Adatvédelmi nyilatkozat

Bevezetés
A Stryker tudatában van annak, hogy a személyes adatok megadása bizalmi viszonyon alapul, és megóvásuk kiemelten fontos. A Stryker igyekszik a bizalmat megszolgálni a személyes adatok védelmére vonatkozó általános elvek és előírások betartásával. Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti, hogyan gyűjtjük, használjuk, osztjuk meg és védjük az információkat üzleti tevékenységünk során.

Hatókör
A jelen Adatvédelmi nyilatkozat („Nyilatkozat”) a fogyasztók azon személyes adataira vonatkozik, amelyeket a Stryker, annak kapcsolt vállalkozásai vagy leányvállalatai (együttesen: „Stryker”, „mi” és annak ragozott formái) gyűjtenek vagy használnak fel. Ez a Nyilatkozat minden olyan személyes adatra vonatkozik, amelyet a Stryker akkor gyűjt, amikor a fogyasztók kapcsolatba lépnek velünk, például amikor meglátogatják weboldalainkat, használják vagy megvásárolják termékeinket vagy szolgáltatásainkat, kapcsolatba lépnek az ügyfélszolgálattal, illetve amikor üzleti ügyfélként, beszállítóként vagy üzleti partnerként lépnek kapcsolatba velünk (együttesen: „Szolgáltatások”). 

Ez korlátozás nélkül magában foglalja a személyes adatok minden típusának online és offline gyűjtését. Egyes Stryker-adatgyűjtések azonban olyan különleges követelményeket támasztó adattípusokat (például egészségügyi információkat) tartalmaznak, amelyekhez más adatvédelmi nyilatkozatra van szükség. Ha ez a helyzet áll fenn, a Stryker világossá teszi, hogy az érintett adatvédelmi nyilatkozat eltér a jelen Nyilatkozattól.

A kaliforniai lakosok számára a gyakorlatunkkal kapcsolatos további információkért tekintse meg a Kaliforniai lakosoknak szóló adatvédelmi nyilatkozatunkat.

Információgyűjtés 
A Stryker többek között a következő célokból kérheti személyes adatai megadását:

 • Stryker termékek és szolgáltatások vásárlása;
 • Egyes termékek és szolgáltatások aktiválása vagy regisztrálása, illetve a funkciók bővítése;
 • A Stryker termékekről és szolgáltatásokról szóló információk fogadása;
 • Részvétel a Stryker online közösségeiben, beleértve a közösségi médiacsatornáinkat/oldalainkat; 
 • Az Ön preferenciáinak tárolása a Stryker jövőbeli interakcióival és kommunikációjával kapcsolatban; 
 • Ennek segítségével olyan termékeket és szolgáltatásokat fejleszthetünk ki és olyan kampányokat hozhatunk létre, amelyek az Ön igényeihez igazodnak, optimalizálhatjuk ügyfélszolgálatainkat és folyamatosan javíthatjuk weboldalainkat; 
 • Ennek segítségével javíthatjuk a termékeket és szolgáltatásokat, és lehetővé tesszük a Stryker számára, hogy tájékoztassa Önt az új termékekről és szolgáltatásokról, illetve bevonja Önt azok tesztelésébe; 
 • Fogyasztói és/vagy termék- és szolgáltatási problémák megoldása; 
 • A Stryker létesítményeinek vagy a Stryker által szervezett események és konferenciák látogatóinak regisztrálása; 
 • Szerződések vagy pályázatok kezelése; és 
 • Személyre szabott üzenetek, különleges ajánlatok és hirdetések fogadása, amelyek megfelelnek az Ön személyes érdeklődési körének, és amelyek az Ön által velünk megosztott adatokon, valamint a cookie-k vagy hasonló technikák segítségével gyűjtött, a Stryker weboldalainak/közösségi médiájának/blogjainak Ön általi használatára vonatkozó információkon alapulnak. 

A Stryker fizikai, technikai és adminisztratív intézkedésekkel védi az Ön személyes adatait, és kizárólag a jogszabályok által lehetővé tett mértékben engedi meg az adatok kiadását a termékek vagy szolgáltatások nyújtásának elősegítése érdekében. Társaságunk jogosult termék- és szolgáltatási információkat gyűjteni, és ezeket összesített, anonimizált formában továbbítani harmadik fél részére.  

