Használati feltételek

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL EZEKET A HASZNÁLATI FELTÉTELEKET. A jelen használati feltételek a Stryker bármelyik weboldalának („Stryker weboldal”) felhasználóira („Ön” vagy ragozott alakjai) vonatkozó szabályokat írják le. A Stryker weboldala kizárólag információs célokra használható, és bizonyos körülmények között a vonatkozó Stryker felhasználói megállapodásnak megfelelően biztonságos megrendelések leadására. A Stryker weboldalának használatával vagy a Stryker weboldalára történő anyagfeltöltéssel Ön elfogadja a jelen közleményben („Használati feltételek”) és a Stryker Adatvédelmi nyilatkozatában („Adatvédelmi nyilatkozat”) meghatározott használati feltételeket. Ha nem ért egyet a Használati feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat betartásával, ne használja a Stryker weboldalát semmilyen módon, beleértve, de nem kizárólagosan bármilyen információ vagy anyag fel- vagy letöltését.

A Stryker valamennyi weboldalának tulajdonosa és üzemeltetője a Stryker. A Stryker az a név, amelyet egész üzletágunkra használunk, beleértve a Stryker Corporationt („Stryker”), amelynek világszintű központja a 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, MI 49002 U.S.A., valamint az általa ellenőrzött vállalatokat, például leányvállalatait, részlegeit és kapcsolt vállalkozásait.

A Stryker weboldalára való belépéssel Ön elfogadja az alábbi feltételeket. Ha nem ért egyet az alábbi feltételekkel, kérjük, vegye figyelembe, hogy nem használhatja a Stryker weboldalát. A Használati feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat a Stryker valamennyi weboldalára vonatkozik. A Stryker és leányvállalatai más weboldalakat is üzemeltetnek. A Használati feltételek ezekre a más weboldalakra is vonatkozhatnak. Kérjük, olvassa el az említett más Stryker-weboldalakon közzétett használati feltételeket, amikor meglátogatja azokat. A Stryker bármikor megváltoztathatja a Használati feltételeket. A Stryker weboldalának használatával Ön kijelenti és szavatolja, hogy elfogadja ezen feltételek, és a Használati feltételek bármely jövőbeni változatát. Ezen Használati feltételek legutóbbi frissítése 2010. május 21-én történt.

A Használati feltételek kizárólag a Stryker weboldalhoz való hozzáférésre és annak használatára vonatkoznak, és nem módosítják a Strykerrel vagy annak anyavállalataival, leányvállalataival vagy kapcsolt vállalkozásaival kötött, a Stryker weboldal használatán kívüli egyéb megállapodások feltételeit.

Kérjük, olvassa el Adatvédelmi nyilatkozatunkat, hogy megértse a Stryker weboldalainak használatára vonatkozó adatvédelmi szabályokat. Hacsak a Stryker weboldalán található egyéb felhasználói megállapodások, kizáró nyilatkozatok, irányelvek, felhasználási feltételek, nyilatkozatok vagy egyéb értesítések mást nem tartalmaznak, a Használati feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozat az Ön és a Stryker közötti teljes megállapodást jelentik a Stryker weboldalainak Ön általi használata tekintetében. További feltételek vonatkozhatnak Önre, ha a Stryker weboldal egyes területein vagy a Stryker weboldaláról elvezető linkek követésével bizonyos szolgáltatásokhoz vagy anyagokhoz hozzáfér.

A Stryker weboldalain található információk (i) kizárólag általános útmutatást nyújtanak az érdeklődésre számot tartó kérdésekben, és nem feleltethetők meg jogi vagy orvosi tanácsadásnak, illetve nem helyettesíthetők azzal, és (ii) nem minősülnek termékek vagy szolgáltatások vásárlására vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak.

