Termeni de utilizare

CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE. Acești termeni de utilizare descriu regulile aplicabile utilizatorilor („dvs.”) oricărui site web Stryker („site-ul web Stryker”). Un site web Stryker poate fi utilizat în scopuri strict informative și, în anumite circumstanțe, pentru efectuarea de comenzi securizate, conform Acordului aplicabil cu utilizatorii Stryker. Utilizând un site web Stryker sau încărcând materiale pe un site web Stryker, vă obligați să respectați termenii de utilizare incluși în această notificare („Termenii de utilizare”) și Declarația de confidențialitate Stryker („Declarația de confidențialitate”). Dacă nu doriți să respectați Termenii de utilizare și Declarația de confidențialitate, nu utilizați niciun site web Stryker în niciun mod, inclusiv, fără limitare, prin încărcarea sau descărcarea de informații sau materiale.

Toate site-urile web Stryker sunt deținute și administrate de Stryker. Stryker este numele pe care îl utilizăm pentru a ne referi la întreaga noastră companie, care include Stryker Corporation („Stryker”), cu sediul central global la adresa 2825 Airview Boulevard, Kalamazoo, MI 49002 U.S.A., și oricare dintre companiile controlate de aceasta, precum filialele, diviziile și companiile afiliate.

Prin accesarea unui site web Stryker, vă obligați să respectați termenii de mai jos. Dacă nu sunteți de acord cu termenii de mai jos, rețineți faptul că nu aveți permisiunea de a utiliza niciun site web Stryker. Termenii de utilizare și Declarația de confidențialitate se aplică tuturor site-urilor web Stryker. Stryker și companiile sale afiliate administrează și alte site-uri web. Termenii de utilizare se pot aplica, de asemenea, și acestor site-uri web. Consultați Termenii de utilizare publicați pe aceste site-uri web Stryker atunci când le accesați. Stryker poate modifica Termenii de utilizare în orice moment. Prin utilizarea unui site web Stryker, declarați și garantați că acceptați acești Termeni de utilizare, precum și orice versiune ulterioară a acestora. Acești Termeni de utilizare au fost actualizați ultima dată pe 21 mai 2010.

Termenii de utilizare se aplică exclusiv accesării și utilizării de către dvs. a oricărui site web Stryker și nu modifică termenii sau condițiile eventualelor acorduri pe care le-ați încheiat cu Stryker sau companii-mamă, filiale sau companii afiliate ale acesteia, în alte privințe decât utilizarea oricărui site web Stryker.

Consultați Declarația de confidențialitate pentru a înțelege regulile de confidențialitate care se aplică utilizării de către dvs. a site-urilor web Stryker. Exceptând prevederile oricăror alte acorduri cu utilizatorii, denegări de responsabilitate, termeni de utilizare, declarații sau alte notificări de pe un site web Stryker, Termenii de utilizare și Declarația de confidențialitate reprezintă totalitatea acordului încheiat între dvs. și Stryker cu privire la utilizarea de către dvs. a site-urilor web Stryker. Vi se pot aplica termeni suplimentari atunci când accesați anumite servicii sau materiale din anumite zone ale site-ului web Stryker sau atunci când utilizați linkuri care vă direcționează în afara unui site web Stryker.

Informațiile conținute în site-urile web Stryker (i) reprezintă îndrumări generale privind subiecte de interes și nu trebuie considerate a reprezenta sau a înlocui recomandări juridice sau medicale și (ii) nu constituie oferte sau solicitări de achiziție a unor produse sau servicii.