A gyűjtött személyes adatok közé tartoznak a következők:

 • Kapcsolattartási adatok, például név, cím, e-mail-cím, telefonszám, faxszám, szervezet neve és/vagy beosztás;
 • Egyedi azonosítók és preferenciainformációk, mint például felhasználónév, jelszó, marketingpreferenciák, internetprotokoll (IP) cím, böngésző típusa, operációs rendszer, számítógép vagy mobileszköz, vagy navigációs és kattintási magatartás az online interakciók esetében;
 • Önéletrajzi adatok, például korábbi munkahelyek, szakmai képesítések, publikációk, díjak, referenciák, elvégzett képzések, aláírás;
 • Élelmiszer-korlátozások, útlevéladatok az utazási foglalásokhoz vagy azonosítási célokra, társadalombiztosítási szám (amennyiben a törvény előírja), bankszámla-adatok, (vészhelyzeti) kapcsolattartók, családi információk (amennyiben alkalmazható, a helyi törvényeknek megfelelően);
 • Hitelképesség, adószám, korábbi termék- és vásárlási információk, kért dokumentáció;
 • Képek, video- és hangfelvételek, amennyiben ehhez hozzájárulását adta;
 • Érzékeny személyes adatok, mint például egészségügyi információk vagy az egyes végfelhasználókra vonatkozó jelentések (pl. a termékkel kapcsolatos állítások és vizsgálatok, a betegek műtét előtti és utáni eredményei kutatási és statisztikai célokra, vagy bűnügyi nyilvántartások az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelő átvilágítási eljárásokhoz).

A Stryker a fent említett folyamatokra és feldolgozási célokra gyűjtött személyes adatokat törvényi kötelezettségeinek megfelelően őrzi meg és használja. 

Jogalapok
A személyes adatok Stryker által történő kezelésének jogalapja az adatkezelés céljától és az adott joghatóság törvényi előírásaitól függ. Amennyiben az összegyűjtött személyes adatok uniós polgárokhoz kapcsolódnak, általában a következő alapot alkalmazzuk:

 • Hozzájárulás a személyes adatok felhasználásához, pl. ha ez (digitális) direkt marketingtevékenységet jelent, és ha azonosítható személyekkel készített fényképet, video- vagy hangfelvételt szeretnénk felhasználni külső közzétételre; 
 • Szerződés létrehozása vagy teljesítése, pl. amikor szerződést kötünk egy féllel, és összegyűjtjük az elérhetőségi adatokat és aláírásokat, valamint az esetleges bankszámla-adatokat, amelyek egy olyan vállalat képviselőjéhez kapcsolódhatnak, amellyel üzleti kapcsolatban állunk; 
 • Jogi kötelezettségnek való megfelelés, pl. ha a (helyi vagy ágazati) törvényeknek, például az orvosok kifizetéseiről szóló törvénynek vagy az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletnek való megfelelőség miatt kell nyilvánosságra hoznunk a fogyasztók adatait; 
 • A Stryker jogos érdeke, pl. amikor a Stryker a Stryker által szervezett rendezvények és képzések vagy a Strykerrel együttműködő harmadik fél által szervezett rendezvények és képzések résztvevőinek elérhetőségi adatait és preferenciáit, szállás és utazás adatait gyűjti; 
 • Közérdek vagy közhatalom gyakorlása érdekében, szigorúan korlátozott esetekben, pl. amikor a rendőrséggel vagy más kormányzati szervekkel kellene együttműködnünk jogellenes magatartás esetén; 
 • Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, például bírósági ügyek. 
 • Tudományos vagy kutatási célokra, pl. klinikai kutatási tanulmányokhoz, a titoktartást biztosító megfelelő biztosítékok mellett; 
 • Megelőző és foglalkozás-egészségügyi orvoslás, orvosi diagnózis az egészségügyi szakemberekkel kötött szerződés alapján; 
 • A közegészségügy érdekében, közérdekből, az egészségügyi ellátás és a termékek magas minőségi és biztonsági színvonalának biztosítása érdekében; és
 • Ha az egyén saját kezdeményezésére úgy dönt, hogy a személyes adatokat nyilvánosságra hozza. 

Ha úgy dönt, hogy nem adja meg a számunkra észszerűen szükséges személyes adatokat, azzal akadályozhatja a Stryker azon képességét, hogy az Ön által kért információkat vagy szolgáltatásokat biztosítsa.

Határokon átnyúló adattovábbítás
Amennyiben a személyes adatok a tulajdonosuk lakóhelye szerinti országon kívülre kerülnek továbbításra, például a Stryker más országokban (többek között az Egyesült Államokban) működő társvállalatai vagy üzleti partnerei részére, ezekben az országokban a személyes adatok használatára és védelmére eltérő előírások vonatkozhatnak. A Stryker a vonatkozó törvényi követelmények szerint megfelelő biztosítékokat alkalmaz annak érdekében, hogy a személyes adatok megfelelő védelme országtól függetlenül biztosított legyen. Ez magában foglalja az Ön adataihoz hozzáférést kapó bármely harmadik féltől írásbeli biztosíték beszerzését, hogy megköveteljük tőlük, hogy olyan szabványokat fogadjanak el, amelyek a Stryker által elfogadottal azonos szintű adatvédelmet biztosítanak, valamint szabványosított vállalati biztosítékokat és szerződéses intézkedéseket (az Európai Bizottság modellzáradékai alapján) a Stryker harmadik országokban lévő, nem megfelelő szintű adatvédelmet biztosítónak ítélt harmadik országokba irányuló belső adattovábbításokra vonatkozóan.