Egy Stryker termékre vagy szolgáltatásra való hivatkozás a Stryker weboldalán nem jelenti azt, hogy az adott termék vagy szolgáltatás az Ön országában is elérhető vagy elérhető lesz, ahol arra eltérő előírások és felhasználási feltételek vonatkozhatnak. Az ilyen hivatkozás nem jelenti azt, hogy a mi részünkről szándékunkban állna az adott terméket vagy szolgáltatást az Ön országában értékesíteni, és Önnek mindig a kifejezetten az Ön országára vonatkozó termékinformációkra kell hagyatkoznia. A Stryker weboldala termékekről és szolgáltatásokról tartalmaz információkat, amelyek a világ országaiban vagy régióiban elérhetőek vagy nem elérhetőek, különböző országokban különböző védjegyek alatt elérhetőek, és adott esetben a különböző országokban különböző javallatokkal és korlátozásokkal történő értékesítésre vagy felhasználásra a kormányzati szabályozó szervek által jóváhagyott vagy engedélyezett termékek lehetnek.

Bár mások számára is hozzáférhető, a Stryker nyilvános weboldalán található termékinformációkat kizárólag az Egyesült Államok lakosai használhatják, kivéve, ha nemzeti zászló vagy regionális szimbólum jelöli őket. A Stryker weboldalai hivatkozhatnak a Stryker különböző működési részlegei és leányvállalatai által létrehozott más weboldalakra, amelyek közül néhány az Egyesült Államokon kívül található. Ezek a Stryker-weboldalak olyan információkat tartalmazhatnak, amelyek csak az adott származási ország vagy régió számára alkalmazhatók, ahol a weboldal található. Ezeket nem szabad a hivatkozott webhelyen található bármely termékre vagy termék használatára vonatkozó promóciónak vagy felhívásnak tekintenie, amelyet az Ön tartózkodási helye szerinti ország törvényei és jogszabályai nem engedélyeznek.

A Stryker weboldalai időről időre különböző egészségügyi, orvosi és fizikai állapotbeli állapotokkal és azok kezelésével kapcsolatos információkat tartalmazhatnak. Ezek az információk nem helyettesítik az orvos vagy más egészségügyi szakember által adott tanácsokat. Az itt található információkat nem szabad egészségügyi vagy fizikai állapotbeli probléma vagy betegség diagnosztizálására használni. Mindig konzultáljon egy egészségügyi szakemberrel, például orvossal, hogy meghatározhassa, milyen kezelési módok lehetnek megfelelőek az Ön számára, ha vannak ilyenek.

Szerzői jogok és védjegyek. A Stryker weboldalainak tartalmát a világra kiterjedő szerzői jogi és védjegyoltalom védi. Minden kifejezetten meg nem adott jogot fenntartunk. A Stryker előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a tartalom egy részének vagy egészének bármilyen formában történő reprodukálása, átadása, terjesztése vagy tárolása, kivéve az alábbi feltételekkel összhangban. A Stryker hozzájárul ahhoz, hogy Ön a számítógépén a Stryker webhelyeit böngészhesse, és a tartalmat kinyomtassa vagy letöltse, kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználásra, feltéve, hogy az ilyen felhasználás nem konkurál a Strykerrel, és nem sérti a Strykert; de a tartalom módosítása vagy további reprodukálása nem megengedett. A tartalom máskülönben nem másolható vagy használható fel semmilyen módon a Stryker meghatalmazott képviselőjének előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Stryker weboldalán található egyes dokumentumokra további, az adott dokumentumokban feltüntetett feltételek vonatkozhatnak.

A Stryker weboldalain található védjegyek, szolgáltatási védjegyek, kereskedelmi nevek, kereskedelmi arculatok és termékek az Egyesült Államokban és nemzetközi szinten védettek. A Stryker a Stryker Corporation bejegyzett védjegye. A Stryker weboldalain említett egyéb termék- és cégnevek a megfelelő tulajdonosok védjegyei vagy kereskedelmi nevei lehetnek. A Stryker weboldalaihoz való hozzáférés nem értelmezhető úgy, hogy a Stryker felhatalmazott képviselőjének vagy harmadik fél tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, hallgatólagosan, „estoppel-elv” alapján vagy más módon engedélyt vagy jogot ad a Stryker weboldalain megjelenő bármely védjegy használatára, kivéve a vállalat termékeinek vagy szolgáltatásainak azonosítása céljából.