Referirea la un produs sau serviciu Stryker pe un site web Stryker nu implică disponibilitatea prezentă sau viitoare a produsului sau serviciului respectiv în țara dvs., unde acesta poate fi supus unor reglementări și condiții de utilizare diferite. O astfel de referire nu implică nicio intenție din partea noastră de a vinde produsul sau serviciul respectiv în țara dvs.; vă recomandăm să vă bazați întotdeauna pe informațiile referitoare la produse care au fost create special pentru țara dvs. Site-ul web Stryker conține informații despre produse și servicii care pot fi disponibile sau nu într-o anumită țară sau regiune a lumii, pot fi disponibile sub mărci comerciale diferite în țări diferite și, acolo unde este cazul, pot fi aprobate sau autorizate de către un organism guvernamental de reglementare, în vederea vânzării sau utilizării, sub incidența unor indicații sau restricții diferite în țări diferite.

Deși sunt accesibile public, informațiile referitoare la produse de pe un site web public Stryker sunt concepute pentru a fi utilizate exclusiv de către rezidenții din Statele Unite, exceptând informațiile marcate cu un drapel național sau un simbol regional. Site-urile web Stryker pot conține linkuri către alte site-uri web create de către diferitele divizii operaționale și filiale ale Stryker, unele dintre acestea aflându-se în afara S.U.A. Aceste site-uri web Stryker pot conține informații adecvate numai pentru țara de origine respectivă sau regiunea în care se află site-ul web. Nicio informație de pe un site web accesat prin intermediul unui astfel de link nu trebuie interpretată ca promovare sau ofertă referitoare la un anumit produs sau ca recomandare a utilizării unui produs care nu este autorizat de legile și reglementările din țara în care vă aflați.

Site-urile web Stryker pot publica ocazional informații referitoare la diferite probleme medicale, de sănătate sau de condiție fizică și la tratarea acestora. Aceste informații nu au rolul de a înlocui recomandările medicului sau ale altui profesionist din domeniul medical. Nu trebuie să utilizați informațiile de aici pentru a diagnostica o boală sau o problemă de sănătate sau condiție fizică. Consultați întotdeauna un profesionist din domeniul medical, cum ar fi un medic, pentru a determina eventualele tratamente care ar putea fi adecvate pentru dvs.

Drepturile de autor și mărcile comerciale. Conținutul site-urilor web Stryker este protejat de legile din întreaga lume privind drepturile de autor și mărcile comerciale. Orice drepturi care nu sunt acordate în mod explicit prin prezenta sunt rezervate. Reproducerea, transferul, distribuția sau stocarea parțială sau integrală a acestui conținut, în orice formă, fără permisiunea scrisă acordată în prealabil de către Stryker sunt interzise, exceptând situațiile prevăzute de termenii de mai jos. Stryker vă permite să navigați pe site-urile web Stryker de pe computerul dvs. și să imprimați sau să descărcați conținut exclusiv pentru utilizarea în scopuri personale, necomerciale, cu condiția ca aceste scopuri să nu aibă o natură concurențială sau derogatorie în raport cu Stryker; nicio modificare sau reproducere ulterioară a conținutului nu este, însă, permisă. Exceptând situațiile care corespund prevederii de mai sus, conținutul nu poate fi copiat sau utilizat în niciun mod fără consimțământul prealabil furnizat în scris de către un reprezentant autorizat Stryker. Diferitele documente de pe un site web Stryker pot fi supuse unor termeni suplimentari, indicați în documentele respective.

Mărcile comerciale, mărcile de servicii, numele comerciale, imaginea comercială și produsele de pe site-urile web Stryker sunt protejate în Statele Unite și la nivel internațional. Stryker este marcă comercială aparținând Stryker Corporation. Orice nume de produs sau companie menționat pe site-urile web Stryker poate reprezenta o marcă comercială sau un nume comercial aparținând proprietarului respectiv. Accesarea de către dvs. a site-urilor web Stryker nu trebuie interpretată ca acordând în mod implicit, prin lipsă de acțiune sau în alt mod, orice licență sau drept de utilizare a oricăror mărci care apar pe site-urile web Stryker, fără consimțământul scris furnizat în prealabil de către un reprezentant autorizat al Stryker sau de către proprietarul terț al acestora, exceptând scopurile de identificare a produselor sau serviciilor companiei.

