Leverandørmangfoldighed

Vi mener, at vi har et ansvar for at samarbejde med virksomheder, der både afspejler de forskellige medarbejdere og de samfund, hvor vi bor og arbejder.

Som en del af denne overbevisning er vi forpligtet til at danne partnerskab med og udvide muligheder for forskellige leverandører inden for vores forretning. Vi forstår, at forskellige leverandører tilfører merværdi gennem deres innovative idéer, nye perspektiver og engagement for at imødekomme vores behov. Vi er i stand til at levere produkter og serviceydelser i verdensklasse ved at identificere og fremme forskellige leverandører, som gør det muligt for sundhedspersonale at behandle deres patienter bedre, hvilket i sidste ende hjælper disse patienter med at leve mere aktive og tilfredsstillende liv.

Vores team for leverandørmangfoldighed er ansvarlig for at udvikle strategiske programinitiativer, integrere kravene i vores indkøbsprocesser og kommunikere med interne og eksterne interessenter.  Følgende oversigt opstiller vores fortsatte bestræbelser på at fremme vores partnerskab med forskellige leverandører.

Formål

Formålet med vores program er at udvikle og opretholde et mere inkluderende leverandørgrundlag gennem en vedvarende forpligtelse til opdagelse og udvikling af forskellige leverandører inden for følgende socioøkonomiske kategorier:

 • Minoritetsejede virksomheder
 • Kvindeejede virksomheder
 • Veteranejede virksomheder
 • LGBT-ejede virksomheder

Mindre virksomhed herunder:

 • Kvindeejet
 • Lille dårligt stillet
 • Historisk underudnyttet forretningsområde
 • Veteranejet
 • Funktionshæmmet veteranejet

Opsøgende

Vi arbejder aktivt sammen med brancheorganisationer, mangfoldighedsråd og andre grupper for at øge udviklingsmuligheder for mangfoldige leverandører. Vi deltager i eller er medlem af:

Vi deltager også i arrangementer med mangfoldige leverandører, herunder:

 • Konferencer
 • Rundbordsdrøftelser
 • Lejlighedsarrangementer for virksomheder

Leverandørregistreringsproces

Hvis du er en mangfoldig virksomhed og er interesseret i at arbejde sammen med os, så udfyld din virksomhedsprofil i vores Potential Supplier Registration Portal.

Bemærk, at registrering ikke er en garanti for inkludering i underleverandørmuligheder. Vi baserer inkludering i underleverandørmuligheder på yderligere faktorer, herunder identificeret behov, kapacitet, innovation og kvalitetssystemkrav.

Underleverandørproces

Når en mangfoldig leverandør er blevet identificeret, gennemgår vi de indsendte oplysninger og vurderer, om de opfylder et aktuelt behov eller ej. Fuldt kvalificerede mangfoldige leverandører tages derefter i betragtning i underleverandørprocessen. Under hele udviklingen af enhver mulighed for underleverandører og valg heraf, evalueres alle potentielle leverandører (både mangfoldige og ikke-mangfoldige) på grundlag af:

 • Kvalitet
 • Udgifter
 • Leveringspræstation
 • Socioøkonomiske klassifikationer
 • Afstand fra Stryker-placering
 • Andre faktorer, der er specifikke for mulighedens emne


Resultater

Brugt på mangfoldighed i 2017 i Nordamerika

USD brugt (i millioner)% af brugt i Nordamerika
Mindre virksomhederUSD586,035,0 %
Minoritets-, kvinde- og veteranejet virksomhedUSD158,39,5 %