Friskrivning för vårdpersonal

Denna information är endast avsedd för användning av vårdpersonal. Vårdpersonal måste alltid förlita sig på sin egen professionella kliniska bedömning för att avgöra om de ska använda en viss produkt för behandling av en viss patient. Stryker ger ingen medicinsk rådgivning och rekommenderar att vårdpersonal får utbildning i användningen av alla enskilda produkter innan de använder dem under ett ingrepp. Vårdpersonal måste alltid studera bipacksedeln, produktetiketten och/eller bruksanvisningen, däribland anvisningarna för rengöring och sterilisering (i tillämpliga fall), innan de använder produkter från Stryker. Den information som presenteras är avsedd att demonstrera specifika produkter samt bredden på Strykers produktutbud. Det kan hända att produkter inte är tillgängliga på alla marknader, eftersom tillgängligheten är beroende av reglerande och/eller medicinsk praxis på enskilda marknader. Kontakta din försäljningsrepresentant hos Stryker om du har frågor angående tillgängligheten för Strykers produkter i ditt område. Strykers produkter med CE-märkning är märkta i enlighet med tillämpliga EU-förordningar och EU-direktiv.