În cazul în care considerați că proprietatea dvs. intelectuală a fost utilizată necorespunzător pe un site web Stryker, contactați Departamentul de conformitate Stryker la adresa indicată mai jos.

Software-ul. Orice software, inclusiv orice fișiere, imagini generate de software, segmente de cod, surse și destinații, precum și date care însoțesc software-ul (denumite colectiv „Software-ul”), utilizate sau accesibile prin intermediul unui site web Stryker, pot fi utilizate de către dvs. exclusiv pentru accesarea și utilizarea site-ului web Stryker în scopurile și cu respectarea condițiilor descrise în mod explicit pe site-ul web Stryker. Stryker își rezervă integral calitatea de titular al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra Software-ului. Vă obligați să nu copiați, să nu distribuiți, să nu vindeți, să nu modificați și să nu creați lucrări derivate pe baza oricărei porțiuni a Software-ului și, de asemenea, să nu decompilați, să nu analizați prin inginerie inversă și să nu dezasamblați Software-ul, exceptând situațiile permise de legislația aplicabilă.

Declarațiile utilizatorului. Prin utilizarea oricărui site web Stryker, vă obligați: (a) să nu afectați, să nu perturbați și să nu prejudiciați în alt mod securitatea site-ului web Stryker sau a oricăror alte servicii, resurse de sistem, conturi, servere sau rețele conectate la site-ul web Stryker sau site-urile web afiliate acestuia ori menționate pe acesta prin intermediul linkurilor sau accesibile prin intermediul acestora; (b) să nu perturbați și să nu afectați experiența niciunui alt utilizator pe site-ul web Stryker sau pe site-urile web afiliate acestuia sau menționate pe acesta prin intermediul linkurilor; (c) să nu încărcați, să nu postați și să nu transmiteți în alte moduri, pe site-ul web Stryker sau prin intermediul acestuia, niciun virus și niciun alt fișier dăunător, perturbator sau distructiv; (d) să nu utilizați și să nu încercați să utilizați contul, serviciul sau sistemul unei alte persoane fără autorizația Stryker și să nu creați sau utilizați identități false pe un site web Stryker; (e) să nu transmiteți pe un site web Stryker sau prin intermediul acestuia spam, mesaje în lanț, e-mailuri nedorite sau orice alte tipuri de e-mailuri în masă nesolicitate către persoane fizice sau juridice care nu au acceptat să fie destinatari ai unor astfel de mesaje; (f) să nu vă divulgați numele de utilizator și parola către alte persoane, fie pe site-ul web Stryker, fie în afara acestuia; (g) să nu încercați să obțineți accesul neautorizat la site-ul web Stryker sau porțiuni ale site-ului web Stryker la care accesul public nu este permis; și (h) să nu utilizați niciun site web Stryker pentru a căuta, furniza sau obține recomandări medicale, opinii medicale sau diagnostice aplicabile stării sau situației unui anumit pacient.

În plus, recunoașteți faptul că responsabilitatea pentru acțiunile și comunicările efectuate sau transmise din contul dvs. vă aparține în totalitate și că veți respecta toate legile și reglementările locale, statale, naționale și internaționale aplicabile, inclusiv, fără limitare, restricțiile de export impuse de Statele Unite, care privesc utilizarea de către dvs. a site-ului web Stryker sau activitățile dvs. de pe acesta.

Exceptând Utilizatorii înregistrați (conform definiției din Acordul cu utilizatorii aplicabil) care utilizează un site web securizat Stryker în scopuri profesionale și în legătură cu tratarea pacienților, vă obligați în mod explicit să nu furnizați informații, să nu discutați și să nu vă referiți la niciun pacient anume, la starea medicală a niciunui pacient anume și la nicio altă informație care poate permite identificarea unui pacient anume. De asemenea, vă obligați în mod explicit să nu discutați, să nu promovați și să nu vă referiți la utilizările produselor medicale care nu corespund scopurilor declarate ale acestora, inclusiv orice moduri de utilizare care nu au fost aprobate de către Administrația S.U.A. a Alimentelor și Medicamentelor sau orice altă agenție de reglementare competentă.

