Toegankelijkheid van de website

Stryker zet zich in voor het leveren van websites, mobiele applicaties en andere digitale
inhoud die toegankelijk zijn voor alle klanten en voor mensen met een handicap.

Als u vragen en/of opmerkingen heeft of problemen ondervindt bij het gebruik van deze site,
stuur dan een e-mail naar
 websiteinquiries@stryker.com.