA JA ASETUKSISSA SÄÄDETÄÄN, HENKILÖTIETOJEN YKSITYISYYDESTÄ, LUVATTOMASTA TIEDONSIIRTOJESI TAI TIETOJESI KÄYTÖSTÄ TAI MUUTTAMISESTA TAI MUUSTA TIEDOSTA, JOKA ON LÄHETETTY TAI VASTAANOTETTU TAI JOTA EI OLE LÄHETETTY TAI VASTAANOTETTU, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TULOJEN, KÄYTÖN, DATAN TAI MUUN AINEETTOMAN OMAISUUDEN MENETYKSISTÄ AIHEUTUNEET VAHINGOT, VAIKKA STRYKERIÄ OLISI VAROITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. OSAPUOLET HYVÄKSYVÄT TÄMÄN OLEVAN KOHTUULLINEN RISKINJAKO, VAIKKA STRYKERIÄ OLISI VAROITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. JOTKUT LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI TIETTYJEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA TAI VASTUUNRAJOITUKSIA, JOTEN YLLÄ MAINITUT RAJOITUKSET TAI POISSULKEMISET EIVÄT EHKÄ KOSKE SINUA. STRYKERIN VASTUUTA RAJOITETAAN TÄLLAISESSA TAPAUKSESSA SUURIMMASSA LAIN SALLIMASSA MÄÄRIN.

Sovellettava laki. Nämä käyttöehdot ovat Michiganin osavaltion lakien alaiset, ja korvausvaatimukset on määritettävä Yhdysvalloissa Michiganin osavaltiossa valtion ja liittovaltion tuomioistuimissa. Jos jokin näiden käyttöehtojen säännös mistään syystä havaitaan epäkelvoksi tai toimeenpanokelvottomaksi, tällöin kyseinen säännös ei vaikuta muiden säännösten kelpoisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Ota yhteyttä Strykeriin. Jos sinulla on kysyttävää näistä käyttöehdoista, kirjoita osoitteeseen:

Stryker Corporation
c/o: Corporate Compliance Officer
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI, 49002
Yhdysvallat

Jos käyttöehdot muuttuvat, päivitetyt käyttöehdot julkaistaan kaikissa Strykerin sivustoissa. Tarkista ehdot ajoittain, etenkin ennen kuin annat mitään tunnistettavaa henkilötietoa. Nämä käyttöehdot on päivitetty viimeksi 21. toukokuuta 2010.