Actualizările site-ului web. Întregul conținut disponibil pe un site web Stryker, inclusiv, fără limitare, datele, schițele tehnice, configurațiile, informațiile privind ofertele și comenzile și articolele de catalog, este considerat a consta în informații reale. Este, însă, recomandat să evaluați în mod independent exactitatea informațiilor și utilitatea în scopurile dvs. a oricărui element de conținut, produs sau serviciu disponibil prin intermediul oricărui site web Stryker. Specificațiile produselor și serviciilor pot fi modificate fără aviz prealabil, iar Stryker își rezervă dreptul de a modifica fără aviz prealabil procesarea, materialele sau configurația acestora. Stryker nu garantează că produsele și serviciile postate online vor fi disponibile în momentul efectuării comenzii dvs.

Stryker poate elimina, modifica, suspenda sau întrerupe în orice moment orice aspect al unui site web Stryker, inclusiv disponibilitatea oricărei caracteristici. Stryker poate elimina, modifica sau schimba în alt mod orice element de conținut, inclusiv cel aparținând terțelor părți, aflat pe un site web Stryker sau provenit de pe acesta. Stryker poate impune limite privind anumite caracteristici sau servicii sau vă poate restricționa accesul la întregul site web Stryker sau o parte a acestuia, fără aviz prealabil și fără ca acest lucru să atragă după sine răspunderea civilă. Stryker poate anula autorizațiile și drepturile prevăzute prin prezenta și poate interzice utilizarea de către dvs. a oricărui site web Stryker, în orice moment și la propria sa discreție; în momentul unei astfel de anulări, aveți obligația de a distruge imediat toate materialele descărcate de pe orice site web Stryker.

Linkurile către alte site-uri web. Pentru accesibilitate, Stryker poate include linkuri către site-uri web de pe internet deținute sau administrate de către terțe părți cărora nu li se aplică acești Termeni de utilizare. Stryker nu poartă nicio responsabilitate pentru conținutul acestor alte site-uri web. Recunoașteți, de asemenea, că Stryker nu are niciun control asupra conținutului site-urilor web terțe și nu își poate asuma nicio responsabilitate pentru materialele create sau publicate pe astfel de site-uri web terțe. Prin urmare, atunci când accesați un astfel de site web terț prin intermediul unui link, vă recomandăm să consultați și să acceptați regulile de utilizare ale site-ului web respectiv înainte de a utiliza un astfel de site web. În plus, un rezumat și/sau un link către un site web terț nu implică susținerea de către Stryker a site-ului web sau a unor produse sau servicii și nu garantează exactitatea niciunui element de conținut al unui astfel de site web terț. Stryker nu va purta nicio responsabilitate pentru eventualele daune sau vătămări survenite ca urmare a accesării sau a imposibilității accesării de către un utilizator a acestor site-uri web.

Linkurile către site-uri web Stryker. Toate linkurile către site-uri web Stryker trebuie aprobate în scris de către Stryker, exceptând consimțământul implicit al Stryker pentru linkurile care: (a) conțin numai text, respectiv numai titlul paginii principale a site-ului web Stryker; (b) direcționează utilizatorul numai către pagina principală a site-ului web Stryker, nu către alte pagini aflate la niveluri inferioare ale structurii site-ului; (c) atunci când sunt activate de către un utilizator, afișează această pagină principală a site-ului web Stryker pe ecran complet, nu într-un „chenar” aflat pe site-ul web pe care este inclus linkul și (d) au un aspect, o poziție și alte caracteristici care (i) nu creează aparența asocierii cu Stryker ori companiile afiliate sau a promovării de către Stryker ori companiile afiliate a unei persoane fizice sau juridice sau a activităților sau produselor acesteia sau (ii) nu aduc atingere și nu afectează reputația numelui și mărcilor comerciale Stryker sau ale companiilor afiliate. În orice situație, recunoașteți faptul că Stryker își rezervă dreptul de a își retrage în orice moment consimțământul cu privire la un anumit link, fără motiv și fără aviz prealabil și vă obligați să ștergeți orice link pentru care Stryker și-a retras consimțământul.