Ha úgy véli, hogy szellemi tulajdonát helytelenül használták fel a Stryker weboldalán, kérjük, lépjen kapcsolatba a Stryker megfelelőségi osztályával az alábbi címen.

Szoftver. A Stryker weboldalon keresztül használt vagy elérhető szoftvereket, beleértve a szoftver által generált fájlokat, képeket, kódokat, forrás- és célprogramokat, valamint a szoftverhez tartozó adatokat (együttesen: „Szoftver”), kizárólag a Stryker weboldalának eléréséhez és használatához használhatja a Stryker weboldalán kifejezetten meghatározott célokra és feltételeknek megfelelően. A Stryker fenntartja a Szoftver teljes tulajdonjogát és a Szoftverrel kapcsolatos valamennyi szellemi tulajdonjogot. Ön vállalja, hogy nem másolja, nem terjeszti, nem értékesíti, nem módosítja, nem készít a Szoftver bármely részéből származékos műveket, nem fejti vissza, nem állítja vissza és nem bontja le a Szoftvert, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok ezt lehetővé teszik.

Felhasználói reprezentációk. A Stryker bármelyik weboldalának használatával Ön elfogadja: (a) nem zavarja vagy akadályozza a Stryker weboldal biztonságát, illetve nem él vissza más módon sem a Stryker weboldalával, illetve a Stryker weboldalhoz vagy a kapcsolódó vagy linkelt weboldalakhoz kötődő vagy azokon keresztül elérhető bármely szolgáltatással, rendszererőforrással, fiókkal, szerverrel vagy hálózattal; (b) nem zavarja vagy akadályozza, hogy más felhasználók használják a Stryker weboldalt vagy a kapcsolódó vagy linkelt weboldalakat; (c) nem tölt fel, nem tesz közzé, és nem továbbít más módon a Stryker weboldalán vagy azon keresztül vírusokat vagy más káros, zavaró vagy romboló hatású fájlokat; (d) nem használja vagy próbálja használni más fiókját, szolgáltatását vagy rendszerét a Stryker engedélye nélkül, illetve nem hoz létre vagy használ hamis személyazonosságot a Stryker weboldalán; (e) nem továbbít a Stryker weboldalán vagy azon keresztül spam-et, láncleveleket, kéretlen leveleket vagy bármilyen más típusú kéretlen tömeges e-mailt olyan személyeknek vagy szervezeteknek, akik nem járultak hozzá az ilyen levelek fogadásához; (f) nem adja ki felhasználónevét és jelszavát másoknak sem a Stryker weboldalán, sem azon kívül; (g) nem próbál jogosulatlanul hozzáférni a Stryker weboldalához vagy a Stryker weboldalának az általános hozzáférés elől elzárt részeihez; és (h) nem használja a Stryker weboldalát arra, hogy konkrét orvosi tanácsot, orvosi véleményt vagy diagnózist kérjen, adjon vagy szerezzen egy beteg adott állapotára vagy helyzetére vonatkozóan.

Ezen túlmenően Ön elfogadja, hogy kizárólag Ön felelős a fiókjában végzett vagy azzal továbbított tevékenységekért és kommunikációért, és hogy betartja az összes alkalmazandó helyi, állami, nemzeti és nemzetközi törvényt és rendeletet, beleértve, de nem kizárólagosan az Egyesült Államok exportkorlátozásait, amelyek a Stryker weboldal használatára vagy a Stryker weboldalon végzett tevékenységekre vonatkoznak.

A (vonatkozó felhasználói megállapodásban meghatározott) Regisztrált felhasználók kivételével, akik a Stryker biztonságos weboldalát szakmai használatra, a betegek kezelésével kapcsolatban használják, Ön kifejezetten beleegyezik, hogy nem ad meg betegadatokat, nem beszéli meg a betegek eseteit és nem hivatkozik semmilyen konkrét betegre, egyetlen adott beteg egészségügyi állapotára vagy bármilyen más olyan információra, amely alapján egy adott beteg azonosítható. Kifejezetten beleegyezik továbbá, hogy nem tárgyalja, nem támogatja és nem hivatkozik az orvosi termékek „címkén kívüli” felhasználására, beleértve minden olyan felhasználást, amelyet nem hagyott jóvá az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerbiztonsági Hatósága vagy bármely más vonatkozó szabályozó hatóság.

