Όροι χρήσης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ. Οι παρόντες όροι χρήσης περιγράφουν τους κανόνες για τους χρήστες («εσείς» ή «σας») οποιουδήποτε ιστότοπου της Stryker («ιστότοπος της Stryker»). Ένας ιστότοπος της Stryker μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για λόγους ενημέρωσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για την υποβολή διασφαλισμένων παραγγελιών σύμφωνα με την ισχύουσα Συμφωνία χρήστη της Stryker. Χρησιμοποιώντας έναν ιστότοπο της Stryker ή αναφορτώνοντας υλικό σε έναν ιστότοπο της Stryker, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους χρήσης που ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση («Όροι χρήσης») και τη Δήλωση απορρήτου της Stryker («Δήλωση απορρήτου»). Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους χρήσης και τη Δήλωση απορρήτου, μην χρησιμοποιείτε έναν ιστότοπο της Stryker με οποιονδήποτε τρόπο, όπως, ενδεικτικά, για την αναφόρτωση ή λήψη οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού.

Όλοι οι ιστότοποι της Stryker ανήκουν και λειτουργούν από την Stryker. Stryker είναι η ονομασία που χρησιμοποιούμε για να αναφερθούμε σε ολόκληρη την επιχείρησή μας, συμπεριλαμβανομένης της Stryker Corporation («Stryker») με παγκόσμια κεντρικά γραφεία τη διεύθυνση 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, MI 49002 U.S.A. και σε όλες τις εταιρείες που ελέγχει, όπως οι θυγατρικές και τα τμήματά της.

Έχοντας πρόσβαση σε έναν ιστότοπο της Stryker, συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους, σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε ιστότοπο της Stryker. Οι Όροι χρήσης και η Δήλωση απορρήτου ισχύουν για όλους τους ιστότοπους της Stryker. Η Stryker και οι θυγατρικές της διαχειρίζονται επίσης και άλλους ιστότοπους. Οι Όροι χρήσης μπορεί να ισχύουν επίσης για τους εν λόγω ιστότοπους. Ελέγξτε τους Όρους χρήσης που δημοσιεύονται στους εν λόγω ιστότοπους της Stryker όταν τους επισκέπτεστε. Η Stryker μπορεί να αλλάξει τους Όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιώντας έναν ιστότοπο της Stryker, δηλώνετε και εγγυάστε ότι αποδέχεστε αυτούς τους Όρους χρήσης και κάθε μελλοντική έκδοσή τους. Οι παρόντες Όροι χρήσης επικαιροποιήθηκαν για τελευταία φορά στις 21 Μαΐου 2010.

Οι Όροι χρήσης ισχύουν αποκλειστικά για την από πλευράς σας πρόσβαση και χρήση οποιουδήποτε ιστότοπου της Stryker και δεν τροποποιούν τους όρους ή τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας που μπορεί να έχετε συνάψει με την Stryker ή τις μητρικές, θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες της σχετικά με άλλα θέματα εκτός από τη χρήση οποιουδήποτε ιστότοπου της Stryker.

Διαβάστε τη Δήλωση απορρήτου για να κατανοήσετε τους κανόνες απορρήτου σχετικά με την από πλευράς σας χρήση των ιστότοπων της Stryker. Εκτός των όσων αναφέρονται γραπτώς σε άλλες συμφωνίες χρήστη, αποποιήσεις, πολιτικές, όρους χρήσης, δηλώσεις ή άλλες ανακοινώσεις σε έναν ιστότοπο της Stryker, οι Όροι χρήσης και η Δήλωση απορρήτου μας αποτελούν την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη Stryker όσον αφορά τη χρήση των ιστότοπων της Stryker. Μπορεί να υπόκεισθε σε πρόσθετους όρους που μπορεί να ισχύουν όταν έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ή υλικά σε ορισμένες περιοχές ενός ιστότοπου της Stryker ή ακολουθώντας συνδέσμους που σας απομακρύνουν από έναν ιστότοπο της Stryker.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στους ιστότοπους της Stryker (i) είναι μόνο για γενική καθοδήγηση σε θέματα ενδιαφέροντος και δεν πρέπει να εξομοιώνονται με ή να υποκαθιστούν νομικές ή ιατρικές συμβουλές και (ii) δεν συνιστούν προσφορά ή προτροπή για αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών.

