Δήλωση απορρήτου

Εισαγωγή
Η Stryker αναγνωρίζει ότι οι προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνει παρέχονται στο πλαίσιο μιας σχέσης εμπιστοσύνης. Η Stryker προσπαθεί να καλύψει αυτήν την εμπιστοσύνη τηρώντας τις γενικές αρχές σχετικά με την προστασία των προσωπικών πληροφοριών. Η παρούσα Δήλωση απορρήτου εξηγεί πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, κοινοποιούμε και προστατεύουμε πληροφορίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησής μας.

Πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα Δήλωση απορρήτου («Δήλωση») ισχύει για τις προσωπικές πληροφορίες τω καταναλωτών που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται από τη Stryker, τις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες εταιρείες της (συλλογικά, «Stryker», «εμείς», «μας», «εμάς»). Η παρούσα Δήλωση ισχύει για όλες τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει η Stryker όταν οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν μαζί μας, όπως όταν επισκέπτονται τους ιστότοπούς μας, χρησιμοποιούν ή αγοράζουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, επικοινωνούν με την εξυπηρέτηση πελατών και όταν αλληλεπιδρούν μαζί μας ως πελάτες της επιχείρησης, προμηθευτές ή επιχειρηματικοί συνεργάτες (συλλογικά, οι «Υπηρεσίες»). 

Αυτό περιλαμβάνει, ενδεικτικά, το σύνολο της συλλογής online και offline όλων των τύπων προσωπικών πληροφοριών. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις η συλλογή από την πλευρά της Stryker αφορά τύπους δεδομένων με ειδικές απαιτήσεις (για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με την υγεία), οι οποίες απαιτούν διαφορετική δήλωση απορρήτου. Όποτε συντρέχει αυτή η περίπτωση, η Stryker θα καθιστά σαφές ότι η σχετική δήλωση απορρήτου είναι διαφορετική από την παρούσα Δήλωση.

Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνιας, ανατρέξτε στη Δήλωση απορρήτου για τους κατοίκους της Καλιφόρνιας, όπου θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές μας.

Συλλογή πληροφοριών 
Η Stryker μπορεί να σας ζητήσει να παράσχετε προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους, μεταξύ άλλων, σκοπούς:

 • Αγορά προϊόντων και υπηρεσιών της Stryker.
 • Ενεργοποίηση ή εγγραφή ορισμένων προϊόντων και υπηρεσιών ή ενίσχυση της λειτουργικότητάς τους.
 • Λήψη πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Stryker.
 • Συμμετοχή σε διαδικτυακές κοινότητες της Stryker, συμπεριλαμβανομένων των καναλιών/σελίδων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
 • Αποθήκευση των προτιμήσεών σας για μελλοντικές αλληλεπιδράσεις και επικοινωνίες από τη Stryker. 
 • Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών και δημιουργία εκστρατειών που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για εσάς, βελτίωση της εξυπηρέτησης πελατών και συνεχή βελτίωση των ιστοτόπων μας. 
 • Βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών, παρέχοντας στη Stryker τη δυνατότητα να σας ενημερώνει ή να σας δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάζετε νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 
 • Επίλυση ζητημάτων που αφορούν τους καταναλωτές ή/και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. 
 • Καταγραφή επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της Stryker ή σε εκδηλώσεις και συνέδρια που διοργανώνει η Stryker. 
 • Διαχείριση συμβάσεων ή προσφορών. Και 
 • Λήψη εξατομικευμένων μηνυμάτων, ειδικών προσφορών και διαφημίσεων που σχετίζονται με τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα, με βάση τις πληροφορίες που έχετε κοινοποιήσει σε εμάς και τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει μέσω cookies ή παρόμοιων τεχνικών σχετικά με τη χρήση των ιστότοπων/μέσων κοινωνικής δικτύωσης/blog της Stryker. 