Webhely frissítései. A Stryker weboldalán keresztül elérhető minden tartalom, beleértve, de nem kizárólagosan az adatokat, műszaki rajzokat, konfigurációkat, árajánlatokat, rendelési információkat és katalóguslistákat, pontosnak tekinthető. Önnek azonban önállóan kell értékelnie az információk pontosságát és a Stryker bármely weboldalán keresztül elérhető bármely tartalom, termék vagy szolgáltatás hasznosságát az Ön konkrét igényei szempontjából. A termékek és szolgáltatások specifikációi előzetes értesítés nélkül változhatnak, és a Stryker fenntartja a jogot, hogy a feldolgozást, az anyagokat vagy a konfigurációt előzetes értesítés nélkül módosítsa. A Stryker nem garantálja, hogy az online felsorolt termékek vagy szolgáltatások a megrendelés időpontjában rendelkezésre állnak.

A Stryker bármikor megszüntetheti, megváltoztathatja, felfüggesztheti vagy kivonhatja a Stryker weboldal bármely aspektusát, beleértve bármely funkció elérhetőségét. A Stryker eltávolíthatja, módosíthatja vagy más módon megváltoztathatja a Stryker weboldalán található bármely tartalmat, beleértve a harmadik felek tartalmát is. A Stryker előzetes értesítés és felelősségvállalás nélkül korlátozhatja bizonyos funkciók és szolgáltatások használatát, vagy a Stryker weboldalának egyes részeihez vagy egészéhez való hozzáférést. A Stryker saját belátása szerint bármikor felmondhatja az itt megadott engedélyt és jogokat, valamint a Stryker bármelyik weboldalának használatát, és a felmondást követően Ön köteles azonnal megsemmisíteni minden olyan anyagot, amelyet a Stryker bármelyik weboldaláról letöltött.

Más weboldalakra mutató linkek. Az Ön könnyebb hozzáférése érdekében a Stryker az interneten olyan weboldalakra mutató linkeket helyezhet el, amelyek tulajdonosa vagy üzemeltetője harmadik fél, és amelyekre a jelen Használati feltételek nem vonatkoznak. A Stryker nem felelős az ilyen egyéb weboldalak tartalmáért. Ön elfogadja továbbá, hogy a Stryker nem ellenőrzi a harmadik felek weboldalainak tartalmát, és nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek weboldalain létrehozott vagy közzétett anyagokért. Ezért, ha egy ilyen harmadik fél weboldalára hivatkozik, az ilyen weboldal használata előtt át kell néznie és el kell fogadnia az adott weboldal használati szabályait. Ezen túlmenően egy nem a Strykerhez tartozó weboldalra mutató összefoglaló és/vagy hivatkozás nem jelenti azt, hogy a Stryker támogatja a weboldalt, illetve a termékeket vagy szolgáltatásokat, illetve nem garantálja az ilyen harmadik fél weboldalán hivatkozott tartalmak pontosságát. A Stryker nem vállal felelősséget az ilyen weboldalakhoz való hozzáférésből vagy annak lehetetlenségéből eredő károkért vagy sérülésekért.