Η αναφορά σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία της Stryker σε έναν ιστότοπο της Stryker δεν υποδηλώνει ότι το εν λόγω προϊόν ή η υπηρεσία διατίθεται ή θα διατεθεί στη χώρα σας, όπου μπορεί να υπόκειται σε διαφορετικούς κανονισμούς και όρους χρήσης. Αυτή η αναφορά δεν υποδηλώνει οποιαδήποτε πρόθεση εκ μέρους μας να πουλήσουμε το εν λόγω προϊόν ή την υπηρεσία στη χώρα σας και πρέπει πάντα να βασίζεστε στις πληροφορίες του προϊόντος που έχουν δημιουργηθεί ειδικά για τη χώρα σας. Ο ιστότοπος της Stryker περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να είναι ή να μην είναι διαθέσιμα σε συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές του κόσμου, μπορεί να είναι διαθέσιμα με διαφορετικά εμπορικά σήματα σε διαφορετικές χώρες και, κατά περίπτωση, μπορεί να έχουν εγκριθεί από κρατικό ρυθμιστικό φορέα για πώληση ή χρήση με διαφορετικές ενδείξεις και περιορισμούς σε διαφορετικές χώρες.

Παρ' όλο που μπορεί να έχουν πρόσβαση και άλλοι, οι πληροφορίες για το προϊόν σε δημόσιο ιστότοπο της Stryker προορίζονται για χρήση μόνο από κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών, εκτός εάν φέρουν σήμανση εθνικής σημαίας ή τοπικού συμβόλου. Οι ιστότοποι της Stryker ενδέχεται να συνδέονται με άλλους ιστότοπους που παράγονται από διάφορα λειτουργικά τμήματα και θυγατρικές της Stryker, ορισμένες από τις οποίες βρίσκονται εκτός των ΗΠΑ. Αυτοί οι ιστότοποι της Stryker ενδέχεται να έχουν πληροφορίες που είναι κατάλληλες μόνο για τη συγκεκριμένη χώρα προέλευσης ή περιοχή όπου εδρεύει ο ιστότοπος. Δεν πρέπει να ερμηνεύετε οποιοδήποτε στοιχείο ενός συνδεδεμένου ιστοτόπου ως προώθηση ή προτροπή για οποιοδήποτε προϊόν ή για τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος που δεν επιτρέπεται από τους νόμους και τους κανονισμούς της χώρας στην οποία βρίσκεστε.

Οι ιστότοποι της Stryker μπορεί να περιέχουν κατά καιρούς πληροφορίες σχετικά με διάφορες παθήσεις και φυσικές καταστάσεις, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία τους. Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν τις συμβουλές που παρέχονται από ιατρό ή άλλο επαγγελματία του τομέα υγείας. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν για τη διάγνωση ενός ιατρικού προβλήματος, μιας φυσικής κατάστασης ή μιας ασθένειας. Πρέπει να συμβουλεύεστε πάντα έναν επαγγελματία του τομέα υγείας, όπως έναν ιατρό, για να προσδιορίσετε ποιες θεραπευτικές αγωγές, μπορεί να είναι κατάλληλες για εσάς κατά περίπτωση.

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα. Τα περιεχόμενα των ιστοτόπων της Stryker προστατεύονται από παγκόσμιους νόμους για τα πνευματικά δικαιώματα και τα εμπορικά σήματα. Κάθε δικαίωμα που δεν παραχωρείται ρητά στο παρόν επιφυλάσσεται. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Stryker, εκτός εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι. Η Stryker συναινεί να περιηγείστε στους ιστότοπους της Stryker στον υπολογιστή σας και να εκτυπώνετε ή να κατεβάζετε περιεχόμενο μόνο για προσωπική σας χρήση για μη εμπορικούς σκοπούς, υπό την προϋπόθεση ότι οι χρήσεις αυτές δεν είναι ανταγωνιστικές ή μειωτικές για τη Stryker αλλά δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση ή περαιτέρω αναπαραγωγή του περιεχομένου. Το περιεχόμενο δεν επιτρέπεται άλλως να αντιγραφεί ή να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Stryker. Μεμονωμένα έγγραφα σε έναν ιστότοπο της Stryker μπορεί να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους που αναφέρονται σε αυτά τα έγγραφα.

Τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, οι εμπορικές επωνυμίες, η εμπορική εμφάνιση και τα προϊόντα που περιέχονται στους ιστότοπους της Stryker προστατεύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Stryker είναι σήμα κατατεθέν της Stryker Corporation. Άλλα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στους ιστότοπους της Stryker ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στους ιστότοπους της Stryker δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως παραχώρηση, υποδηλούμενη, κατ' εξακολούθηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιουδήποτε σήματος που εμφανίζεται στους ιστότοπους της Stryker χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση ενός εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου της Stryker ή του τρίτου κατόχου του, με εξαίρεση την αναγνώριση των προϊόντων ή υπηρεσιών της εταιρείας.

Εάν πιστεύετε ότι η πνευματική σας ιδιοκτησία έχει χρησιμοποιηθεί αθέμιτα σε έναν ιστότοπο της Stryker, επικοινωνήστε με το Τμήμα Συμμόρφωσης της Stryker στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω.

Λογισμικό. Οποιοδήποτε λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων, εικόνων που παράγονται από το λογισμικό, του κώδικα, προέλευσης και προορισμού, και των δεδομένων που συνοδεύουν το λογισμικό (συλλογικά, «Λογισμικό»), που χρησιμοποιείται ή είναι προσβάσιμο μέσω ενός ιστότοπου της Stryker, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εσάς αποκλειστικά για πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου της Stryker για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται ρητά στον ιστότοπο της Stryker. Η Stryker διατηρεί πλήρως την κυριότητα και όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο Λογισμικό. Συμφωνείτε να μην αντιγράψετε, διανείμετε, πωλήσετε, τροποποιήσετε ή δημιουργήσετε παράγωγα έργα από οποιοδήποτε μέρος του Λογισμικού, και να μην το αποσυμπιλήσετε, να το ανασυνθέσετε ή να το αποσυναρμολογήσετε, εκτός εάν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Δηλώσεις χρήστη. Με τη χρήση οποιουδήποτε ιστότοπου της Stryker, συμφωνείτε: (α) να μην διαταράσσετε ή παρεμβαίνετε στην ασφάλεια ή να μην καταχράστε με άλλον τρόπο τον ιστότοπο της Stryker ή υπηρεσίες, πόρους συστήματος, λογαριασμούς, διακομιστές ή δίκτυα που συνδέονται ή είναι προσβάσιμα μέσω του ιστότοπου της Stryker ή θυγατρικών ή συνδεδεμένων ιστοτόπων, (β) να μην διαταράσσετε ή παρεμβαίνετε στη χρήση του ιστότοπου της Stryker ή των θυγατρικών ή συνδεδεμένων ιστότοπων από οποιονδήποτε άλλο χρήστη, (γ) να μην αποστέλλετε, δημοσιεύετε ή μεταδίδετε με άλλο τρόπο μέσω ή σε οποιονδήποτε ιστότοπο της Stryker ιούς ή άλλα επιβλαβή, διαταρακτικά ή καταστροφικά αρχεία, (δ) να μην χρησιμοποιείτε ή να μην επιχειρείτε να χρησιμοποιήσετε λογαριασμό, υπηρεσία ή σύστημα άλλου χρήστη χωρίς την άδεια της Stryker ή να δημιουργήσετε ή να χρησιμοποιήσετε ψευδή ταυτότητα σε ιστότοπο της Stryker, (ε) να μην μεταδίδετε μέσω ή σε έναν ιστότοπο της Stryker ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (spam), αλυσιδωτά μηνύματα, ανεπιθύμητη αλληλογραφία (junk) ή οποιοδήποτε άλλο είδος μη επιθυμητών μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε άτομα ή οντότητες που δεν έχουν συμφωνήσει να συμμετέχουν στην εν λόγω αλληλογραφία, (στ) να μην γνωστοποιείτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας σε άλλους είτε εντός είτε εκτός του ιστότοπου της Stryker, (ζ) να μην επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιστότοπο της Stryker ή σε τμήματα του ιστότοπου της Stryker που είναι περιορισμένα ως προς τη γενική πρόσβαση και (η) να μην χρησιμοποιήσετε έναν ιστότοπο της Stryker για να αναζητήσετε, να παράσχετε ή να λάβετε συγκεκριμένες ιατρικές συμβουλές, ιατρικές γνώμες ή ιατρική διάγνωση, όπως ισχύει για τη συγκεκριμένη κατάσταση ή πάθηση ενός ασθενούς.