Η Stryker διατηρεί φυσικές, τεχνικές και διοικητικές διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών και επιτρέπει μόνο τις γνωστοποιήσεις που επιτρέπονται από τον νόμο, για να βοηθήσει στην παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών. Μπορεί, επίσης, να συλλέξουμε πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες και να παράσχουμε αυτά τα στατιστικά στοιχεία σε άλλους σε συγκεντρωτική μορφή, εφόσον οι πληροφορίες έχουν αποπροσωποποιηθεί.  

Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται μπορεί να περιλαμβάνουν τις εξής:

 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως όνομα, διεύθυνση, email, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό φαξ, όνομα οργανισμού ή/και τίτλο εργασίας.
 • Μοναδικά αναγνωριστικά και πληροφορίες προτιμήσεων, όπως όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης, προτιμήσεις μάρκετινγκ, διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), τύπο προγράμματος περιήγησης, λειτουργικό σύστημα, υπολογιστή ή κινητή συσκευή ή συμπεριφορά πλοήγησης και ροής κλικ για τις διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις.
 • Βιογραφικό σημείωμα, συμπεριλαμβανομένων του ιστορικού εργασίας, των επαγγελματικών προσόντων, των δημοσιεύσεων, των βραβείων, των συστατικών επιστολών, της ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και της υπογραφής.
 • Διατροφικούς περιορισμούς, πληροφορίες διαβατηρίου για κρατήσεις ταξιδιών ή για λόγους ταυτοποίησης, αριθμό κοινωνικής ασφάλισης (όταν απαιτείται από τον νόμο), στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, πρόσωπα επικοινωνίας (έκτακτης ανάγκης), οικογενειακές πληροφορίες (κατά περίπτωση και σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία).
 • Πιστοληπτική ικανότητα, αριθμό ΦΠΑ, προϊόν, ιστορικό πληροφοριών αγοράς, αίτηση τεκμηρίωσης.
 • Φωτογραφίες, βίντεο και ηχογραφήσεις, εφόσον έχετε δώσει την άδειά σας.
 • Ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες για την υγεία ή αναφορές ενός μεμονωμένου τελικού πελάτη (π.χ. σχετικά με αξιώσεις και έρευνες για προϊόντα, προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά αποτελέσματα ασθενών για ερευνητικούς και στατιστικούς σκοπούς ή ποινικά μητρώα για διαδικασίες δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

Η Stryker θα διατηρήσει και θα χρησιμοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται για τις προαναφερθείσες διαδικασίες και λόγους επεξεργασίας σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις. 

Νομικές βάσεις
Η νομική βάση που χρησιμοποιεί η Stryker για την επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών εξαρτάται από τους σκοπούς επεξεργασίας και τις νομικές απαιτήσεις της δικαιοδοσίας. Όταν οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται αφορούν πολίτες της ΕΕ, σε γενικές γραμμές χρησιμοποιούμε την ακόλουθη βάση:

 • Συναίνεση για τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών, π.χ. όταν πρόκειται για δραστηριότητες (ψηφιακού) άμεσου μάρκετινγκ και όταν θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε μια φωτογραφία, ένα βίντεο ή μια ηχογράφηση με αναγνωρίσιμα άτομα για εξωτερική δημοσίευση. 
 • Σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης, π.χ. όταν συνάπτουμε σύμβαση με ένα συμβαλλόμενο μέρος και συλλέγουμε στοιχεία επικοινωνίας και υπογραφές, καθώς και πιθανά στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού που μπορεί να συνδέονται με τον εκπρόσωπο μιας εταιρείας με την οποία συνεργαζόμαστε. 
 • Συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, π.χ. όταν πρέπει να γνωστοποιήσουμε τα στοιχεία των καταναλωτών για τη συμμόρφωση με (τοπικούς ή τομεακούς) νόμους, όπως ο νόμος Physician Payments Sunshine Act ή για τη συμμόρφωση με τον Kανονισμό για τις ιατρικές συσκευές. 
 • Νόμιμο συμφέρον της Stryker, π.χ. όταν η Stryker συλλέγει στοιχεία επικοινωνίας και προτιμήσεις, λεπτομέρειες για διαμονή και ταξίδι συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις και εκπαίδευση που διοργανώνει η Stryker ή εκδηλώσεις και εκπαίδευση που φιλοξενούνται από τρίτους σε συνεργασία με τη Stryker. 
 • Δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας σε αυστηρά περιορισμένες περιπτώσεις, π.χ. όταν θα χρειαστεί να συνεργαστούμε με την αστυνομία ή άλλους κρατικούς φορείς σε περίπτωση παράνομης συμπεριφοράς. 
 • Για τη θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, π.χ. για δικαστικές υποθέσεις. 
 • Για επιστημονικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, π.χ. για κλινικές ερευνητικές μελέτες με επαρκείς εγγυήσεις που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα. 
 • Για προληπτική και επαγγελματική ιατρική πρακτική, ιατρική διάγνωση στο πλαίσιο σύμβασης με επαγγελματίες του τομέα υγείας. 
 • Για το δημόσιο συμφέρον ως προς τη δημόσια υγεία, ούτως ώστε να διασφαλίζονται υψηλά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας της υγειονομικής περίθαλψης και των συναφών προϊόντων. Και
 • Όταν το άτομο επιλέγει να γνωστοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες του με δική του πρωτοβουλία. 

Εάν επιλέξετε να μην παράσχετε τις προσωπικές πληροφορίες που εύλογα απαιτούμε, μπορεί να παρακωλυθεί η δυνατότητα της Stryker να παράσχει τις πληροφορίες ή τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει.

Διασυνοριακές μεταβιβάσεις
Στον βαθμό που οι προσωπικές πληροφορίες μεταβιβάζονται εκτός της χώρας όπου διαμένει ο κάτοχος των εν λόγω προσωπικών πληροφοριών, όπως σε θυγατρικές της Stryker ή σε επιχειρηματικούς εταίρους σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, μπορεί να ισχύουν διαφορετικά πρότυπα για τον τρόπο χρήσης και προστασίας των δεδομένων σας σε αυτές τις χώρες. Η Stryker εφαρμόζει κατάλληλες διασφαλίσεις σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα προστατεύονται επαρκώς ανεξαρτήτως χώρας. Αυτό περιλαμβάνει τη λήψη γραπτών διαβεβαιώσεων από κάθε τρίτο μέρος στο οποίο παρέχεται πρόσβαση στα δεδομένα σας, ούτως ώστε να απαιτηθεί από αυτά τα μέρη να υιοθετήσουν πρότυπα που διασφαλίζουν ισοδύναμο επίπεδο προστασίας των δεδομένων με αυτό που υιοθετεί η Stryker, καθώς και τυποποιημένες εταιρικές διασφαλίσεις και συμβατικά μέτρα (βάσει των πρότυπων ρητρών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) για εσωτερικές διαβιβάσεις δεδομένων σε θυγατρικές της Stryker σε τρίτες χώρες που θεωρείται ότι παρέχουν ανεπαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων.

Δήλωση απορρήτου για παιδιά
Η Stryker δεν θα συλλέξει προσωπικά δεδομένα από άτομα που γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 16 ετών χωρίς την προηγούμενη, επαληθεύσιμη συναίνεση του νόμιμου εκπροσώπου τους. Ο εν λόγω νόμιμος εκπρόσωπος έχει το δικαίωμα, κατόπιν αιτήματος, να προβάλει τις πληροφορίες που παρέχονται από το παιδί ή/και να απαιτήσει τη διαγραφή τους. 

Διατήρηση πληροφοριών
Η Stryker θα διατηρήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες για το χρονικό διάστημα που είναι εύλογα απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις ή για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για νόμιμους επιχειρηματικούς σκοπούς. 

