Fortrolighedserklæring

Introduktion
Stryker anerkender, at opbevaringen af de personlige oplysninger, som Stryker modtager, er et tillidshverv. Stryker søger at styrke denne tillid ved at overholde de generelle principper vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger. Denne fortrolighedserklæring forklarer, hvordan vi indsamler, bruger, deler og beskytter oplysninger under driften af vores virksomhed.

Omfang
Denne fortrolighedserklæring ("erklæring") gælder for forbrugernes personlige oplysninger, som indsamles eller bruges af Stryker, dennes associerede selskaber eller datterselskaber (samlet "Stryker", "vi", "vores", "os"). Denne erklæring gælder for alle de personlige oplysninger, som Stryker indsamler, når forbrugere interagerer med os, såsom når de besøger vores websteder, bruger eller køber vores produkter eller tjenester, kontakter kundeservice og når de interagerer med os som forretningskunde, leverandør eller forretningspartner (tilsammen "tjenesterne"). 

Dette omfatter, uden begrænsning, al online- og offlineindsamling af alle typer personlige oplysninger. Nogle Stryker-samlinger involverer dog datatyper med særlige krav (for eksempel helbredsoplysninger), som kræver en anden fortrolighedserklæring. Når dette er tilfældet, vil Stryker gøre det klart, at den pågældende fortrolighedserklæring er forskellig fra denne erklæring.

Personer, som bor i Californien, bedes se vores fortrolighedserklæring for Californien for at få yderligere oplysninger om vores praksis.

Indsamling af oplysninger 
Stryker kan bede dig om at give personlige oplysninger til formål, herunder, men ikke begrænset til, følgende:

 • Køb af Stryker-produkter og -tjenester.
 • Aktivering eller registrering af bestemte produkter og tjenester eller forbedring af funktionalitet.
 • Modtagelse af oplysninger om Stryker-produkter og -tjenester.
 • Deltagelse i Strykers onlinefællesskaber, herunder vores sociale mediekanaler/sider. 
 • Lagring af dine præferencer for fremtidige interaktioner med og kommunikation fra Stryker. 
 • Hjælp til vores udvikling af produkter og tjenester samt skabe kampagner, der er designet omkring dig, optimere kundeservice og løbende forbedre vores hjemmesider. 
 • Hjælp til vores forbedring af produkter og tjenester samt give Stryker mulighed for at holde dig informeret om eller involvere dig i test af nye produkter og tjenester. 
 • Løsning af forbruger- og/eller produkt- og serviceproblemer. 
 • Registrering af besøgende på Stryker-faciliteter eller begivenheder og konferencer, som arrangeres af Stryker. 
 • Kontrakt- eller udbudsstyring. og 
 • Modtagelse af personlige meddelelser, særlige tilbud og annoncer, der er relevante for dine personlige interesser, på baggrund af de oplysninger, du har delt med os, og på de oplysninger, vi har indsamlet gennem cookies eller lignende teknikker vedrørende din brug af Strykers websteder/sociale medier/blogs. 

Stryker opretholder fysiske, tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personlige oplysninger og tillader kun videregivelse som tilladt ved lov for at hjælpe med at levere produkter eller tjenester. Vi kan også indsamle produkt- og tjenesteoplysninger og tilvejebringe disse statistikker for andre i en samlet form, hvor oplysningerne er blevet afidentificeret.  

Indsamlede personlige oplysninger kan omfatte:

 • Kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, e-mail, telefonnummer, faxnummer, organisationsnavn og/eller stillingsbetegnelse.
 • Unikke identifikatorer og præferenceoplysninger såsom brugernavn, adgangskode, markedsføringspræferencer, IP-adresse, browsertype, operativsystem, computer eller mobilenhed, eller navigations- og clickstream-adfærd i forbindelse med onlinehandlinger.
 • Resumé eller CV, herunder arbejdshistorik, faglige kvalifikationer, publikationer, priser, referencer, fuldførte uddannelser og underskrift.
 • Fødevarerestriktioner, pasoplysninger til rejsereservationer eller identifikationsformål, personnummer (hvor krævet ved lov), bankkontooplysninger, (nød)kontaktpersoner, familieoplysninger (hvor det er relevant og i overensstemmelse med lokal lovgivning).
 • Kreditværdighed, momsnummer, produkt, købsinformationshistorik, anmodning om dokumentation.
 • Billeder, video- og lydoptagelser, hvor du har givet din tilladelse.
 • Følsomme personlige oplysninger, såsom helbredsoplysninger eller rapporter fra en individuel slutkunde (f.eks. vedrørende produktanprisninger og undersøgelser, patientpræ- og postoperative resultater til forskningsmæssige og statistiske formål eller strafferegistre for procedurer for rettidig omhu i overensstemmelse med gældende lov).