A Stryker valamely weboldalára mutató linkek. A Stryker weboldalára mutató minden linket a Stryker-nek írásban jóvá kell hagynia, kivéve, ha a Stryker hozzájárul az olyan linkekhez, amelyekben: (a) a link csak szöveges link, amely csak a Stryker weboldal kezdőlapjának címét tartalmazza, (b) a link csak a Stryker weboldalának kezdőlapjára „mutat”, és nem mélyebb oldalakra, (c) a link, amikor a felhasználó aktiválja, a Stryker weboldalának kezdőlapját teljes képernyőn jeleníti meg, és nem egy „keretben” a linkelt weboldalon, és (d) a link megjelenése, pozíciója és egyéb szempontjai nem (i) keltik azt a hamis látszatot, hogy egy szervezet vagy annak tevékenységei vagy termékei a Strykerhez vagy annak kapcsolt vállalkozásaihoz kapcsolódnak, vagy azokat szponzorálják, vagy (ii) nem károsítják vagy csorbítják a Stryker vagy annak kapcsolt vállalkozásai nevéhez és védjegyeihez kapcsolódó jó hírnevet. Ön minden esetben elfogadja, hogy a Stryker fenntartja magának a jogot, hogy ezt a linkelési hozzájárulást indoklás vagy értesítés nélkül és bármikor visszavonja, és Ön vállalja továbbá, hogy törli azokat a linkeket, amelyekre vonatkozóan a Stryker hozzájárulását visszavonták.

Az Ön tartalma és ötletei. Azzal, hogy anyagot küld valamelyik szerverünkre, például e-mailben vagy az interneten keresztül, Ön elfogadja, hogy: (a) az anyag nem tartalmaz olyan elemet, amely jogellenes vagy más módon alkalmatlan a közzétételre; (b) bármilyen anyag beküldése előtt ésszerű erőfeszítéseket tesz a vírusok vagy más kártékony vagy romboló elemek átvizsgálására és eltávolítására; (c) Ön az anyag tulajdonosa, vagy korlátlan joga van arra, hogy azt rendelkezésünkre bocsássa, és a Stryker az anyagot ingyenesen közzéteheti és/vagy az anyagot vagy az abban leírt koncepciókat termékeibe beépítheti, elszámoltathatóság és felelősségre vonás nélkül; (d) Ön vállalja, hogy nem indít ellenünk keresetet az Ön által számunkra küldött anyagokkal kapcsolatban, és kártérítést nyújt részünkre, ha az Ön által számunkra küldött anyagok vonatkozásában harmadik fél ellenünk fellép; (e) nem sérti a jelen Megállapodás, a Stryker adatvédelmi nyilatkozata vagy bármely más regisztrált felhasználói megállapodás feltételeit (ha van ilyen); és (f) hogy Ön felelős az abban foglalt tartalomért és információkért, beleértve az összes szükséges hozzájárulást, azok valóságtartalmát és pontosságát.

A Stryker nem vizsgálja és nem is tudja ellenőrizni a felhasználók által a Stryker weboldalain közzétett tartalmakat, és nem vállal felelősséget az ilyen tartalmakért. A Stryker saját belátása szerint bármikor eltávolíthatja a felhasználók által közzétett tartalmakat.

Értékpapír-nyilatkozat. A Stryker weboldalai az Amerikai Egyesült Államok Magánértékpapírokra vonatkozó peres eljárások reformjáról szóló 1995. évi törvényének meghatározása szerint „jövőbe tekintőnek minősülő megállapításokat” tartalmazhatnak. Ezek a megállapítások a kijelentések megtételekor a jövőbeli eseményekre vonatkozó akkori várakozásokon alapultak.

Ha az alapul szolgáló feltételezések közül bármelyik pontatlannak vagy ismeretlennek bizonyul vagy bizonyult, vagy ha kockázatok vagy bizonytalanságok valósulnak meg vagy valósultak meg, a tényleges eredmények jelentősen eltérhetnek, vagy már eddig is eltérhettek a Stryker ezen nyilatkozatokban foglalt várakozásaitól és előrejelzéseitől.

Ezen kockázatok és bizonytalanságok közé tartoznak az általános iparági feltételek és a verseny: gazdasági feltételek, mint például a kamatlábak és a devizaárfolyamok ingadozása, a versenytársak által elért technológiai fejlődés és szabadalmak, az új termékek fejlesztésével járó kihívások, beleértve a hatósági engedélyek megszerzését, a hazai és külföldi egészségügyi reformok és kormányzati törvények és rendeletek, valamint az egészségügyi költségek visszafogására irányuló tendenciák.