Adatvédelmi nyilatkozat gyermekek számára
A Stryker nem gyűjt személyes adatokat törvényes képviselőjük előzetes, ellenőrizhető hozzájárulása nélkül olyan személyektől, akikről ismert, hogy 16 év alattiak. Az ilyen törvényes képviselőnek joga van kérésre betekinteni a gyermek által megadott információkba és/vagy azok törlését kérni. 

Adatok megőrzése
A Stryker addig őrzi meg az Ön személyes adatait, amíg az ésszerűen szükséges a jogi kötelezettségeknek való megfeleléshez, illetve addig, amíg az törvényes üzleti célokból szükséges. 

Információszolgáltatás
A Stryker jogosult a gyűjtött személyes adatokat olyan cégekkel vagy megbízottakkal megosztani, akik technológiai karbantartási feladatokat végeznek vagy a Társaság nevében tevékenykednek, és segítik üzleti igényeinek kielégítését – például ügyfélszolgálati és marketingkommunikációs tevékenységet végző szolgáltatók. A Stryker jogosult a személyes adatokat leányvállalataival és kapcsolt vállalkozásaival is megosztani.

A telefonos támogatást nyújtó, postai vagy elektronikus levelek küldésével vagy feldolgozásával, illetve az információk elemzésével vagy felhőalapú kiszolgálókon történő tárolásával foglalkozó cégek is azon szolgáltatók közé tartoznak, amelyeknek a személyes adatokat a Társaság átadhatja bizonyos feladatok Társaság nevében történő elvégzése érdekében. 

A Stryker nem adja ki az Ön személyes adatait független harmadik felek számára azért, hogy azokat ők saját direkt marketinges céljaikra felhasználhassák.

Biztonság
Személyes adatainak biztonságos és bizalmas kezelése kiemelten fontos számunkra. Ezért a Stryker fizikai, technikai és adminisztratív intézkedésekkel és biztosítékokkal védi az Ön személyes adatait a jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól és közzétételtől. A Stryker folyamatosan kiértékeli és ellenőrzi ezen biztosítékokat, hogy az új biztonsági fenyegetésekből eredő kockázatokat minimálisra csökkentse, amint azok ismertté válnak.

Jogosultságok
Ön jogosult az Önről tárolt személyes adatokról részletes tájékoztatást kérni. Ha úgy gondolja, hogy az általunk tárolt személyes adatai helytelenek vagy hiányosak, kérjük, a lehető leghamarabb jelezze ezt felénk az alábbi címen. A hibás személyes adatokat azonnal javítjuk.

Ön bármikor jogosult személyes adatainak gyűjtése vagy használata ellen tiltakozni, vagy kérheti adatainak törlését. Ha az általunk tárolt személyes adatainak másolatát szeretné kikérni saját használatra vagy más adatkezelőnek történő átadás céljából, vagy bármely más jogát szeretné gyakorolni, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő címen: globalprivacy@stryker.com.

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítése

Jelen Nyilatkozat bármikor módosítható. Ha lényeges változások történnek a személyes adatok gyűjtésének, felhasználásának, közzétételének vagy egyéb módon történő kezelésének módjában, a jelen adatvédelmi nyilatkozatot frissítjük, és adott esetben erről értesítést adunk. Jelen Nyilatkozat jelentősebb módosításai a frissítésről szóló értesítés közzétételének időpontjában lépnek hatályba. Amennyiben ezt törvény írja elő, a Stryker kérheti az Ön előzetes hozzájárulását jelen adatvédelmi nyilatkozat jelentősebb módosításaihoz.

Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése, panasza vagy észrevétele van a jelen Nyilatkozattal kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. A Stryker minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb válaszoljon megkeresésére.


E-mail küldése:
Stryker Corporation
Címzett: Adatvédelmi igazgató
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002

E-mail küldése:
globalprivacy@stryker.com

EU adatvédelmi tisztviselő: europe.privacy@stryker.com

Ha a beérkezésétől számított észszerű időn belül nem válaszolunk Önnek, vagy ha nem elégedett a kapott válasszal, panaszt tehet országa adatvédelmi hatóságánál.