Conținutul și ideile dvs. Prin trimiterea de materiale către oricare dintre serverele noastre, de exemplu prin e-mail sau prin internet, declarați că: (a) materialele nu conțin niciun element ilegal sau inadecvat pentru publicare din alte motive; (b) veți depune eforturi rezonabile pentru a scana materialul și a elimina orice viruși sau caracteristici contaminante sau distructive înainte de trimiterea materialului; (c) sunteți proprietarul materialului sau aveți drepturi nelimitate de a ni-l furniza, iar Stryker poate publica gratuit materialul și/sau poate încorpora materialul sau orice concepte descrise în acesta în cadrul produselor noastre, fără ca acest lucru să creeze nicio obligație sau răspundere civilă; (d) vă obligați să nu inițiați acțiuni împotriva noastră în legătură cu niciun material trimis de dvs. și vă obligați să ne despăgubiți în cazul în care orice terță parte inițiază acțiuni împotriva noastră în legătură cu materialul trimis de dvs.; (e) materialul nu încalcă termenii prezentului Acord, Declarația de confidențialitate Stryker și niciun alt acord cu utilizatorii înregistrați (dacă este cazul); și (f) veți fi singurul responsabil de conținutul și informațiile incluse în material, inclusiv pentru exactitatea și acuratețea acestora și pentru obținerea tuturor acordurilor necesare.

Stryker nu verifică și nu poate verifica întregul conținut postat de utilizatori pe fiecare site web Stryker; ca atare, nu își asumă nicio responsabilitate pentru acest conținut. Stryker poate elimina, în orice moment și la propria sa discreție, orice element de conținut postat de utilizatori.

Denegare de responsabilitate privind valorile mobiliare. Site-urile web Stryker pot conține „declarații referitoare la viitor”, așa cum sunt acestea definite în cadrul Legii reformei procedurilor de litigiu privind valorile mobiliare private din 1995. Aceste declarații, în momentul în care sunt efectuate, sunt bazate pe așteptările existente în momentul respectiv cu privire la evenimente viitoare.

Dacă oricare dintre aceste presupuneri subiacente se dovedește sau s-a dovedit a fi inexactă sau necunoscută sau în caz de materializare a unor riscuri sau incertitudini, rezultatele reale pot diferi sau se pot dovedi a fi deja substanțial diferite față de așteptările sau estimările manifestate de Stryker prin aceste declarații.

Aceste riscuri și incertitudini includ starea generală a domeniului de activitate și concurența: condiții economice precum fluctuațiile ratei dobânzilor sau ale cotelor de schimb valutar, progresul tehnologic și brevetele obținute de concurență, provocările inerente dezvoltării de produse noi, inclusiv cele de obținere a aprobărilor din partea autorităților de reglementare, reformele, legile și reglementările guvernamentale din domeniul sănătății din S.U.A. sau străinătate și tendințele către reducerea costurilor asociate sănătății.

Raportul anual publicat de Stryker prin formularul 10-K pentru anul fiscal curent conține o listă mai detaliată a acestor riscuri și incertitudini și a altor factori, împreună cu descrierile acestora. Copiile acestui formular 10-K, precum și ale informațiilor depuse ulterior, sunt disponibile online la adresa www.sec.gov, putând fi, de asemenea, solicitate Companiei.

Compania nu își asumă nicio obligație de a actualiza orice declarații referitoare la viitor în urma apariției de noi informații ori a evenimentelor sau schimbărilor viitoare.