Ezen kockázatok, bizonytalanságok és egyéb tényezők további felsorolása és leírása megtalálható a Stryker K-10 nyomtatványán közzétett, a folyó pénzügyi évre vonatkozó éves jelentésében. A K-10 nyomtatvány, valamint a későbbi bejelentések másolatai online elérhetők a www.sec.gov weboldalon, vagy kérésre a Vállalattól.

A Vállalat nem vállal kötelezettséget arra, hogy új információk vagy jövőbeli események vagy fejlemények következtében frissíti a jövőre vonatkozó kijelentéseket.

A Stryker weboldalára továbbított minden személyazonosításra alkalmas információra a Stryker Adatvédelmi nyilatkozata vonatkozik, amelyet hivatkozással úgy foglalunk bele, mintha teljes egészében a jelen Használati feltételek tartalmaznák. A Stryker szabadon felhasználhat vagy lemásolhat minden egyéb, az ilyen közlésekben szereplő információt, beleértve az azokban közölt ötleteket, találmányokat, koncepciókat, technikákat vagy know-how-t, bármilyen célra. Ilyen cél lehet például a harmadik felek számára történő továbbítás és/vagy áruk vagy szolgáltatások fejlesztése, gyártása és/vagy forgalmazása.

Jótállás. A Stryker weboldalainak és tartalmának használata magánjellegű, nem kereskedelmi célú felhasználásra engedélyezett. A Stryker weboldalainak tartalma az Ön kényelmét szolgálja. A Stryker minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a weboldal naprakész és pontos információkat tartalmazzon, de nem vállal felelősséget, garanciát vagy biztosítékot a Stryker weboldalán található információk pontosságára, aktualitására vagy teljességére vonatkozóan, amelyeket „ahogy van” és „ahogy rendelkezésre áll” alapon nyújt.

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben a Stryker és kapcsolt vállalkozásai elhárít minden kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra vagy a jogsértésekre vonatkozó hallgatólagos garanciát. Ön kifejezetten elfogadja, hogy a Stryker weboldalának bármilyen használata, beleértve a Stryker weboldal által terjesztett, onnan letöltött vagy a Stryker weboldalán vagy azon keresztül elérhető összes tartalmat, adatot vagy szoftvert, kizárólag az Ön kockázatára történik. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy kizárólag Ön felelős az ilyen tartalmak, adatok és/vagy szoftverek letöltéséből eredő, az Ön vállalkozásában, számítógépes rendszerében bekövetkező vagy adatvesztéséből eredő károkért.

Ön tudomásul veszi, hogy a Stryker semmilyen tekintetben nem ellenőrzi a harmadik felek által bármely weboldalon – beleértve a Stryker weboldalát is – biztosított információkat, termékeket vagy szolgáltatásokat. Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a Stryker és kapcsolt vállalkozásai nem vállalnak felelősséget és garanciát vagy képviseletet a harmadik felek által harmadik felek vagy a Stryker weboldalain keresztül terjesztett vagy elérhetővé tett bármely tanács, vélemény, összefoglaló, nyilatkozat vagy egyéb tartalom, illetve bármely termék vagy szolgáltatás pontosságáért, aktualitásáért, teljességéért, megbízhatóságáért vagy hasznosságáért.

A Stryker nem vállal garanciát arra, hogy weboldalai vagy azok tartalma megfelel az Ön igényeinek, vagy hogy a Stryker weboldal vagy annak tartalma megszakítás nélkül, időben, biztonságosan vagy hibamentesen működik, illetve hogy az esetleges hibák kijavításra kerülnek. A Stryker nem vállal garanciát a Stryker weboldal vagy annak tartalma használatából származó eredményekre, illetve a Stryker weboldal használata során szerzett információk pontosságára, teljességére vagy megbízhatóságára vonatkozóan sem.