Stryker beholder og anvender de indsamlede personlige oplysninger til ovennævnte processer og behandlingsformål i overensstemmelse med juridiske forpligtelser. 

Retsgrundlag
Det juridiske grundlag, som Stryker anvender til at behandle personlige oplysninger, afhænger af behandlingsformålene og jurisdiktionens juridiske krav. Hvor de indsamlede personlige oplysninger vedrører EU-borgere, bruger vi generelt følgende grundlag:

 • Samtykke til brug af de personlige oplysninger, f.eks. hvor dette involverer (digitale) direkte markedsføringsaktiviteter, og hvor vi gerne vil bruge et foto, en video eller lydoptagelse med identificerbare personer til ekstern publicering. 
 • Etablering eller opfyldelse af en kontrakt, f.eks. hvor vi indgår en kontrakt med en part, og vi indsamler kontaktoplysninger og underskrifter samt potentielle bankkontooplysninger, der kan være knyttet til en repræsentant for en virksomhed, vi handler med. 
 • Overholdelse af juridiske forpligtelser, f.eks. hvor vi er nødt til at afsløre forbrugeroplysninger for at overholde (lokale eller for branchen) love, f.eks. Physician Payments Sunshine Act eller overholde direktivet om medicinsk udstyr. 
 • Strykers legitime interesse, f.eks. hvor Stryker indsamler kontaktoplysninger og præferencer, detaljer om overnatning og rejser for deltagere til Stryker-begivenheder og -træninger eller begivenheder og træninger arrangeret af tredjepart i samarbejde med Stryker. 
 • Offentlig interesse eller til udøvelse af offentlig myndighed i strengt begrænsede tilfælde, f.eks. hvor vi ville være forpligtet til at samarbejde med politiet eller andre statslige organer i tilfælde af ulovlig adfærd. 
 • Til etablering, udøvelse eller forsvar af retskrav, f.eks. i forbindelse med retssager. 
 • Til videnskabelige eller forskningsmæssige formål, f.eks. til kliniske forskningsundersøgelser med tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter fortroligheden. 
 • Til forebyggende og arbejdsmedicinsk medicin, medicinsk diagnose i henhold til kontrakt med sundhedspersonale. 
 • Med henblik på offentlig interesse for at sikre høje standarder for kvalitet og sikkerhed for sundhedspleje og produkter. og
 • Hvor den enkelte vælger at offentliggøre personlige oplysninger på eget initiativ. 

Hvis du vælger ikke at tilvejebringe de personlige oplysninger, som vi med rimelighed kræver, kan det forhindre, at Stryker kan levere de oplysninger eller tjenester, som du har anmodet om.

Grænseoverskridende overførsel
I det omfang personlige oplysninger udføres fra det land, hvor ejeren af ​​de pågældende personlige oplysninger bor, f.eks. til associerede Stryker-selskaber eller samarbejdspartnere i andre lande, herunder i USA, kan forskellige standarder gælde for, hvordan dine oplysninger bruges og beskyttes i de pågældende lande. Stryker har indført passende sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med gældende lovkrav for at sikre, at oplysninger beskyttes tilstrækkeligt, uanset land. Dette omfatter indhentning af skriftlige forsikringer fra enhver tredjepart, der får adgang til dine data, med henblik på krav om, at de vedtager standarder, som sikrer et tilsvarende beskyttelsesniveau for data som det, der er vedtaget af Stryker og standardiserede sikkerhedsforanstaltninger og kontraktmæssige foranstaltninger (baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser) for interne dataoverførsler til Stryker-associerede selskaber i tredjelande, der anses for a tyde et utilstrækkeligt niveau af databeskyttelse.