Επιπλέον, συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειες και την επικοινωνία που διεκπεραιώνεται ή διαβιβάζεται με χρήση του λογαριασμού σας και ότι συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες τοπικούς, πολιτειακούς, εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των περιορισμών των Ηνωμένων Πολιτειών για τις εξαγωγές, που σχετίζονται με την από πλευράς σας χρήση ενός ιστότοπου της Stryker ή τις δραστηριότητές σας στον εν λόγω ιστότοπο.

Με εξαίρεση τους Εγγεγραμμένους χρήστες (όπως ορίζονται στην ισχύουσα Συμφωνία χρήστη) που χρησιμοποιούν έναν ασφαλή ιστότοπο της Stryker για επαγγελματική χρήση, όσον αφορά τη θεραπεία ασθενών, συμφωνείτε ρητά ότι δεν θα παρέχετε, συζητάτε ή αναφέρεστε σε κανέναν συγκεκριμένο ασθενή, στην πάθηση οποιουδήποτε συγκεκριμένου ασθενούς ή σε οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θα μπορούσε να ταυτοποιήσει έναν συγκεκριμένο ασθενή. Επιπλέον, συμφωνείτε ρητά ότι δεν θα συζητάτε, δεν θα υποστηρίζετε ούτε θα αναφέρεστε σε χρήσεις ιατρικών προϊόντων «εκτός ετικέτας», συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε χρήσεων που δεν έχουν εγκριθεί από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ή οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα ρυθμιστική αρχή.

Ενημερώσεις ιστότοπου. Όλα τα περιεχόμενα που διατίθενται μέσω ενός ιστότοπου της Stryker, όπως, ενδεικτικά, δεδομένα, τεχνικά σχέδια, διαμορφώσεις, πληροφορίες προσφορών και παραγγελιών και παραθέσεις καταλόγων, θεωρούνται ακριβή. Ωστόσο, πρέπει να αξιολογείτε ανεξάρτητα την ακρίβεια των πληροφοριών και τη χρησιμότητα για τις συγκεκριμένες ανάγκες σας οποιουδήποτε περιεχομένου, προϊόντος ή υπηρεσίας που διατίθεται μέσω οποιουδήποτε ιστότοπου της Stryker. Οι προδιαγραφές για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση και η Stryker διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές χωρίς προειδοποίηση στην επεξεργασία, τα υλικά ή τη διαμόρφωση. Η Stryker δεν εγγυάται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παρατίθενται στο διαδίκτυο θα είναι διαθέσιμα κατά τη στιγμή της παραγγελίας σας.

Η Stryker μπορεί να τερματίσει, να αλλάξει, να αναστείλει ή να διακόψει οποιαδήποτε πτυχή ενός ιστότοπου της Stryker, συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών, ανά πάσα στιγμή. Η Stryker μπορεί να αφαιρέσει, να τροποποιήσει ή να αλλάξει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου τρίτων, σε ή από έναν ιστότοπο της Stryker. Η Stryker μπορεί να επιβάλει όρια σε ορισμένα χαρακτηριστικά και υπηρεσίες ή να περιορίσει την πρόσβασή σας σε τμήματα ή στο σύνολο ενός ιστότοπου της Stryker χωρίς προειδοποίηση ή ευθύνη. Η Stryker μπορεί να τερματίσει την εξουσιοδότηση και τα δικαιώματα που παρέχονται στο παρόν και την από πλευράς σας χρήση οποιουδήποτε ιστότοπου της Stryker ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και, μετά τον εν λόγω τερματισμό, πρέπει να καταστρέψετε αμέσως όλο το υλικό που έχετε κατεβάσει από οποιονδήποτε ιστότοπο της Stryker.

Συνδέσεις σε άλλους ιστότοπους. Για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητά σας, η Stryker μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσεις σε ιστότοπους στο διαδίκτυο που ανήκουν ή λειτουργούν από τρίτους, για τους οποίους δεν ισχύουν οι παρόντες Όροι χρήσης. Η Stryker δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστότοπων. Συμφωνείτε επίσης ότι η Stryker δεν ελέγχει το περιεχόμενο σε ιστότοπους τρίτων και δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη για το υλικό που δημιουργείται ή δημοσιεύεται στους εν λόγω ιστότοπους τρίτων. Ως εκ τούτου, όταν συνδέεστε σε έναν ιστότοπο τρίτου, πρέπει να ελέγχετε και να συμφωνείτε με τους κανόνες χρήσης του εν λόγω ιστότοπου πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο αυτό. Επιπλέον, μια σύνοψη ή/και μια σύνδεση σε έναν ιστότοπο που δεν ανήκει στη Stryker δεν υποδηλώνει ότι η Stryker υποστηρίζει τον ιστότοπο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, ή ότι εγγυάται την ακρίβεια του περιεχομένου που αναφέρεται σε αυτόν τον ιστότοπο τρίτου. Η Stryker δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκύψει από την πρόσβαση ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών στους εν λόγω ιστότοπους.