A Stryker nem vállal felelősséget a felhasználó által elszenvedett károkért, beleértve többek között a késedelmekből, a tartalom vagy e-mail kézbesítésének elmaradásából, hibákból, rendszerleállásból, a tartalom vagy e-mail téves kézbesítéséből, hálózati vagy rendszerleállásból, fájlrongálódásból vagy a szolgáltatás megszakításából eredő adatvesztést, amelyet a Stryker, annak kapcsolt vállalkozásai, licencadói vagy a felhasználó saját hibái és/vagy mulasztásai okoznak.

Hacsak a személyes adatok biztonságára vonatkozó hatályos törvények és rendeletek másként nem rendelkeznek, a Stryker nem vállal semmilyen garanciát vagy szavatosságot arra, hogy a Stryker weboldalán keresztül továbbított információk titkossága megmarad.

A Strykertől vagy harmadik féltől a Stryker weboldalán keresztül kapott bármilyen szóbeli vagy írásbeli tanácsadás vagy információ nem keletkeztet semmilyen garanciát.

Egyes államok nem teszik lehetővé bizonyos garanciák vagy feltételek korlátozását vagy kizárását, így előfordulhat, hogy a fenti kizárások némelyike nem vonatkozik Önre.

A felelősség korlátozása. A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT MÉRTÉKBEN A STRYKER VAGY ANNAK ANYAVÁLLALATA, LEÁNYVÁLLALATAI, KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSAI, TISZTSÉGVISELŐI, IGAZGATÓI, ALKALMAZOTTAI, ÜGYNÖKEI VAGY BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT (TÖBBEK KÖZÖTT BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) NEM FELELNEK SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, AMELY A STRYKER WEBOLDAL VAGY A STRYKER WEBOLDALON TALÁLHATÓ BÁRMELY TARTALOM HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENSÉGÉBŐL ERED, VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZIK, VAGY – KIVÉVE, HA A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGÁRA VONATKOZÓ HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÉS ELŐÍRÁSOK MÁSKÉNT RENDELKEZNEK – AZ ÖN ÁTVITELÉHEZ VAGY ADATAIHOZ, VAGY MÁS KÜLDÖTT VAGY KAPOTT, ILLETVE NEM KÜLDÖTT VAGY NEM KAPOTT INFORMÁCIÓKHOZ VALÓ JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉSBŐL VAGY AZOK MEGVÁLTOZTATÁSÁBÓL ERED, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A NYERESÉG, A HASZNÁLAT, AZ ADATOK VAGY MÁS IMMATERIÁLIS JAVAK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A STRYKER-T TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. A FELEK ELISMERIK, HOGY EZ EGY ÉSSZERŰ KOCKÁZATMEGOSZTÁS, MÉG AKKOR IS, HA A STRYKER-T TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL. EGYES JOGHATÓSÁGOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ BIZONYOS GARANCIÁK KIZÁRÁSÁT VAGY A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY ELŐFORDULHAT, HOGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK VAGY KIZÁRÁSOK NEM VONATKOZNAK ÖNRE. A STRYKER FELELŐSSÉGE ILYEN ESETBEN A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN KORLÁTOZÓDIK.

Irányadó jog. A jelen Használati feltételek Michigan állam törvényei szerint érvényesek, és a követelésekről Michigan állam (USA) állami és szövetségi bíróságai döntenek. Amennyiben a jelen Használati feltételek bármely rendelkezése bármely okból érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, akkor az adott rendelkezés elválaszthatónak tekintendő a többi rendelkezéstől, és nem érinti a többi rendelkezés érvényességét vagy végrehajthatóságát.

Lépjen kapcsolatba a Strykerrel. Ha bármilyen kérdése van a jelen Használati feltételekkel kapcsolatban, kérjük, írjon a következő címre:

Stryker Corporation
címzett: Vállalati megfelelőségi igazgató
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002
USA

Ha a Használati feltételek megváltoznak, a módosított Használati feltételek az összes Stryker-weboldalon közzétételre kerülnek. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze, különösen mielőtt bármilyen személyazonosításra alkalmas adatot megadna. A jelen Használati feltételek legutóbbi frissítése 2010. május 21-én történt.