Darowizny dla społeczności

Koncentrujemy się na rozwoju opieki zdrowotnej oraz poprawie dobrobytu, edukacji i żywotności społecznej, by wzmacniać społeczności, w których żyjemy i pracujemy. 

Rozpatrywane będą jedynie zgłoszenia od organizacji spełniających następujące kryteria:

  • status 501(c)(3) lub podobne świadectwo,
  • 100% zgodności z naszą deklaracją w kwestii różnorodności i włączenia.

 

Odwiedź naszą stronę poświęconą odpowiedzialności korporacyjnej, aby dowiedzieć się więcej o naszym zaangażowaniu w sprawy ludzi i planety.

Dziękujemy za zainteresowanie przesłaniem zgłoszenia w sprawie darowizny dla społeczności.

Aktualizujemy system zarządzania zgłoszeniami i obecnie nie możemy przyjmować nowych wniosków. Przyjmowanie zgłoszeń w nowym systemie zostanie wkrótce wznowione. Prosimy o sprawdzenie aktualizacji.