Odmítnutí odpovědnosti týkající se zdravotnických pracovníků

Tento dokument je určen pouze pro použití profesionálními zdravotnickými pracovníky. Zdravotnický pracovník se musí při rozhodování o použití určitého prostředku při léčbě konkrétního pacienta vždy spoléhat na svůj vlastní odborný klinický úsudek. Společnost Stryker neposkytuje lékařské poradenství a doporučuje, aby byli zdravotničtí pracovníci před použitím jakéhokoli prostředku náležitě vyškoleni. Zdravotnický pracovník se musí před použitím jakéhokoli produktu Stryker vždy seznámit s příbalovým letákem, štítkem na produktu a/nebo návodem k použití, a to včetně pokynů pro čištění a sterilizaci (je-li to relevantní). Uváděné informace jsou určeny k demonstraci konkrétních produktů i širší nabídky produktů Stryker. Produkty nemusí být dostupné na všech trzích, protože dostupnost produktů podléhá regulačním a/nebo lékařským postupům na jednotlivých trzích. V případě jakýchkoli dotazů ohledně dostupnosti konkrétních produktů Stryker ve vaší oblasti neváhejte kontaktovat zástupce společnosti Stryker. Produkty Stryker označené značkou CE jsou značeny dle platných nařízení a směrnic EU.