Συνδέσεις σε έναν ιστότοπο της Stryker. Όλες οι συνδέσεις προς έναν ιστότοπο της Stryker πρέπει να εγκρίνονται γραπτώς από τη Stryker, εκτός από το ότι η Stryker συναινεί σε συνδέσεις στις οποίες: (α) η σύνδεση είναι σύνδεση μόνο κειμένου που περιέχει μόνο τον τίτλο της αρχικής σελίδας του ιστότοπου της Stryker, β) η σύνδεση «παραπέμπει» μόνο στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της Stryker και όχι σε βαθύτερες σελίδες, γ) η σύνδεση, όταν ενεργοποιείται από έναν χρήστη, εμφανίζει αυτήν την αρχική σελίδα του ιστότοπου της Stryker σε πλήρη οθόνη και όχι μέσα σε «πλαίσιο» στον συνδεδεμένο ιστότοπο, (δ) η εμφάνιση, η θέση και άλλες πτυχές της σύνδεσης δεν (i) δημιουργούν την ψευδή εντύπωση ότι μια οντότητα ή οι δραστηριότητες ή τα προϊόντα της συνδέονται ή χρηματοδοτούνται από τη Stryker ή τις θυγατρικές της (ii) ή βλάπτουν ή αποδυναμώνουν την υπεραξία που συνδέεται με το όνομα και τα εμπορικά σήματα της Stryker ή των θυγατρικών της. Σε κάθε περίπτωση, συμφωνείτε ότι η Stryker διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την παρούσα συναίνεση για τη σύνδεση χωρίς λόγο ή ειδοποίηση ανά πάσα στιγμή και εσείς αναλαμβάνετε περαιτέρω να διαγράψετε κάθε σύνδεση για την οποία έχει ανακληθεί η συναίνεση της Stryker.

Το περιεχόμενο και οι ιδέες σας. Υποβάλλοντας υλικό σε οποιονδήποτε από τους διακομιστές μας, για παράδειγμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του διαδικτύου, συμφωνείτε ότι: (α) το υλικό δεν θα περιέχει στοιχεία τα οποία είναι παράνομα ή άλλως ακατάλληλα για δημοσίευση, (β) θα καταβάλετε εύλογες προσπάθειες για να σαρώσετε και να καταργήσετε ιούς ή άλλα μολυσματικά ή καταστροφικά χαρακτηριστικά πριν από την υποβολή οποιουδήποτε υλικού, (γ) είστε κάτοχος του υλικού ή έχετε το απεριόριστο δικαίωμα να το παρέχετε σε εμάς και η Stryker μπορεί να δημοσιεύσει το υλικό δωρεάν ή/και να το ενσωματώσει, ή οποιεσδήποτε έννοιες που περιγράφονται σε αυτό στα προϊόντα μας χωρίς λογοδοσία ή ευθύνη, (δ) συμφωνείτε να μην προβείτε σε ενέργειες εναντίον μας σε σχέση με το υλικό που υποβάλλετε και συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε εάν οποιοσδήποτε τρίτος προβεί σε ενέργειες εναντίον μας σε σχέση με το υλικό που υποβάλλετε, (ε) δεν παραβιάζει τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, τη Δήλωση απορρήτου της Stryker ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία εγγεγραμμένου χρήστη (κατά περίπτωση) και (στ) θα είστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων συναινέσεων, της ειλικρίνειας και της ακρίβειάς του.

Η Stryker δεν ελέγχει και δεν μπορεί να ελέγχει το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τους χρήστες σε κάθε ιστότοπο της Stryker και δεν είναι υπεύθυνη για το εν λόγω περιεχόμενο. Η Stryker δύναται ανά πάσα στιγμή, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να καταργήσει περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τους χρήστες.

Αποποίηση ευθύνης εξασφαλίσεων. Οι ιστότοποι της Stryker μπορεί να περιέχουν «μελλοντοστραφείς δηλώσεις», όπως ορίζονται στον Nόμο μεταρρύθμισης ιδιωτικών διαφορών επί εξασφαλίσεων (Private Securities Litigation Reform Act) του 1995. Αυτές οι δηλώσεις, κατά τον χρόνο που διατυπώθηκαν, βασίστηκαν στις τότε τρέχουσες προσδοκίες για μελλοντικά συμβάντα.