Fortrolighedserklæring for børn
Stryker indsamler ikke personlige oplysninger fra nogen person, som vi ved er under 16 år, uden forudgående, verificérbart samtykke fra dennes juridiske repræsentant. En sådan juridisk repræsentant har ret til, efter anmodning, at se de oplysninger, der er blevet tilvejebragt af barnet og/eller kræve, at de slettes. 

Opbevaring af oplysninger
Stryker opbevarer dine personlige oplysninger, så længe det er med rimelighed nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser eller ikke længere end nødvendigt til legitime forretningsformål. 

Videregivelse af oplysninger
Stryker kan dele personlige oplysninger, som vi har indsamlet, med selskaber eller agenter, der yder teknologisk vedligeholdelse eller arbejder på vores vegne for at hjælpe med at opfylde forretningsbehov, herunder levere kundeservice og distribuere markedsføringsmeddelelser. Stryker kan også dele personlige oplysninger med vores datterselskaber og associerede selskaber.

Andre tjenesteudbydere, der kan bruges til at udføre visse funktioner på vores vegne, og til hvem personlige oplysninger kan videregives med henblik på udførelse af deres tilsigtede funktion, omfatter opkaldscenter-support, afsendelse eller behandling af post eller elektronisk post eller analyse eller hosting af oplysninger om cloud-baserede servere. 

Stryker deler ikke dine personlige oplysninger med ikke-associerede tredjeparter til deres egne direkte markedsføringsformål.

Sikkerhed
Sikkerheden og fortroligheden af ​​dine personlige oplysninger er vigtig for os. Derfor har Stryker indført fysiske, tekniske og administrative kontroller til at beskytte dine personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, brug og videregivelse. Stryker evaluerer disse sikkerhedsforanstaltninger løbende for at hjælpe med at minimere risici fra nye sikkerhedstrusler, efterhånden som Stryker bliver opmærksom på dem.

Rettigheder
Du har ret til at anmode om adgang til de personlige oplysninger, vi har om dig. Hvis du mener, at nogen personlige oplysninger, vi har om dig, er forkerte eller ufuldstændige, bedes du kontakte os hurtigst muligt på nedenstående adresse. Vi vil straks rette de personlige oplysninger, der viser sig at være forkerte.

Du kan altid vælge at gøre indsigelse mod indsamling eller brug af dine personlige oplysninger eller at få dine oplysninger slettet. Hvis du ønsker en kopi af de oplysninger, der opbevares om dig til eget brug eller til overførsel til en anden part, eller hvis du ønsker at udøve en anden ret, bedes du kontakte os på globalprivacy@stryker.com.

Opdateringer af fortrolighedserklæring

Denne erklæring kan ændres til enhver tid. Hvis der foretages væsentlige ændringer med hensyn til, hvordan personlige oplysninger indsamles, bruges, videregives eller på anden måde behandles, vil denne erklæring blive opdateret, og erklæringer vil blive udleveret, når/hvor det er relevant. Eventuelle væsentlige ændringer til denne erklæring træder i kraft på tidspunktet for vores offentliggørelse af meddelelsen om opdateringen. Hvor påkrævet ved lov, kan Stryker søge dit forudgående samtykke til eventuelle væsentlige ændringer, som vi foretager til denne fortrolighedserklæring.

Kontakt

Du bedes kontakte os, hvis du har eventuelle spørgsmål, klager eller kommentarer til denne erklæring. Stryker vil gøre rimelige bestræbelser på at besvare dig så hurtigt som muligt.


Send e-mail til:
Stryker Corporation
Attn.: Data Privacy Director
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002

Send e-mail til:
globalprivacy@stryker.com

EU's databeskyttelsesansvarlige: europe.privacy@stryker.com

Hvis vi ikke besvarer din klage inden for et rimeligt tidsrum efter at have modtaget den skriftligt, eller hvis du er utilfreds med det svar, som du modtager fra os, kan du indgive en klage til databeskyttelsesmyndighederne i dit hjemland.