Γνωστοποίηση πληροφοριών
Η Stryker μπορεί να κοινοποιήσει τις προσωπικές πληροφορίες που έχει συλλέξει σε εταιρείες ή αντιπροσώπους που εκτελούν τεχνολογική συντήρηση ή εργάζονται για λογαριασμό μας, για να συμβάλει στην εκπλήρωση επιχειρηματικών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής εξυπηρέτησης πελατών και της διανομής επικοινωνιών μάρκετινγκ. Η Stryker μπορεί επίσης να κοινοποιήσει προσωπικές πληροφορίες στις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες εταιρείες της.

Άλλοι πάροχοι υπηρεσιών που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών για λογαριασμό μας και στους οποίους ενδέχεται να γνωστοποιηθούν προσωπικές πληροφορίες, ούτως ώστε να εκτελέσουν την προβλεπόμενη λειτουργία τους, περιλαμβάνουν παρόχους υποστήριξης τηλεφωνικού κέντρου, αποστολής ή επεξεργασίας ταχυδρομικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή ανάλυσης ή φιλοξενίας πληροφοριών σε διακομιστές που βασίζονται στο cloud. 

Η Stryker δεν κοινοποιεί τις προσωπικές σας πληροφορίες με μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ αυτών των τρίτων μερών.

Ασφάλεια
Η ασφάλεια και η εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας πληροφοριών έχει σημασία για εμάς. Για αυτόν τον λόγο, η Stryker εφαρμόζει φυσικούς, τεχνικούς και διοικητικούς ελέγχους για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση και γνωστοποίηση. Η Stryker αξιολογεί αυτές τις διασφαλίσεις σε συνεχή βάση, για να συμβάλει στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων από νέες απειλές για την ασφάλεια, καθώς αυτές καθίστανται γνωστές.

Δικαιώματα
Μπορείτε να ζητήσετε λεπτομέρειες για τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε σχετικά με εσάς. Εάν πιστεύετε ότι οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς είναι εσφαλμένες ή ελλιπείς, επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο δυνατό, στην παρακάτω διεύθυνση. Θα διορθώνουμε αμέσως οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία εάν διαπιστωθεί ότι είναι εσφαλμένη.

Μπορείτε πάντα να επιλέξετε να αντιταχθείτε στη συλλογή ή τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών ή να ζητήσετε τη διαγραφή τους. Εάν επιθυμείτε αντίγραφο των πληροφοριών που τηρούνται για εσάς για δική σας χρήση ή για να τις μεταβιβάσετε σε άλλο μέρος ή εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση globalprivacy@stryker.com.

Επικαιροποιήσεις στη Δήλωση απορρήτου

Η παρούσα Δήλωση μπορεί να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Εάν πραγματοποιηθούν ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο συλλογής, χρήσης, γνωστοποίησης ή άλλου είδους επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών, η παρούσα Δήλωση θα επικαιροποιείται και θα παρέχονται ειδοποιήσεις όταν κρίνεται σκόπιμο. Οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Δήλωση θα τίθενται σε ισχύ κατά τη στιγμή της δημοσίευσης της ειδοποίησης σχετικά με την επικαιροποίηση. Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται από τον νόμο, η Stryker μπορεί να ζητήσει την προηγούμενη συναίνεσή σας για τις ουσιαστικές αλλαγές που πραγματοποιεί στην παρούσα Δήλωση απορρήτου.

Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήσεις, προβληματισμούς ή σχόλια σχετικά με την παρούσα Δήλωση, επικοινωνήστε μαζί μας. Η Stryker θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό.


Στείλτε την αλληλογραφία σας στη διεύθυνση:
Stryker Corporation
Attn.: Data Privacy Director
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002

Αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
globalprivacy@stryker.com

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της ΕΕ: europe.privacy@stryker.com

Εάν δεν σας απαντήσουμε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την παραλαβή του αιτήματός σας εγγράφως ή εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την απάντηση που λάβατε από εμάς, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στις αρχές προστασίας δεδομένων της χώρας σας.