Andy Silvernail

Dyrektor od 2013 r., przewodnicząca komisji audytowej

Przewodniczący i dyrektor generalny Madison Industries

Andy Silvernail Andy Silvernail

Pan Silvernail jest prezesem i dyrektorem generalnym Madison Industries, jednej z największych prywatnych firm na świecie. Pan Silvernail jest od 2012 r. przewodniczącym rady nadzorczej oraz od 2020 r. prezesem i dyrektorem generalnym IDEX Corporation; od stycznia 2011 do sierpnia 2020 był wiceprezesem i szefem grupy. Mr Silvernail jest także powiernikiem Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation (MAPI).

Jako przewodniczący rady nadzorczej, prezes i dyrektor generalny IDEX Corporation oraz dzięki swym wcześniejszym doświadczeniom w pozycjach nadzorczych w IDEX i innych dużych spółkach publicznych, pan Silvernail służy cennymi spostrzeżeniami biznesowymi i zarządczymi oraz prezentuje użyteczne perspektywy podczas obrad zarządu firmy. Jego doświadczenie w kierowaniu dużą spółką publiczną z działaniami ogólnoświatowymi daje mu wyraźne rozumienie spraw, z jakimi styka się międzynarodowa firma, taka jak nasza.