Penafian pakar penjagaan kesihatan

Maklumat ini bertujuan semata-mata untuk kegunaan pakar penjagaan kesihatan. Seorang pakar penjagaan kesihatan mesti sentiasa bergantung pada pertimbangan klinikal profesionalnya sendiri apabila memutuskan untuk menggunakan produk tertentu semasa merawat pesakit tertentu. Stryker tidak mengeluarkan nasihat perubatan dan mengesyorkan agar pakar penjagaan kesihatan dilatih dalam penggunaan mana-mana produk tertentu sebelum menggunakannya dalam prosedur atau pembedahan. Seorang pakar penjagaan kesihatan mesti sentiasa merujuk kepada selitan pakej, label produk dan/atau arahan penggunaan, termasuk arahan untuk pembersihan dan pensterilan (jika berkaitan), sebelum menggunakan mana-mana produk Stryker. Maklumat yang ditunjukkan bertujuan untuk mendemonstrasikan produk tertentu, serta keluasan penawaran produk Stryker. Produk mungkin tidak tersedia di semua pasaran kerana ketersediaan produk tertakluk pada peraturan dan/atau amalan perubatan dalam pasaran masing-masing. Sila hubungi wakil Stryker anda jika anda mempunyai pertanyaan tentang ketersediaan produk Stryker tertentu di kawasan anda. Produk Stryker yang bertanda CE ditandakan mengikut Peraturan dan Arahan EU yang berkaitan.