Gift aan de gemeenschap

We willen de gemeenschappen waarin we leven en werken, versterken en richten ons daarbij op gezondheidszorg, onderwijs en vitaliteit van de gemeenschap. 

Alleen verzoeken van organisaties die voldoen aan de volgende criteria worden in behandeling genomen:

  • erkenning als goed doel
  • 100% in lijn met onze diversiteits- en inclusieverklaring

 

Bekijk onze verklaring over bedrijfsverantwoordelijkheid als u meer wilt weten over onze betrokkenheid bij mens en planeet.

Hartelijk bedankt dat u een verzoek om een gift aan de gemeenschap wilt indienen.

Ons systeem wordt bijgewerkt en we kunnen op dit moment geen nieuwe verzoeken in behandeling nemen. Verzoeken zijn binnenkort weer mogelijk. Kijk regelmatig of er updates zijn.