Εάν οποιαδήποτε από αυτές τις υποκείμενες παραδοχές αποδειχθεί ή έχει αποδειχθεί ανακριβής ή άγνωστη ή εάν οι κίνδυνοι ή οι αβεβαιότητες υλοποιηθούν ή έχουν υλοποιηθεί, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ή να έχουν ήδη διαφοροποιηθεί σημαντικά από τις προσδοκίες και τις προβλέψεις της Stryker στις εν λόγω δηλώσεις.

Αυτοί οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες περιλαμβάνουν τις γενικές συνθήκες και τον ανταγωνισμό στον τομέα: οικονομικές συνθήκες, όπως διακυμάνσεις των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τεχνολογικές εξελίξεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αποκτούν οι ανταγωνιστές, προκλήσεις που συνεπάγεται η ανάπτυξη νέων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης κανονιστικών εγκρίσεων, εγχώριες και αλλοδαπές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και κρατικοί νόμοι και κανονισμοί και τάσεις για περιορισμό του κόστους της υγειονομικής περίθαλψης.

Μπορείτε να βρείτε μια ευρύτερη λίστα και περιγραφή αυτών των κινδύνων, αβεβαιοτήτων και άλλων παραγόντων στην Ετήσια Έκθεση της Stryker στο Έντυπο 10-K για το τρέχον οικονομικό έτος. Αντίγραφα αυτού του Εντύπου 10-K, καθώς και των μεταγενέστερων αρχειοθετήσεων, διατίθενται μέσω διαδικτύου στη διεύθυνση www.sec.gov ή, κατόπιν αιτήματος, από την εταιρεία.

Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για την επικαιροποίηση οποιωνδήποτε μελλοντοστραφών δηλώσεων στο πλαίσιο νέων πληροφοριών ή μελλοντικών συμβάντων ή εξελίξεων.

Οποιαδήποτε προσωπικά αναγνωρίσιμα στοιχεία που μεταδίδονται σε έναν ιστότοπο της Stryker διέπονται από τη Δήλωση απορρήτου της Stryker, η οποία ενσωματώνεται μέσω παραπομπής, σαν να παρετίθετο πλήρως στους παρόντες Όρους χρήσης. Η Stryker είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί ή να αντιγράφει όλες τις άλλες πληροφορίες που περιέχονται στις εν λόγω επικοινωνίες, όπως ιδέες, εφευρέσεις, έννοιες, τεχνικές ή την τεχνογνωσία που γνωστοποιούνται διαμέσου αυτών, για οποιονδήποτε σκοπό. Οι σκοποί αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν τη γνωστοποίηση σε τρίτους ή/και την ανάπτυξη, παραγωγή ή/και το μάρκετινγκ προϊόντων ή υπηρεσιών.

Εγγύηση. Η χρήση οποιουδήποτε ιστότοπου της Stryker και του περιεχομένου του επιτρέπεται για ιδιωτικούς, μη εμπορικούς λόγους. Το περιεχόμενο σε κάθε ιστότοπο της Stryker παρέχεται προς διευκόλυνσή σας. Η Stryker καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να συμπεριλαμβάνει επικαιροποιημένες και ακριβείς πληροφορίες στον ιστότοπό της, αλλά δεν προβαίνει σε δηλώσεις, εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις σχετικά με την ακρίβεια, την επικαιρότητα ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε κάθε ιστότοπο της Stryker, οι οποίες παρέχονται «ως έχουν» και «όπως είναι διαθέσιμες».

Στον μέγιστο επιτρεπόμενο βαθμό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η Stryker και οι θυγατρικές της αποποιούνται κάθε είδους εγγύηση, ρητή ή υποδηλούμενη, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε εγγύησης εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή μη παραβίασης. Συμφωνείτε ρητά ότι οποιαδήποτε χρήση ενός ιστότοπου της Stryker, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου, των δεδομένων ή του λογισμικού που διανέμεται, μεταφορτώνεται ή αποκτάται από ή μέσω ενός ιστότοπου της Stryker, γίνεται με δική σας αποκλειστική ευθύνη. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι έχετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία στην επιχείρησή σας, στο σύστημα του υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τη λήψη του εν λόγω περιεχομένου, των δεδομένων ή/και του λογισμικού.

