1. Faaliyet Kuralları İhlallerinin Etik Bildirim Hattına Bildirilmesi

Stryker faaliyetlerini tüm ilgili yasalara ve yönetmeliklere ve Şirketin yüksek etik standartlarına uygun şekilde yürütmeyi taahhüt etmektedir.

Stryker Faaliyet Kuralları, Stryker çalışanlarının davranışlarının tabi olduğu ana politikaları ve prosedürleri belirlemektedir. Faaliyet Kurallarının ihlal edildiğini, uygunsuz davranışları veya diğer olumsuz durumları ilgili ülkenin yasalarına uygun şekilde bildirmek için Stryker Etik Bildirim Hattı (EthicsPoint kapsamında) bulunmaktadır. Stryker çalışanları her gün yaptıkları seçimlerle Stryker’ın karakterine katkıda bulunmaktadır.

Stryker çalışanları etik kurallarına uygun kararlar vererek Stryker’ın müşterileri, tedarikçileri, hissedarları ve diğer çalışanlar ile dürüst ilişkiler kurmaktadır.

EthicsPoint bildirim sistemi, Stryker’ın günlük işletme konularının ve sorunlarının halledilmesi için mevcut olan dahili mekanizmaların yerine geçmemektedir. Örnek olarak, çalışanlar ve diğer kişiler, EthicsPoint sistemine bildirim yapmadan önce kendi yerel yöneticilerine danışarak sorunları çözmeye teşvik edilmektedir. Harici EthicsPoint bildirim hizmeti, sadece Stryker çalışanlarının ve diğer kişilerin Faaliyet Kuralları ihlallerini güvenli ve misilleme korkusu olmadan gizli ve/veya imzasız bildirmek için başvurabileceği bir yoldur.

EthicsPoint bildirim sistemi, Stryker dışındaki kişilerin Stryker Faaliyet Kurallarının fiili veya kuşkulanılan ihlallerini ya da diğer türlü uygunsuz davranışları bildirmek içindir. Bu sisteme erişmek için İnternet’te www.stryker.com sitesinde “Contact our Ethics Hotline” sayfasına girilebilir veya https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/16493/p hone.html sayfasında ilgili ülke için belirtilen telefon numarası ücretsiz olarak aranabilir. 

2. MedTech Avrupa Etik Ticari Davranış Kuralları

Stryker’ın üye olduğu Avrupa Tıbbi Teknoloji Sanayi Birliği (Medtech Europe), sağlık mesleği mensuplarıyla diğer tıbbi teknoloji sektörü çalışanları arasındaki etkileşimlerin etik kurallarına göre yapılmasını sağlamak için bir Etik Ticaret Kuralları Tüzüğü (“Tüzük”) hazırlamıştır. Tüzük, üye şirketlerin yasalara ve etik kurallarına uygun faaliyetlerini tanımlamakta ve tıbbi teknoloji sektöründe yüksek dürüst davranış standartları sağlamaktadır, böylece hastalar ve sağlık mesleği mensupları, sektörlerle ve ürünleriyle ilişkilerinde güven kazanmaktadır; Tüzük aşağıda açıklanan beş ana ilkeden oluşmaktadır:

  1. Birinci ilke olan Görünüm & Algı, medikal teknoloji sektörünün görünümü ve algısının, sektörün Sağlık Mesleği Mensupları ve Sağlık Mesleği Organizasyonları ile olan ilişkilerinde kamuya yansıyan yönünün her zaman dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir.
  2. Ayırma ilkesi, tüm paydaşların Sağlık Mesleği Mensuplarının tedavi konusunda bağımsız karar verme yükümlülüğünü şeffaf şekilde yerine getirmesini sağlamaktadır. Bu ilke, ticari etkileşimlerle (satış ve satın alma ile ilgili etkileşimler) Sağlık Mesleği Mensupları ve tıp sektörü arasındaki çok sayıda diğer etkileşimleri (araştırma, gerekli ürün eğitimi ve diğer türlü eğitimler dahil) birbirinden net şekilde ayırarak menfaat çatışmalarını engellemektedir.
  3. Şeffaflık ilkesi Medtech sektörü ve Sağlık Mesleği Mensupları / Sağlık Mesleği Organizasyonları arasındaki etkileşimin şeffaf ve ulusal ve yerel kanun, yönetmelik ve mesleki faaliyet kurallarına uygun olması anlamına gelmektedir.
  4. Eşitlik ilkesi, Sağlık Çalışanlarının verdikleri hizmetleri için ücret koşullarını tanımlamaktadır ve bu tür hizmetler için piyasada uygulanan makul ücretlerin ödenmesini sağlamayı amaçlamaktadır.
  5. Son olarak, Belgeleme ilkesi, iki farklı taraf arasındaki anlaşmaları yönetmektedir ve iş birliğinin dürüst yapıldığını kanıtlayabilen belgelerin ibraz edilmesini gerektirmektedir.

Stryker, Tüzüğe Avrupa’da ve Tüzüğü kabul eden diğer bölgelerde riayet etmektedir.

Tüzük http://www.medtecheurope.org/sites/default/files/resource_items/files/Medtech%20Europe%20Code%20of%20Conduct.pdf adresinden indirilebilir veya istek üzerine Stryker’dan alınabilir.