Zasoby na temat etyki 

i zgodności

___________________________

Zasoby programu na temat etyki i zgodności

Chcemy pomóc Wam, jako naszym partnerom z kanału dystrybucji pośredniej, w spełnieniu wymagań dotyczących zgodności. Niniejsze zasoby programu zgodności, których celem jest dostarczenie narzędzi, ułatwiających zrozumienie i wcielenie w życie głównych elementów skutecznego programu zgodności. W tej witrynie zamieszczono referencyjne dokumenty, szablony oraz przykładowe prezentacje dotyczące różnych aspektów programu zgodności.

Kodeks postępowania

Konflikt interesów

Kwestie finansowe i prawne

Interakcje z HCP i administracją publiczną

Sponsoring, dotacje i darowizny TPEC

Etyka w kontaktach