Bilgi Toplumu Hizmetleri – Muka Metal

 • ŞİRKET TÜRÜ : A.Ş.
 • MERSIS No : 0539002179500012
 • TİCARET SİCİL MEMURLUĞU : KAYSERİ
 • TİCARET SİCİL NUMARASI : 14800
 • TİCARET ÜNVANI : MUKA METAL TİC. VE SAN. A.Ş.
 • ADRES : ANBAR MAH. 54. CAD. NO:25 MELİKGAZİ/KAYSERİ
 • TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE MİKTARI : 54.880.000,00
 • ÖDENEN SERMAYE MİKTARI : 54.880.000,00
 • ŞİRKET TESCİL TARİHİ : 03.01.1989
 • VERGİ DAİRESİ : MİMARSİNAN
 • VERGİ NUMARASI : 5390021795
 • SEKTÖR : METAL
 • İLETİŞİM BİLGİLERİ : 
  TELEFON : 0352 321 43 00
  FAKS : 0352 321 4303
  İNTERNET ADRESİ : www.mukametal.com
 • Yönetim Kurulu Başkanı: Bahadır ALICI
 • Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Çağrı ÇAM
 • Yönetim Kurulu Üyesi: Birşan Tekelioğlu KEĞİN
 • Genel Kurul Çağrısı: 1 - 2
 • Şirket Ana Sözleşmesi: İndir
 • İmza Sirküsü : 1 - 2
 • Ticaret Sicil Gazetesi : 1 - 2
 • Dönem: 01.01.2022-31.12.2022
 • Denetçi Unvanı: Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
 • Denetçi Adresi: Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No:27 Kat 2-3-4 daire:54-57-59 Sarıyer İSTANBUL
 • Denetçi Vergi Dairesi: Boğaziçi kurumlar V.D.
 • Denetçi Vergi No: 435 030 3260
 • Denetçi Mersis No: 0-4350-3032-6000017