Orice informații de identificare personală transmise către un site web Stryker sunt tratate conform Declarației de confidențialitate Stryker, aceasta fiind încorporată ca referință, fapt echivalent cu încorporarea integrală, în cadrul acestor Termeni de utilizare. Stryker va avea libertatea de a utiliza sau copia toate celelalte informații din cadrul acestor comunicări, inclusiv eventualele idei, invenții, concepte, tehnici sau cunoștințe dezvăluite în cadrul acestora, în orice scopuri. Aceste scopuri pot include dezvăluirea către terțe părți și/sau dezvoltarea, producția și/sau marketingul de bunuri și servicii.

Garanția. Utilizarea oricărui site web Stryker și a conținutului acestuia este permisă în scopuri private, necomerciale. Conținutul fiecărui site web Stryker este furnizat pentru comoditatea dvs. Stryker va depune toate eforturile rezonabile pentru a include informații actualizate și exacte pe site-ul său web, însă nu face nicio declarație și nu oferă nicio garanție sau asigurare referitor la exactitatea, valabilitatea sau completitudinea informațiilor incluse pe orice site web Stryker, acestea fiind furnizate „ca atare” și „conform disponibilității”.

În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, Stryker și companiile afiliate resping orice garanții, de orice tip, explicite sau implicite, inclusiv, fără limitare, garanțiile de vandabilitate, adecvare într-un anumit scop sau neîncălcare a unor drepturi. Acceptați în mod explicit faptul că orice utilizare a unui site web Stryker, inclusiv a tuturor elementele de conținut, datelor sau programelor software distribuite de, descărcate de pe sau accesate pe sau printr-un site web are loc pe propria dvs. răspundere. Înțelegeți și acceptați că responsabilitatea pentru orice daune suferite de compania dvs. ori sistemul dvs. informatic sau orice pierderi de date survenite în urma descărcării conținutului, datelor și/sau software-ului de acest tip vă aparține în totalitate.

Recunoașteți faptul că Stryker nu controlează, din niciun punct de vedere, informațiile, produsele sau serviciile oferite de terțe părți prin intermediul oricărui site web, inclusiv site-urile web Stryker. Exceptând acordurile scrise care includ prevederi contrare, Stryker și companiile afiliate nu își asumă nicio responsabilitate și nu oferă nicio garanție sau declarație privind exactitatea, valabilitatea, completitudinea, fiabilitatea sau utilitatea niciunei recomandări, opinii sau declarații și niciunui rezumat sau a altui element de conținut sau a oricăruia dintre produsele și serviciile distribuite sau furnizate de către terțe părți prin intermediul niciunui site web Stryker sau terț.

Stryker nu oferă nicio garanție conform căreia site-urile sale web sau conținutul acestora corespund cerințelor dvs. sau conform căreia site-ul web Stryker sau conținutul acestuia va fi disponibil permanent, la timp, securizat sau lipsit de erori, iar eventualele defecte vor fi corectate. De asemenea, Stryker nu oferă nicio garanție privind rezultatele care ar putea fi obținute prin utilizarea site-ului web Stryker sau a conținutului acestuia sau privind exactitatea, completitudinea sau fiabilitatea oricăreia dintre informațiile obținute prin utilizarea oricărui site web Stryker.

Stryker nu își asumă nicio responsabilitate pentru nicio eventuală daună suferită de un utilizator, inclusiv, fără limitare, pierderile de date survenite în urma întârzierilor, eșecul unei livrări de conținut sau a unui e-mail, perioadele de indisponibilitate a sistemelor, livrările incorecte de conținut sau e-mailuri, întreruperile funcționării rețelelor sau sistemelor, coruperea fișierelor sau întreruperea serviciilor cauzată de neglijența Stryker, a afiliaților sau licențiatorilor săi sau de erorile și/sau omisiunile utilizatorului.