Αναγνωρίζετε ότι η Stryker δεν ελέγχει σε καμία περίπτωση πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους μέσω οποιουδήποτε ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένου ενός ιστότοπου της Stryker. Εκτός εάν έχει υπάρξει διαφορετική γραπτή συμφωνία, η Stryker και οι θυγατρικές της δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη και δεν παρέχουν καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την πληρότητα, την αξιοπιστία ή τη χρησιμότητα οποιασδήποτε συμβουλής, γνώμης, περίληψης, δήλωσης ή άλλου περιεχομένου ή οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών που διανέμονται ή διατίθενται από τρίτους μέσω οποιουδήποτε ιστότοπου τρίτου ή της Stryker.

Η Stryker δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι ιστότοποί της ή το περιεχόμενό της θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας ή ότι ένας ιστότοπος της Stryker ή το περιεχόμενό του θα παρέχεται αδιαλείπτως, εγκαίρως, ασφαλώς ή χωρίς σφάλματα ή ότι τα ελαττώματα, εάν υπάρχουν, θα διορθωθούν. Επίσης, η Stryker δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση ενός ιστότοπου της Stryker ή του περιεχομένου του ή ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε πληροφορίας που λαμβάνετε μέσω της χρήσης οποιουδήποτε ιστότοπου της Stryker.

Η Stryker δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες ζημίες που υφίσταται ένας χρήστης, όπως, ενδεικτικά, απώλεια δεδομένων λόγω καθυστερήσεων, μη παραδόσεων περιεχομένου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σφάλματα, διακοπές λειτουργίας του συστήματος, εσφαλμένες παραδόσεις περιεχομένου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διακοπές του δικτύου ή του συστήματος, καταστροφή αρχείων ή διακοπές υπηρεσιών που προκαλούνται από αμέλεια της Stryker, των θυγατρικών της, των δικαιοπαρόχων της ή από λάθη ή/και παραλείψεις του ίδιου του χρήστη.

Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, η Stryker αποποιείται κάθε εγγύηση ή δήλωση ότι θα διατηρηθεί η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που διαβιβάζονται μέσω ενός ιστότοπου της Stryker.

Καμία συμβουλή ή πληροφορία, προφορική ή γραπτή, που λαμβάνετε από τη Stryker ή τρίτους μέσω οποιουδήποτε ιστότοπου της Stryker δεν δημιουργεί καμία εγγύηση.

Ορισμένες πολιτείες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό ορισμένων εγγυήσεων ή όρων, ως εκ τούτου ορισμένες από τις ανωτέρω εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Περιορισμός ευθύνης. ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η STRYKER Ή ΟΙ ΜΗΤΡΙΚΕΣ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ή ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΤΥΧΑΙΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤΗΣ STRYKER Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ STRYKER, Ή, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ Ή ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ Ή ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ Ή ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΧΡΗΣΗΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΫΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η STRYKER ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΥΛΟΓΟ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η STRYKER ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ STRYKER ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ.

Ισχύουσα νομοθεσία. Αυτοί οι Όροι Χρήσης θα διέπονται από τους νόμους της Πολιτείας του Μίσιγκαν και οι αξιώσεις θα καθορίζονται στα πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια της Πολιτείας του Μίσιγκαν, ΗΠΑ. Εάν οποιαδήποτε διάταξη στους παρόντες Όρους Χρήσης κριθεί άκυρη ή μη εκτελεστή για οποιονδήποτε λόγο, τότε η διάταξη αυτή θεωρείται ότι μπορεί να διαχωριστεί από τις υπόλοιπες διατάξεις και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα.

Επικοινωνία με τη Stryker. Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τους παρόντες Όρους χρήσης, αποστείλετέ τες γραπτώς στη διεύθυνση:

Stryker Corporation
c/o: Corporate Compliance Officer
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002
Η.Π.Α.

Εάν οι Όροι χρήσης αλλάξουν, οι αναθεωρημένοι Όροι χρήσης θα δημοσιευθούν σε όλους τους ιστότοπους της Stryker. Επανεξετάστε τους όρους περιοδικά και ιδιαίτερα πριν παράσχετε οποιοδήποτε προσωπικά αναγνωρίσιμο στοιχείο. Οι παρόντες Όροι χρήσης επικαιροποιήθηκαν για τελευταία φορά στις 21 Μαΐου 2010.