Lisans ve fikri mülkiyet hakları

Lisansı.  
Buradaki yükümlülüklerine uygun olarak, Stryker, Avrupa Ekonomik Bölgesi ve İsviçre'de, Ürünlere karşılık gelen Fikri Mülkiyet Haklarını kullanmak için sınırlı ve münhasır olmayan bir lisans vermektedir.

Mülkiyet hakları  
Burada belirtilen durumlar haricinde, işbu Sözleşme, Fikri Mülkiyet Haklarının lisansı, satışı ya da başka bir şekilde devri manasına gelmez. Ancak Bayi, Stryker’ın Fikri Mülkiyet Haklarını işbu Sözleşmenin amaçlarını gerçekleştirmek için gereken ölçüde kullanabilir. Bayi, Stryker’ın Fikri Mülkiyet Haklarına ilişkin hak, mülkiyet veya menfaatlerine zarar verecek ya da bunları olumsuz etkileyecek hiçbir eylemde bulunmayacaktır. Stryker'ın hiçbir mülkiyet hakkı, menfaati veya fikri mülkiyet hakkı, bu Sözleşme kapsamında Distribütöre devredilemez. Burada Stryker tarafından açıkça verilmeyen tüm haklar Stryker'e aittir.