Αποποίηση ευθύνης επαγγελματία του τομέα υγείας

Οι παρούσες πληροφορίες προορίζονται αποκλειστικά για χρήση από επαγγελματίες του τομέα υγείας. Οι επαγγελματίες του τομέα υγείας πρέπει πάντα να βασίζονται στην επαγγελματική κλινική τους κρίση όταν αποφασίζουν εάν θα χρησιμοποιήσουν ένα συγκεκριμένο προϊόν κατά τη θεραπεία ενός συγκεκριμένου ασθενούς. Η Stryker δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές και συνιστά στους επαγγελματίες του τομέα υγείας να εκπαιδεύονται στη χρήση οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος πριν το χρησιμοποιήσουν σε μια χειρουργική ή άλλου είδους επέμβαση. Οι επαγγελματίες του τομέα υγείας πρέπει πάντα να ανατρέχουν στο ένθετο της συσκευασίας, στην ετικέτα του προϊόντος ή/και στις οδηγίες χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών καθαρισμού και αποστείρωσης (κατά περίπτωση), πριν χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε προϊόν της Stryker. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται έχουν ως στόχο να υποδείξουν συγκεκριμένα προϊόντα, καθώς και το εύρος της προσφοράς προϊόντων της Stryker. Τα προϊόντα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις αγορές, διότι η διαθεσιμότητα των προϊόντων εξαρτάται από τις κανονιστικές ή/και ιατρικές πρακτικές στις επιμέρους αγορές. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Stryker εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων της Stryker στην περιοχή σας. Τα προϊόντα της Stryker που φέρουν σήμανση CE φέρουν τη σήμανση σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και τις οδηγίες της ΕΕ.