SAMTIT Kongress 2021

Neptune 3 
Vätske-och rökevakueringssystem

Skydda din personal

SealShut teknologi, "stänger in" potentiellt smittsamma vätskor

Neptune - ett helt slutet system

  • Operationssugens behållare töms automatiskt när den ansluts till dockningsstationen.
  • Två genomskinliga behållare som rymmer 20 respektive 4 liter samlar upp vätskan under användning. Behållarna är integrerade i Neptune 3 och behöver inte bytas mellan operationerna.
  • Ett engångsfilter med SealShut teknologi byts mellan operationerna och säkerställer att vätskan inte lämnar sugen.

All hantering av vätskeavfall från operation under uppsamling, transport och avyttrande sker i ett helt slutet system. Detta reducerar kraftigt risken för personalen att utsättas för potentiellt smittsamma kroppsvätskor.

Kontakta oss

Tack!
SAMTIT Kongress 2021, 21-22 April