Přístupnost webových stránek

Společnost Stryker se zavázala poskytovat webové stránky, mobilní aplikace a další digitální
obsah, který je přístupný všem zákazníkům, včetně zákazníkům se zdravotním postižením.

V případě dotazů nebo připomínek či pokud narazíte na jakékoli potíže s používáním tohoto webu,
odešlete e-mail na adresu
 websiteinquiries@stryker.com.