Exceptând situațiile în care legile și reglementările aplicabile conțin prevederi contrare referitoare la securitatea datelor personale, Stryker nu oferă nicio garanție sau declarație conform căreia confidențialitatea informațiilor transmise printr-un site web Stryker va fi asigurată.

Nicio recomandare sau informație obținută oral sau în scris de către dvs. de la Stryker sau de la terțe părți prin intermediul oricărui site web Stryker nu implică nicio garanție.

Unele state nu permit limitarea sau excluderea anumitor garanții sau condiții, deci este posibil ca unele dintre excluderile de mai sus să nu vi se aplice.

Limitarea răspunderii civile. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, ÎN NICIO SITUAȚIE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, NEGLIJENȚA, STRYKER ȘI COMPANIILE-MAMĂ, FILIALELE, COMPANIILE AFILIATE, DIRECTORII, MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, ANGAJAȚII, AGENȚII SAU FURNIZORII STRYKER NU VOR PURTA NICIO RĂSPUNDERE CIVILĂ PRIVIND DAUNELE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU SURVENITE PE CALE DE CONSECINȚĂ ÎN URMA SAU ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA UTILIZĂRII UNUI SITE WEB STRYKER SAU A ORICĂRUI ELEMENT DE CONȚINUT AL UNUI SITE WEB STRYKER SAU, EXCEPTÂND SITUAȚIILE PENTRU CARE LEGILE ȘI REGLEMENTĂRILE APLICABILE CONȚIN PREVEDERI CONTRARE PRIVIND SECURITATEA DATELOR PERSONALE, APĂRUTE ÎN URMA ACCESĂRII NEAUTORIZATE SAU A ALTERĂRII COMUNICĂRILOR SAU DATELOR DVS. SAU A ALTOR INFORMAȚII TRIMISE SAU PRIMITE SAU CARE NU SUNT TRIMISE SAU PRIMITE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, DAUNELE CONSTÂND ÎN PIERDEREA PROFITURILOR, A POSIBILITĂȚII DE UTILIZARE, A DATELOR SAU A ALTOR BUNURI INTANGIBILE, CHIAR DACĂ STRYKER A PRIMIT INFORMAȚII PRIVIND POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE. PĂRȚILE RECUNOSC FAPTUL CĂ ACEASTA REPREZINTĂ O ALOCARE REZONABILĂ A RISCURILOR, CHIAR DACĂ STRYKER A PRIMIT INFORMAȚII PRIVIND POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE. UNELE JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA ANUMITOR GARANȚII SAU LIMITĂRILE RĂSPUNDERII CIVILE, DECI ESTE POSIBIL CA LIMITĂRILE SAU EXCLUDERILE DE MAI SUS SĂ NU VI SE APLICE. ÎN ACEST CAZ, RĂSPUNDEREA CIVILĂ A STRYKER VA FI LIMITATĂ ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGE.

Legislația aplicabilă. Acești Termeni de utilizare vor fi interpretați conform legilor statului Michigan, iar eventualele litigii vor fi soluționate de tribunalele statale și federale ale statului Michigan, S.U.A. Dacă oricare dintre prevederile acestor Termeni de utilizare este determinată a fi nevalidă sau imposibil de aplicat din orice motiv, prevederea respectivă va fi eliminată din cadrul celorlalte prevederi, fără a afecta valabilitatea sau posibilitatea de aplicare a acestora.

Contactați compania Stryker. Dacă aveți întrebări privind acești Termeni de utilizare, trimiteți corespondența la:

Stryker Corporation
c/o: Corporate Compliance Officer
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002
U.S.A.

În caz de modificare a Termenilor de utilizare, Termenii de utilizare revizuiți vor fi publicați pe toate site-urile web Stryker. Consultați periodic această pagină, în special înainte de a furniza informații de identificare personală. Acești Termeni de utilizare au fost actualizați ultima dată pe 21 mai 2010.